Mantelzorg, ondersteuning

Mantelzorg is langdurige zorg voor een familielid, naaste, vriend of buur en kan intensief zijn. De hulp bestaat uit verzorging maar kan ook hulp bij dagelijkse activiteiten zijn. Door mantelzorg kan de ander zich redden, thuis blijven wonen en meedoen aan de samenleving. De hulp gaat verder dan vrijwilligerswerk of de hulp die huisgenoten aan elkaar geven. De meeste mantelzorgers zorgen met liefde voor een ander. Maar het kan ook moeilijk zijn. U kunt hulp en ondersteuning krijgen als mantelzorger.

Wanneer ben ik mantelzorger?

U geeft mantelzorg als u voor iemand zorgt in uw omgeving. U doet dat vrijwillig, omdat u een sociale relatie heeft met die persoon. Zoals met een familielid, vriend of buren. 

Hulp en ondersteuning voor mantelzorgers

Er zijn verschillende organisaties die u als mantelzorger kunnen helpen. Bijvoorbeeld met advies of hulp. De gemeente doet dit samen met andere organisaties in de stad.

Steunpunt Mantelzorg Zuid

Steunpunt Mantelzorg Zuid is op lokaal en regionaal niveau dé organisatie waar mantelzorgers terecht kunnen voor ondersteuning op diverse gebieden en heeft het totaaloverzicht over de meest actuele informatie. 

Steunpunt Mantelzorg Zuid kan u deskundige en op maat gesneden ondersteuning bieden. En kan ook een luisterend oor bieden bij het delen van gevoelens en ervaringen. Bij specifieke vragen zoals bijvoorbeeld dementie, omgaan met jonge kinderen, advies over verzorging of over het tijdelijk overnemen van zorg (respijtzorg) wordt naar de juiste organisatie in Maastricht of de regio doorverwezen. 

De mantelzorgconsulenten en/of de mantelzorgmakelaar geven u telefonisch, per e-mail of via een huisbezoek antwoord op al uw vragen. Kijk voor meer informatie op www.mantelzorgzuid.nl

Hulp van de gemeente

Weet u niet precies wat uw vraag of behoefte is. Of heeft u zorg of hulp nodig? Neem gerust contact op met het team Wmo. 

Als u het team Wmo benadert, wordt eerst goed naar uw vraag geluisterd. Er wordt met u meegedacht over hoe u uw probleem kunt aanpakken. Misschien bent u al geholpen als u gebeld wordt. Of is er bijvoorbeeld een oplossing in uw buurt waar u nog niet aan gedacht heeft. Zij hebben overzicht van alle partijen die kunnen ondersteunen. U wordt geholpen bij het vinden van de partij die u het best kan bijstaan. Het kan ook prettig zijn om een afspraak te maken en uitgebreider met elkaar te praten. 

Een medewerker van team Wmo bekijkt samen met u wat mogelijk is. U kunt uw vraag stellen of een gesprek aanvragen via het online contactformulier. Een medewerker neemt daarna contact met u op om een afspraak te maken voor een gesprek. De gemeente kan u vragen om uw eigen bijdrage. Deze is afhankelijk van uw (gezamenlijk) inkomen en vermogen.

Waardering voor mantelzorgers

U kunt ieder jaar uw mantelzorger voor de mantelzorgwaardering aanmelden tot uiterlijk 31 december van dat jaar.