Monument

Maastricht is de tweede monumentenstad van Nederland en heeft ongeveer 1.660 rijksmonumenten en 3500 gemeentelijke monumenten. We kennen in Maastricht twee soorten monumenten: rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten.

4 soorten Monumenten

Binnen de gemeentelijke monumenten zijn er vier soorten:

 1. Dominante bouwwerken: het interieur én het exterieur is beschermd. 
 2. Kenmerkende bouwwerken: alleen het deel dat zichtbaar is vanaf de openbare weg is beschermd. 
 3. Waardevolle cultuurhistorische elementen: bijvoorbeeld veldkruisen, beeldnisjes en hekwerken. 
 4. Waardevolle groenelementen: bijvoorbeeld waterpoelen, haagstructuren en hoogstamfruitgaarden. 

Beschermd stadsgezicht

Naast monumenten kennen we ook het beschermd stadsgezicht en het cultuurhistorisch attentiegebied. In deze gebieden wordt vooral gelet op cultuurhistorisch waardevolle structuren, waardevolle stedenbouwkundig patronen, en karakteristieke ruimtelijke samenhang. Bekijk de waarde per gebied via de natuurwaardenkaart.

Verbouwen of restaureren

Als uw pand een van deze statussen heeft betekent dat niet dat u niets meer mag veranderen of dat u alles in de ‘oude staat’ moet terugbrengen. Het betekent ook dat er voor wijzigingen of beoogde plannen meestal een omgevingsvergunning nodig is. U vindt alle informatie hierover op de pagina Monument, vergunning.

Monument verduurzamen

Om monumenten te verduurzamen zonder technische schade of verlies van monumentale waarden, moet worden gezocht naar verantwoorde oplossingen die bij het gebouw passen. Dit is altijd maatwerk omdat ieder monument anders is. standaardoplossingen zoals kunststof kozijnen met dubbel glas en dikke isolatiepakketten voor gevels en het dak zijn dan niet altijd mogelijk.

Het komt regelmatig voor dat ernstige technische schade ontstaat door het verkeerd isoleren. (Inwendige) condensvorming door isolatie kan bijvoorbeeld rottende houten balken, roestende gevelankers of vorstschade aan de steen veroorzaken. Het toepassen van dubbel glas leidt vaak tot aanpassing van historische ramen met verfijnde detaillering. Kozijnen krijgen hierdoor een hele andere verhouding en passen niet meer bij het monument.

Het pakket aan maatregelen moet goed op elkaar zijn afgestemd. Bijvoorbeeld het toepassen van gevelisolatie heeft weinig effect als te weinig aan kierdichting wordt gedaan. Het aanpakken van de zwakste schakel in de energiehuishouding levert het grootste effect op.

 • Duurzame tips

  Hoe kan ik mijn monument duurzamer maken?

  • Controleer eerst of uw ramen en deuren goed sluiten. Zo nee, dan kunnen naden tussen de kozijnen en omliggende constructie zorgvuldig worden afgedicht.
  • Controleer daarna of de ventilatie van uw woning optimaal is. Zo nee, zorg dan voor voldoende ventilatievoorzieningen, bijvoorbeeld een gebalanceerd ventilatiesysteem. 
  • Controleer vervolgens of uw dak of zolderverdieping geïsoleerd is. Zo nee, controleer of het dakbeschot geen monumentale waarden heeft. Bij een historische kap dient de isolatie tussen de sporen of gordingen te worden aangebracht als een zogenaamde binnen-isolatie.
  • Controleer ook of uw vloeren geïsoleerd zijn. Zo nee, kunt u onder de vloer vrij eenvoudig een isolatiedeken aanbrengen. 
  • Controleer daarna of uw ramen geïsoleerd glas bevatten. Zo nee, laat de monumentale waarde van uw ramen onderzoeken en afhankelijk daarvan kan wellicht monumentenglas toegepast worden. 
  • Controleer vervolgens of het noodzakelijk is uw gevels te isoleren. Dit is mogelijk door binnen-isolatie aan te brengen. Laat hierbij onderzoeken of de isolatie geen technische schade kan aanbrengen of de monumentale waarde aantast. 
  • Tenslotte kunt u onderzoeken of er een geschikte locatie is voor het toepassen van zonnecollectoren. Bijvoorbeeld op platte daken van uw aanbouw of op uw achterdakvlak. Ze mogen in ieder geval niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
 • Dubbel glas

  Mag ik dubbel glas gebruiken?

  Het toepassen van dubbel glas is alleen mogelijk bij nieuw toegevoegde raamopeningen. Eerst wordt gekeken of het mogelijk is om aan de binnenzijde voorzetramen te plaatsen. Deze kunnen voorzien worden van hoog rendementsglas en een hoogwaardige kierdichting. Indien voorzetramen technisch of esthetisch niet mogelijk blijken, kan gekozen worden voor monumentenglas. Meer informatie vindt u in de Restauratierichtlijnen

 • Zonnepanelen

  Mag ik een zonnepaneel aanbrengen?

  Zonnepanelen zijn uitsluitend toegestaan als ze niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Daarnaast mogen ze de monumentale waarden niet aantasten (zowel fysiek als visueel). Wellicht is het wel mogelijk op een aanbouw aan de achterzijde. Meer informatie vindt u in de Restauratierichtlijnen

Subsidies

Of u in aanmerking komt voor monumentensubsidie, een restauratiefondshypotheek en/of fiscaal voordeel hangt af van de aard en de status van het monument. Alle informatie over financiële regelingen en subsidies in relatie tot monumenten en het verbouwen of restaureren ervan, vindt u op de pagina Monumenten, financiële regelingen.