Bouw en verbouw, vergunning

Wilt u gaan bouwen of verbouwen? Dan hebt u vaak een omgevingsvergunning nodig. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie.

Principeverzoek

Voordat u een vergunning aanvraagt is het verstandig om eerst een vooroverleg te hebben met een adviseur van team vergunnen. Daartoe dient u een principeverzoek in. 

Aanvragen

Uw vergunning aanvragen gaat via het Omgevingsloket online. Bij uw aanvraag heeft u onderstaande documenten nodig: 

 • de plattegrond(en) van iedere verdieping van het bouwwerk
 • de bestemming van de ruimten en gebouwen
 • de lengte- en dwarsdoorsneden
 • alle gevelaanzichten en de hoogte van het bouwwerk
 • de principedetails (gegevens over het uiterlijk van het gebouw)
 • een tekening van hoe het er nu uit ziet
 • hoe het bouwwerk eruit komt te zien (de hoofdlijnen of het principe van de constructie, inclusief berekeningen)
 • de technische informatie die bewijst dat het bouwwerk voldoet aan het laatste Bouwbesluit
 • een milieuprestatieberekening of energieprestatieberekening bij nieuwbouw of kantoren van 100m2 of meer
 • een bouwhistorisch onderzoek als u een monument gaat verbouwen

Via het omgevingsloket kunt u ook vooraf checken of u wel of geen vergunning nodig heeft.

 • De kosten van de omgevingsvergunning verschillen per situatie. Meer informatie over kosten vindt u in de Tarieventabel Legesverordening fysieke diensten 2021.

  Hou ook rekening met eventuele bijkomende kosten voor:

  • het advies van de welstandscommissie
  • planologische procedures
  • publicaties
 • De beslissing over een gewone omgevingsvergunning krijgt u binnen 8 weken. Deze tijd mag eenmaal worden verlengd met 6 weken.

  Heeft uw vergunningaanvraag een groot risico voor de omgeving? Of voert de gemeente een natuurtoets uit? Dan geldt de uitgebreide procedure. De beslistermijn is dan 6 maanden. Deze mag met 6 weken verlengd worden.

 • Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u:

  • bij een reguliere procedure binnen 6 weken bezwaar maken. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank
  • bij een uitgebreide procedure kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Daarna heeft u de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Raad van State