Structuurvisie

De structuurvisie is een beleidsdocument waarin de gewenste ruimtelijke inrichting van de stad voor de lange termijn (tot 2030) is vastgelegd. De structuurvisie is een van de onderdelen van de Stadsvisie 2030. 

Antwoord op ontwikkelingen

De structuurvisie geeft een antwoord op de ontwikkelingen die de komende jaren op Maastricht afkomen. Denk aan de groei van het aantal ouderen en studenten, maar ook aan de gevolgen van klimaatverandering. De structuurvisie geeft aan waar de openbare ruimte versterkt wordt, waar de natuur verder ontwikkeld wordt en waar de infrastructuur verbeterd wordt.

Samen met inwoners en partners

Bij de totstandkoming van de structuurvisie konden burgers, bedrijven en partnerorganisaties ieder op hun eigen manier meedenken over de toekomstige inrichting van Maastricht. In 2011 zijn verschillende workshops, debatavonden en informatieavonden georganiseerd. Maar ook via internet waren er diverse mogelijkheden om mee te denken. De ideeën en opmerkingen heeft de gemeente meegenomen bij het uitwerken van de structuurvisie.

Ruimtelijke thema's

In de structuurvisie worden de 4 belangrijkste ruimtelijke thema’s voor Maastricht benoemd:

  1. De gemeente wil in de komende jaren een versterking van de (inter)nationale positionering van Maastricht. Dit is belangrijk omdat Maastricht het aantal banen in de stad en het aantal bereikbare banen vanuit de stad wil vergroten.
  2. Maastricht investeert in een robuuste bereikbaarheid en ontsluiting van de stad via de aanpassingen van de A2-traverse en de Noorderbrug. Ook wordt het parkeren meer vanaf de randen van de binnenstad georganiseerd en wil Maastricht meer keuzemogelijkheid bieden in vervoer, door betere OV-verbindingen en fietsroutes.
  3. De omringende landschappen worden verder met elkaar en met de stad verbonden. Het groen wordt via groene longen meer de stad ingetrokken, eindigend in stadsparken zoals het nieuwe Frontenpark en Tapijn.
  4. Het centrale thema is ruimte voor ontmoeting. Door te investeren in bestaande ontmoetingsplekken en aantrekkelijke routes wordt stad aantrekkelijker voor mensen die in de stad leven.