Bomen

In de openbare ruimte van Maastricht staan ruim 45.000 (stads)bomen. Onze bomen zijn relatief oud en hebben een groot bladerdek. Hierdoor dragen onze bomen meer bij aan biodiversiteit en een gezond en prettig leefklimaat dan kleine, jonge bomen.

Bomenbestand

De Maastrichtse bomen staan in de openbare ruimte, in onze buitengebieden en op gronden van andere eigenaren. We werken aan een duurzaam bomenbestand, met als doel het behouden en ontwikkelen van gezonde bomen die veilig zijn voor hun omgeving. We controleren de gemeentelijke bomen in de wijken rondom de binnenstad 1x in de 3 jaar. Bomen in de historische binnenstad en binnen de singels hebben het zwaarder te verduren. Die controleren we 1x per jaar. Dat geldt ook voor bomen langs drukke doorgaande wegen en fietspaden en bomen die door onze Boom Veiligheid Controleur worden aangewezen. Dat zijn bomen die mogelijk ziek of aangetast zijn. Dat zijn onze 'zorgbomen'. 

Beschermde bomen

In onze gemeente bevinden zich veel waardevolle bomen. We kijken daarbij naar omvang, historie, inpassing, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Om ervoor te zorgen dat we zorgvuldig met bomen omgaan, hebben we een bomenverordening opgesteld. Hierin staan regels om bepaalde bomen en bosgebieden te beschermen. Voor de meeste bomen is een vergunning vereist. Zonder vergunning is het niet toegestaan om deze bomen te verwijderen. 

Het belang van bomen

Bomen vervullen een essentiële rol doordat ze bijdragen aan schonere lucht en verkoeling bieden. Ondanks hun waarde kunnen mensen soms overlast ondervinden van bomen. Bijvoorbeeld als ze plak afscheiden, veel bladeren verliezen of wanneer wortels de bestrating omhoog duwen. Dat is niet altijd te voorkomen of op te lossen. Soms zorgt de schaduw van bomen ervoor dat zonnepanelen minder elektriciteit opwekken of dat het plaatsen van zonnepanelen niet rendabel is. Lees hieronder wat we doen bij meldingen van overlast. 

Onderhoud

We controleren bomen allereerst op veiligheid. Bijvoorbeeld op dode takken of ziektes. Als het nodig is, snoeien we dode takken weg of kappen we de boom. Onderhoud doen we alleen als het echt nodig is, want we laten gezonde bomen het liefst met rust. Snoeien doen we alleen om de groei in goede banen te leiden. Bij drukke doorgaande wegen snoeien we wel laaghangende takken weg, want er moet voldoende vrije doorrijhoogte zijn. Ook langs fietspaden en stoepen halen we takken weg als die te laag hangen. 

Planning 2023-2025

Voor controlerondes en onderhoud hebben we de wijken rondom de binnenstad in 3 delen verdeeld: 

 • Zuid-Oost
 • Noord/Noord-Oost
 • West/Zuid-West

In het uitklapmenu onderaan deze pagina ziet u binnen welk deel uw buurt valt. 

1x per 3 jaar controleren en onderhouden we alle bomen binnen een van deze gebieden. Bomen in de binnenstad, binnen de singels en langs doorgaande wegen en fietspaden controleren we elk jaar. De planning voor de komende drie jaar is: 

 • 2023: Zuid-Oost, binnenstad en binnen de singels, langs doorgaande wegen en fietspaden en zorgbomen.
 • 2024: Noord/Noord-Oost, binnenstad en binnen de singels, langs doorgaande wegen en fietspaden en zorgbomen.
 • 2025: West/Zuid-West. binnenstad en binnen de singels, langs doorgaande wegen en fietspaden en zorgbomen. 

De bomen binnen de singels, langs doorgaande wegen en fietspaden en zorgbomen vallen niet onder deze planning: die controleren en onderhouden we 1x per jaar. 

