Luchtfoto van Maastricht met Maas en bruggen

Omgevingswet

Op 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking. Hierin staan alle wetten en regels voor de fysieke leefomgeving. Het is een wet die gaat over alles wat je buiten ziet, hoort of ruikt. Op dit moment zijn er veel afzonderlijke wetten en regels over onze fysieke leefomgeving. Met de komst van de Omgevingswet worden al die wetten en regels samengevoegd in 1 wet. Dit moet ervoor zorgen dat bijvoorbeeld bouwplannen beter en sneller gemaakt kunnen worden.

Over deze wet

De Omgevingswet is een nieuwe wet die landelijk op 1 januari 2023 wordt ingevoerd. De Omgevingswet vereenvoudigt en vervangt de bestaande wetten voor de fysieke leefomgeving. Daarnaast zorgt hij voor een integrale én gebiedsgerichte benadering. Bij de Omgevingswet gaat het niet alleen om de inhoud, maar vooral ook om de wijze hoe daarmee in de praktijk wordt omgegaan. Hij raakt alle overheden: de Rijksoverheid, Provincie, gemeenten, waterschappen.