Obstakel op de openbare weg plaatsen, toestemming

U mag niet zomaar een obstakel langs de kant van de weg of op de stoep (laten) plaatsen. Denk bijvoorbeeld aan een steiger, een grote bouwcontainer, hoogwerker , schutting of afrastering.

Toestemming

U heeft toestemming nodig van de gemeente. Of u toestemming krijgt hangt onder meer af van:

 • de grootte van het voorwerp dat u wilt plaatsen 
 • de plaats waar u het voorwerp wilt neerzetten 
 • hoe lang u het voorwerp wilt laten staan
 • of het obstakel een gevaar oplevert
 • of het obstakel schade of overlast kan veroorzaken
 • Per post of mail toestemming vragen

  Hebt u geen DigiD of eHerkenning. Dan kunt u ook per mail of post toestemming vragen voor het plaatsen van een opstal zoals bijvoorbeeld een steiger, bouwkeet, hoogwerker, bouwmaterialen of een afvalcontainer. 

  Vul het formulier in en stuur dit per post naar ons op. Of mail het naar openbareruimte [at] maastricht.nl

 • Kosten

  Leges

  • meer dan 3 weken vooraf
   € 84,20 (online aanvraag)
   € 92,60 (schriftelijke aanvraag)
  • 1-3 weken vooraf
   € 128,80 (online aanvraag)
   € 141,70 (schriftelijke aanvraag)
  • minder dan 1 week vooraf
   € 173,45 (online aanvraag)
   € 190,75 (schriftelijke aanvraag)

  Verlenging / wijziging vergunning
  € 41,85 (online aanvraag)
  € 46,05 (schriftelijke aanvraag)

  Wegafsluiting
  Toeslag op leges als wegafsluiting nodig is € 54,80
  Verlenging wegafsluiting € 27,40

  Precariobelasting
  Als u het obstakel plaatst op gemeentegrond.

  Leges betaalt u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag. Ook als uw aanvraag (deels) wordt afgewezen, bent u dus leges verschuldigd.

 • Termijn

  Vraag de vergunning minimaal 3 weken voordat u begint met de werkzaamheden aan.

 • Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.