 • We grijpen alleen in bij meldingen over:

  • Onveilige situaties. Dit zijn situaties waarbij direct gevaar is voor schade en of letsel in de directe omgeving van de boom.
  • Schade of dreigende schade aan gebouwen/woningen en/of andere objecten.
  • Takken die de veiligheid van de omgeving in gevaar brengen. Dit zijn dode takken die dikker zijn dan een pols of beschadigde, gebroken of gescheurde takken.
  • Laaghangende takken langs drukke doorgaande wegen, fietspaden en stoepen.
  • Risico’s voor de volksgezondheid, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van de eikenprocessierups.
  • Wortelopdruk onder asfalt of bestrating in de openbare ruimte waardoor er een gevaarlijke situatie ontstaat.  Op verschillende plekken in Maastricht brengt de gemeente halfverharding aan rondom de boomwortels.  

  We grijpen niet in bij meldingen over:

  • Het kappen/snoeien/toppen van bomen die schaduw werpen op zonnepanelen.
  • Het kappen/snoeien/inkorten van boomkronen vanwege verminderde lichtinval.
  • Het kappen/snoeien van bomen vanwege blad, bloesem en/of vallende vrucht.
  • Het kappen/snoeien van bomen vanwege overlast door bladluis of andere plaagdieren.
  • Snoeien van boomkronen/takken die over de erfgrens groeien of dreigen te groeien.
  • Allergische reacties door zaadvorming en/of stuifmeel.
 • Binnenstad en aangrenzende buurten:
  • Jekerkwartier
  • Kommelkwartier
  • Sint Maartenspoort
  • Statenkwartier
  • Wyck, inclusief Céramique
  • Heugemerveld
  Zuid-Oost:
  • Amby
  • De Heeg
  • Heer
  • Heugem
  • Randwyck
  • Scharn
  • Vroendaal
  • Wittevrouwenveld (Bergmansweg, Oostermaasweg en United World College)
  • Wyckerpoort (Oranjeplein en Nassaulaan)
  Noord/Noord-Oost:
  • Beatrixhaven
  • Belvédère
  • Borgharen
  • Boschpoort
  • Bosscherveld
  • Caberg
  • Frontenkwartier
  • Itteren
  • Lanakerveld
  • Limmel
  • Malpertuis
  • Meerssenhoven
  • Nazareth
  • Oud-Caberg
  • Statenkwartier
  • Wittevrouwenveld (Bergmansweg, Oostermaasweg en United World College horen bij Zuid-Oost)
  • Wyckerpoort (Oranjeplein en Nassaulaan vallen onder Zuid-Oost)
  West/Zuid-West:
  • Belfort
  • Biesland
  • Brusselsepoort
  • Campagne
  • Daalhof
  • Dousberg-Hazendans
  • Jekerdal
  • Malberg
  • Mariaberg
  • Pottenberg
  • Sint-Pieter
  • Villapark
  • Wolder
 • Kastanjebloedingsziekte

  Bomen kunnen ziek worden. Zo hebben we in Maastricht te maken met de kastanjebloedingsziekte. Veel van de aangetaste kastanjes hebben we moeten vervangen. We doen er alles aan om de kastanjebomen die we nog hebben, te behouden. 

  Essentakziekte

  Onder de essen heerst de essentakziekte. De essensoorten die hier het meest vatbaar voor zijn, staan vooral in de buitengebieden, waardoor we nog niet op grote schaal hoeven in te grijpen. 

  Eikenprocessierups

  De eikenprocessierups is niet schadelijk voor een boom. Wel kan de rups gezondheidsproblemen bij mensen veroorzaken. Op onze pagina Bestrijding eikenprocessierups leest u hoe we de eikenprocessierups bestrijden. 

 • Wilt u op uw eigen terrein een boom kappen die op borsthoogte een stamdiameter van 15 cm of meer heeft? Dan heeft u een kapvergunning nodig. Op de pagina kapvergunning voor bomen leest u wanneer en hoe u een kapvergunning moet aanvragen.

 • Meer informatie over bladeren vindt u op de pagina bladeren. Op de pagina bladkorven leest u waar en wanneer we ze plaatsen.