Bouw en verbouw, vergunning

Wilt u gaan bouwen of verbouwen? Dan hebt u vaak een omgevingsvergunning nodig. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie.

Principeverzoek

Voordat u een vergunning aanvraagt is het verstandig om eerst een vooroverleg te hebben met een adviseur van team vergunnen. Daartoe dient u een principeverzoek in. 

Aanvragen

Uw vergunning aanvragen gaat via het Omgevingsloket online. Bij uw aanvraag heeft u onderstaande documenten nodig: 

 • de plattegrond(en) van iedere verdieping van het bouwwerk
 • de bestemming van de ruimten en gebouwen
 • de lengte- en dwarsdoorsneden
 • alle gevelaanzichten en de hoogte van het bouwwerk
 • de principedetails (gegevens over het uiterlijk van het gebouw)
 • een tekening van hoe het er nu uit ziet
 • hoe het bouwwerk eruit komt te zien (de hoofdlijnen of het principe van de constructie, inclusief berekeningen)
 • de technische informatie die bewijst dat het bouwwerk voldoet aan het laatste Bouwbesluit
 • een milieuprestatieberekening of energieprestatieberekening bij nieuwbouw of kantoren van 100m2 of meer
 • een bouwhistorisch onderzoek als u een monument gaat verbouwen

Via het omgevingsloket kunt u ook vooraf checken of u wel of geen vergunning nodig heeft.

 • De kosten van de omgevingsvergunning verschillen per situatie. Meer informatie over kosten vindt u in de Legesverordening fysieke diensten Maastricht 2023.

  Hou ook rekening met eventuele bijkomende kosten voor:

  • het advies van de welstandscommissie
  • planologische procedures
  • publicaties
 • De beslissing over een gewone omgevingsvergunning krijgt u binnen 8 weken. Deze tijd mag eenmaal worden verlengd met 6 weken.

  Heeft uw vergunningaanvraag een groot risico voor de omgeving? Of voert de gemeente een natuurtoets uit? Dan geldt de uitgebreide procedure. De beslistermijn is dan 6 maanden. Deze mag met 6 weken verlengd worden.

 • Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u:

  • bij een reguliere procedure binnen 6 weken bezwaar maken. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank
  • bij een uitgebreide procedure kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Daarna heeft u de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Raad van State
  • Wij verwerken uw  vergunningaanvraag via de portal jeleefomgeving.nl op een manier die al is voorbereid op de invoering van de Omgevingswet. De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024.

   Handig – op elk moment alles bij de hand in jeleefomgeving.nl

   In jeleefomgeving.nl heeft u straks alles rond uw vergunningaanvraag overzichtelijk bij elkaar in een berichtenbox. Berichten van de gemeente en berichten en documenten die u zelf aan de gemeente heeft gestuurd. Zo ontstaat er een overzichtelijk digitaal dossier van uw aanvraag.

   Hoe werkt het?

   • Wanneer u een vergunningaanvraag doet, krijgt u een bericht van het e-mailadres noreply [at] jeleefomgeving.nl ().
   • Die e-mail is de mededeling dat er een bericht van de gemeente Maastricht voor u klaar staat in uw berichtenbox op jeleefomgeving.nl.
   • In die mail zit een knop ‘Bekijk uw bericht’. Als u daarop klikt, ziet u uw e-mailadres dat al bij de gemeente bekend is.
   • Klik dan op inloggen.
   • Daarna wordt er een inlogcode naar uw e-mailadres gestuurd. Die code moet u invullen. Klik daarna weer op ‘inloggen’.
   • Dan heeft u toegang tot uw berichtenbox op jeleefomgeving.nl