Luchtfoto van Maastricht met Maas en bruggen

Omgevingswet

De Omgevingswet is een nieuwe wet die landelijk op 1 juli 2022 wordt ingevoerd. De Omgevingswet vereenvoudigt en vervangt de bestaande wetten voor de fysieke leefomgeving. 

Over deze wet

De Omgevingswet is een nieuwe wet die landelijk op 1 juli 2022 wordt ingevoerd. De Omgevingswet vereenvoudigt en vervangt de bestaande wetten voor de fysieke leefomgeving. Daarnaast zorgt hij voor een integrale én gebiedsgerichte benadering. Bij de Omgevingswet gaat het niet alleen om de inhoud, maar met name ook om de wijze hoe daarmee in de praktijk wordt omgegaan. Hij raakt alle overheden: de Rijksoverheid, Provincie, gemeenten, waterschappen.