Mantelzorg, ondersteuning

Een mantelzorger is iemand die zorgt voor een familielid, naaste, vriend of buur. Het kan zijn dat het geven van deze zorg u te zwaar wordt. Dan kunt u als mantelzorger (tijdelijk) ondersteuning vragen.

Gesprek

Een medewerker van team Wmo gaat met u in gesprek en bekijkt samen met u wat mogelijk is. Als uit het gesprek naar voren komt dat u andere hulp nodig heeft, dan kunnen wij u helpen met het aanvragen van een maatwerkvoorziening.

Het gesprek kunt u online aanvragen via het contactformulier. Een medewerker neemt daarna contact met u op om een afspraak te maken voor een gesprek.

Kosten

De gemeente kan u vragen om uw eigen bijdrage. Deze is afhankelijk van uw (gezamenlijk) inkomen en vermogen.