Obstakel op de openbare weg plaatsen, toestemming

U mag niet zomaar een obstakel langs de kant van de weg of op de stoep (laten) plaatsen. Denk bijvoorbeeld aan een steiger, een grote bouwcontainer, hoogwerker, schutting of afrastering of een foodtruck.

Toestemming

U heeft toestemming nodig van de gemeente. Of u toestemming krijgt, hangt onder meer af van:

 • de grootte van het voorwerp dat u wilt plaatsen 
 • de plaats waar u het voorwerp wilt neerzetten 
 • hoe lang u het voorwerp wilt laten staan
 • of het obstakel een gevaar oplevert
 • of het obstakel schade of overlast kan veroorzaken

Container of steiger plaatsen

Gaat u verbouwen en wilt u een container of steiger plaatsen? Kijk allereerst of het lukt om deze op eigen terrein te plaatsen. Als dat lukt, hoeft u de gemeente niet te informeren. Lukt dat niet? Dan mag u - onder voorwaarden - de container of steiger in de openbare ruimte plaatsen. Daaraan zijn kosten verbonden: u betaalt leges en precario. In het uitklapmenu hieronder leest u hier meer over. 

Vergunning andere bouwobjecten

Wilt u een ander bouwobject dan een container of steiger in de openbare ruimte plaatsen, binnen de gemeentegrenzen van Maastricht? Vraag dan online een vergunning aan voor het plaatsen van een obstakel op de weg.

Foodtruck tijdens privéfeest

Wilt u tijdens een privéfeest een foodtruck, snackwagen, frietkraam of snackmobiel plaatsen waar uw gasten friet, snacks, ijs, poffertjes of andere soorten streetfood kunnen krijgen? Dat mag als u voldoet aan een aantal algemene regels. In het uitklapmenu hieronder leest u hier meer over en vindt u de algemene regels voor het plaatsen van een foodtruck. Als u niet kunt voldoen aan deze algemene regels, heeft u een vergunning nodig.

Geen DigiD of eHerkenning?

Ook zonder DigiD of eHerkenning kunt u toestemming vragen. In het uitklapmenu 'Per post of mail toestemming vragen' onderaan deze pagina, leest u hoe dat werkt. 

 • Wilt u een container of steiger plaatsen, maar lukt dat niet op uw eigen terrein? Dan mag u deze onder voorwaarden in de openbare ruimte plaatsen. 

  Melden
  Als u de container of steiger buiten het door ons vastgestelde centrum plaatst én voldoet aan alle voorschriften, kunt u volstaan met een melding. Doe de melding uiterlijk 6 werkdagen van tevoren. 

  Lees de voorschriften voor het plaatsen van een container
  Lees de voorschriften voor het plaatsen van een steiger

  Precariokosten
  Voor het plaatsen van een container of steiger in de openbare ruimte worden precariokosten in rekening gebracht. Dit is een vastgesteld bedrag per m2 per maand. U ontvangt hiervoor een factuur. Wij berekenen de precario op basis van de data die u in uw melding hebt opgenomen. Wordt de container of steiger eerder verwijderd? Informeer ons dan via openbareruimte [at] maastricht.nl onder vermelding van uw zaaknummer en de locatie van de container. Zorg ervoor dat u de wijziging tijdig aan ons doorgeeft. Vóór het verstrijken van de geldigheidstermijn van uw vergunning of melding.

  Vergunning nodig?
  Soms heeft u voor het plaatsen van een container of steiger een vergunning nodig. Dat is het geval als één of meer van onderstaande situaties van toepassing is: 

  • U plaatst de container/steiger in het centrum van Maastricht (grofweg het gebied binnen de singels en spoorlijn)
  • U plaatst de container/steiger langer dan 2 maanden (60 kalenderdagen)
  • Door plaatsing van de container/steiger wordt de vrije doorgang voor andere weggebruikers op de openbare weg minder dan 3,50 meter breed
  • U kunt niet voldoen aan alle voorschriften voor het plaatsen van een container/steiger

   

 • Wilt u tijdens een privéfeest een foodtruck, snackwagen, frietkraam of snackmobiel plaatsen waar uw gasten friet, snacks, ijs, poffertjes of andere soorten streetfood kunnen krijgen? Dat mag als u voldoet aan onderstaande algemene regels voor foodtrucks bij een privéfeest buiten het centrum. 

