Wet goed verhuurderschap

Vanaf 1 juli 2023 geldt de Wet goed verhuurderschap. Deze wet zorgt ervoor dat huurders melding kunnen maken als een verhuurder zich niet goed gedraagt. Bijvoorbeeld als deze te veel borg vraagt, oneerlijke kosten rekent voor schoonmaak en energie, discrimineert of huurders bang maakt. De verhuurder kan dan een waarschuwing of een boete krijgen.

De wet in het kort

In de Wet goed verhuurderschap staan regels voor verhuurders. Als een verhuurder zich niet aan die regels houdt, kan deze een waarschuwing of boete krijgen van de gemeente. Huurders kunnen een melding doen als hun verhuurder iets doet wat niet mag.

Voor wie

Deze wet beschermt woningzoekenden en huurders. De wet moet ervoor zorgen dat zij eerlijk worden behandeld door:

 • particuliere verhuurders (niet van een woningcorporatie)
 • verhuurbemiddelaars (bureaus die huurders in contact brengen met particuliere verhuurders)
 • werkgevers die woningen voor buitenlandse werknemers verzorgen
 • woningcorporaties

Regels

Dit zijn de 7 regels van goed verhuurderschap:

 • De verhuurder mag de woningzoekende niet discrimineren.
 • De verhuurder mag de huurder niet bedreigen of bang maken (intimideren).
 • De verhuurder mag maximaal 2 maanden kale huur aan borg vragen.
 • De verhuurder moet een schriftelijk huurcontract maken.
 • De verhuurder moet de huurder duidelijke informatie geven over:
  • rechten en plichten van de huurder over de woning (die niet in het huurcontract staan)
  • de hoogte van de borg en wanneer de huurder die terugkrijgt als het huurcontract stopt
  • contactinformatie van de verhuurder
  • contactinformatie van het Meldpunt goed verhuurderschap Maastricht (meldpunt [at] goedverhuurderschapmaastricht.nl)
  • servicekosten: de verhuurder moet een compleet overzicht van de kosten laten zien
 • De verhuurder rekent alleen servicekosten die in de wet staan.  
 • De verhuurbemiddelaar mag geen kosten voor bemiddeling vragen aan de huurder.

Verhuurt u aan een buitenlandse werknemer? 

Dan moet u ook:

 • zorgen voor een apart huurcontract, los van het werkcontract
 • de huurder schriftelijk informeren in een taal die deze begrijpt

Meldpunt voor huurders

Volgens de nieuwe wet moet elke gemeente een meldpunt hebben voor klachten over verhuurders. Daar kunnen huurders en woningzoekenden een melding doen als de verhuurder of verhuurbemiddelaar zich niet aan de 7 regels houdt.

Het meldpunt is vanaf 1 januari 2024 te bereiken via:

 • website | www.goedverhuurderschapmaastricht.nl
 • e-mail | meldpunt [at] goedverhuurderschapmaastricht.nl
 • telefoon | 043 - 388 50 00 (maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur)
 • bezoekadres (alleen op afspraak) | Bonnefantenstraat 2 in Maastricht
 • post | Meldpunt goed verhuurderschap Maastricht, Postbus 616, 6200 MD Maastricht

Huurt u bij een woningcorporatie en heeft u problemen? Vertel het de corporatie. Zij proberen dan het probleem op te lossen. Komt u er met de woningcorporaties niet uit? Dan kunt u hulp vragen aan Qwestie, de onafhankelijke klachtencommissie van de woningcorporaties.

Verhuurverordening

De Wet goed verhuurderschap geeft gemeenten de mogelijkheid om wijken, bepaalde soorten woningen of groepen aan te wijzen waar verhuur alleen nog maar mag met een vergunning voor verhuur. De raad moet dan een Verhuurverordening vaststellen. In Maastricht geldt dit nu niet. Het kan wel zijn dat u een verhuurvergunning nodig heeft door de opkoopbescherming.