Melding psychische hulp

Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? Meld dit bij de gemeente in het kader van de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz). De gemeente onderzoekt dan of er verplichte ggz nodig is. Na uw melding neemt iemand van de gemeente contact met u op. U kunt dan uitleggen wat aan de hand is en waarom u zich zorgen maakt. 

Melden bij de juiste gemeente

U doet de melding in de gemeente waar degene woont waar u zich zorgen over maakt. Voor het opleggen van verplichte zorg gelden strenge eisen.

Voordat u gaat melden

Kijk eerst of één van de volgende situaties aan de hand is en waar u dan het beste terecht kunt:

  • Bij een acute crisis belt u de huisarts of 112. Dan kan meteen verplichte psychische zorg worden ingezet. 
  • Is er sprake van een vorm van dementie, een andere aan ouderdom gerelateerde aandoening of een verstandelijke beperking? Neem dan contact op met de betrokken zorgaanbieder of het CIZ. Voor mensen met deze problematiek wordt verplichte zorg georganiseerd vanuit de Wet zorg en dwang (Wzd).
  • De Wvggz biedt geen oplossing bij sociale problemen zoals overlast, burenruzies of behoefte aan opvoedondersteuning. Afhankelijk van uw vraag kunt u dan terecht bij uw huisarts, het Centrum voor Jeugd en Gezin of de gemeente.

Meer informatie

Als u meer wilt weten over de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz) bekijk dan de informatiepagina over de invoering van de wet. Bent u geen naast familielid van de betrokkene? Dan krijgt u meestal geen terugkoppeling over de uitkomst van het onderzoek dat de gemeente doet naar aanleiding van uw melding. De gemeente mag dan, in verband met de wet op de privacy, geen informatie geven.