  Algemene regels foodtruck bij privéfeest buiten centrum

  • U mag de foodtruck ten behoeve van een privéfeest uitsluitend plaatsen op een openbare parkeerplaats buiten het centrum. 
  • De foodtruck mag maximaal 1 dag op de openbare weg staan in een aaneengesloten periode van 4 uur, gelegen in de periode van 07.00 tot 22.00 uur. Tussen 22.00 en 07.00 uur is het verboden een foodtruck te plaatsen. 
  • Het is niet toegestaan een foodtruck in de openbare ruimte te plaatsen ten behoeve van een privéfeest dat gehouden wordt in een horeca-inrichting met keuken.
  • Voor het plaatsen van de foodtruck op een openbare parkeerplaats gelden de daaraan verbonden parkeervoorwaarden. 
  • De foodtruck mag geen gevaar of hinder opleveren voor het verkeer en de omgeving. De vrije doorgang moet na plaatsing van de foodtruck minimaal 3,50 meter breed zijn zodat weggebruikers en hulpverlenende diensten ongehinderd kunnen passeren. 
  • Kabels over de openbare weg moeten worden afgedekt om gevaar van struikelen te voorkomen. Stroom kan vanuit de betrokken woning worden betrokken.
  • De foodtruck moet een geldig keuringscertificaat brandveiligheid hebben.
  • Als de foodtruck een gasgestookte installatie heeft, moet die zijn opgesteld op een afstand van minimaal 5 meter vanaf elke bebouwing, tenzij de gevel van de bebouwing helemaal dicht is (zonder ramen of andere openingen) en uit onbrandbaar materiaal bestaat. 
  • De plaatsing en exploitatie van de foodtruck mag geen schade veroorzaken. 
  • Er mag vanuit de foodtruck geen commerciële verkoop plaatsvinden anders dan aan bezoekers van het privéfeest. 
  • Laat omwonenden weten dat u een foodtruck gaat plaatsen, zodat ze tijdig op de hoogte zijn van de eventueel te verwachten overlast. 
  • Houd de omgeving vrij van papier en afval. Plaats een prullenbak en lever gebruikt frituurvet in bij de daarvoor bestemde inleverpunten.
  • Behalve prullenbakken mogen geen andere voorwerpen bij de foodtruck in de openbare ruimte geplaatst worden.

  Geen vergunning vereist

  • Kunt u de foodtruck op uw eigen terrein plaatsen? 
   Dan hebt u geen vergunning nodig.
  • Kunt u de foodtruck niet op uw eigen terrein plaatsen?
   Dan hebt u geen vergunning nodig als u de kar voor maximaal 1 dag op een openbare parkeerplaats buiten het door ons vastgestelde centrum laat zetten. Bovendien moet u voldoen aan de algemene regels (zie hierboven) voor het plaatsen van een foodtruck bij een privéfeest. 
   Check op de kaart of uw straat binnen of buiten het vergunningplichtige centrum (rood omrand) ligt.

  Vergunning vereist 

  U heeft een vergunning nodig als:

  • u een foodtruck wilt plaatsen op een openbare parkeerplaats binnen het rood gemarkeerde centrum
  • u langer dan 1 dag een foodtruck wilt plaatsen 
  • u niet kunt voldoen aan de algemene regels voor het plaatsen van een foodtruck

  Neem voor het aanvragen van een vergunning voor een foodtruck contact op met het GemeenteLoket. Bel 14 043 en vraag naar team Vergunnen Openbare Ruimte Horeca/Parkeren. U kunt de foodtruckvergunning helaas niet online aanvragen.

 • Heeft u geen DigiD of eHerkenning. Dan kunt u ook per mail of post toestemming vragen voor het plaatsen van een opstal zoals bijvoorbeeld een steiger, bouwkeet, hoogwerker, bouwmaterialen of een afvalcontainer. 

  Vul het formulier in en stuur dit per post naar ons op. Of mail het naar openbareruimte [at] maastricht.nl

 • Leges 2024

  • meer dan 3 weken vooraf € 97,80, indien er sprake is van regulier onderhoud
  • minder dan 1 week vooraf € 201,50, indien er sprake is van een noodgeval, zeer spoedeisende werkzaamheden én in overleg met de behandelend ambtenaar

  Verlenging / wijziging vergunning
  € 48,65 (online aanvraag)

  Wegafsluiting
  Toeslag op leges als wegafsluiting nodig is € 63,65
  Verlenging wegafsluiting € 31,80

  Precariobelasting
  Als u het obstakel plaatst op gemeentegrond.

  Leges betaalt u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag. Ook als uw aanvraag (deels) wordt afgewezen, bent u dus leges verschuldigd.

 • Vraag de vergunning minimaal 3 weken voordat u begint met de werkzaamheden aan.

 • U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.