Experiment omgevingsplan Boschpoort

De Omgevingswet bepaalt dat gemeenten vóór 2029 1 Omgevingsplan maken. Dit Omgevingsplan vervangt alle bestemmingsplannen en beheersverordeningen. Het doel van een Omgevingsplan is om bewoners en ondernemers overzichtelijk in 1 plan alle relevante informatie te bieden over de fysieke leefomgeving.

De fysieke leefomgeving is binnen het Omgevingsplan een breder begrip dan bij het bestemmingsplan. Met bijvoorbeeld extra aandacht voor gezondheid, veiligheid en duurzaamheid.

20 april 2021 digitale stadsronde Transitieaanpak Omgevingsplan

Op 20 april kunt u met de raad in gesprek gaan over de Transitieaanpak Omgevingsplan in een zogeheten stadsronde. Dit agendapunt begint om 17.00 en duurt tot 19.00 uur. U kunt de stadsronde live volgen via Raad.GemeenteMaastricht.nl.

Waar gaat het over?

Het raadsvoorstel omvat een combinatie van verschillende onderdelen die in samenhang worden behandeld. Het gaat om de volgende onderdelen.

 • De Beheersverordening Boschpoort 2020, voor vaststelling en daarmee opname in het ‘tijdelijk’ omgevingsplan bij ingang van de Omgevingswet.
 • Het voornemen om de genoemde bepalingen uit de Algemene Plaatselijke Verordening op te nemen in een nieuwe Verordening Fysieke Leefomgeving, in voorbereiding op integratie in het omgevingsplan.
 • De transitieaanpak naar een grondgebied dekkend omgevingsplan met alle regels over de fysieke leefomgeving, inclusief het hierin opnemen van de regels uit de bruidsschat.
 • Het adviesrecht van de raad bij de vergunningaanvraag voor buitenplanse activiteiten.

Meedoen?

Wilt u uw mening delen in deze vergadering? Dan kan dat op twee manieren.

 1. Stuur de griffie vooraf kort en krachtig uw mening. Dat kan via een e-mail of YouTube-video (maximaal drie minuten). Zorg dat de griffie uw tekst of de link naar uw YouTube-video op tijd ontvangt.
 2. U kunt spreektijd krijgen (maximaal drie minuten) tijdens de stadsronde zelf. Meld u dan op tijd bij de griffie. U krijgt van de griffie uitleg hoe dit werkt.

Doe dit vóór 14 april. U kunt de griffie bereiken via griffie [at] gemeenteraadmaastricht.nl. Vermeld altijd uw naam, organisatie (indien van toepassing), e-mailadres, telefoonnummer en dat het gaat om de stadsronde over de Transitieaanpak Omgevingsplan. Heeft u vragen? Mail of bel de griffie, (043) 350 40 46.

Resultaten Pilot Omgevingsplan Boschpoort

We hebben de afgelopen twee jaren met de buurt Boschpoort samengewerkt aan het experiment met het Omgevingsplan. Deze uitdagende oefening en uw waardevolle inbreng liet ons zien hoe we als gemeente het toekomstige Omgevingsplan voor heel Maastricht kunnen opstellen. De uitkomsten van de pilot Boschpoort worden – bij voldoende draagvlak – voor die tijd al voor de wijk Boschpoort in de beheersverordening (de huidige voorloper van het Omgevingsplan) vastgesteld. De gemeenteraad neemt daarover volgend jaar een besluit. Ook dan kunt u uw stem laten horen. Om u vooraf goed over deze resultaten te informeren, hebben we een videopresentatie voor u gemaakt, waar u naar kunt luisteren en kijken. Heeft u vragen over deze presentatie en de daarin gepresenteerde resultaten, dan kunt u die stellen tijdens een digitaal vragenuur op 23 november (van 20.30 tot 21.30 uur) en 30 november (van 19.30 tot 21.00 uur). Aanmelden voor dit digitale vragenuur kan door een mail te sturen naar omgevingswet [at] maastricht.nl.

Bekijk de videopresentatie Pilot Omgevingsplan Boschpoort.

 De documenten waar in bovenstaande video naar verwezen wordt zijn:

Omgevingsplan maken

De Omgevingswet vraagt van de gemeente een andere manier van werken bij het maken van plannen voor de fysieke leefomgeving. Dit is wat er anders gaat.

 • Meer gebiedsgericht: elke buurt is anders en dat vraagt om meer ruimte voor maatwerk.
 • Meer integraal: de omgeving samenhangend benaderen en de regels hiervoor samenvoegen.
 • Meer samen: vroegtijdig in gesprek met bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden.
 • Meer verantwoordelijkheid voor initiatiefnemers: iedereen draagt bij aan de leefomgeving. En dat vraagt straks van initiatiefnemers meer verantwoordelijk en een zorgplicht.

Waarom nu al een experiment?

We willen ervaring opdoen met de nieuwe manier van werken in een gedeelte van de stad. Zo ontdekken we de leerpunten die we kunnen gebruiken als we uiteindelijk één Omgevingsplan voor de stad Maastricht maken.

  • Bewoners Boschpoort denken mee over de toekomst van hun buurt (2 juli 2018)
  • Voortgang pilot Omgevingsplan Boschpoort (september 2018)
  • Tweede buurtbijeenkomst Omgevingsplan Boschpoort (9 april 2019)
  • Bijeenkomst gemeenteraad Boschpoort (april 2019)
  • Bewoners, betrokkenen en ambtenaren werken resultaten uit in themagroepen (juni – november 2019)
  • Bijeenkomst gemeenteraad Boschpoort (januari 2020)
  • Gezamenlijke bijeenkomst themagroepen (maart 2020)
  • Derde en laatste buurtbijeenkomst over de resultaten van de pilot: videopresentatie en digitaal vragenuur op 23 en 30 november. 
  • Stadsronde Transitieaanpak Omgevingsplan 20 april 2021

  Wilt u samenvattingen/verslagen ontvangen van de bijeenkomsten? Stuur dan een mail naar omgevingswet [at] maastricht.nl

  Invloed maatregelen coronavirus op planning

  Door de huidige maatregelen om het coronavirus in te dammen, is de derde bijeenkomst later en anders vorm gegeven dan gepland. In overleg met het buurtnetwerk en de buurt is een videopresentatie gemaakt van de resultaten. Op 23 november (20.30-21.30) en 30 november (19.30-21.00) kunt u eventuele vragen of opmerkingen stellen tijdens een digitaal vragenuur. Aanmelden kan door een mail te sturen naar: omgevingswet [at] maastricht.nl. Blijf gezond, haw pin! 

Wat merken bewoners hiervan?

We vragen inwoners, ondernemers en andere betrokkenen om mee te denken over kernkwaliteiten van Boschpoort. En hoe zij die willen terugzien in het pilot Omgevingsplan Boschpoort. Ook willen we weten hoe zij als gebruikers het huidige ruimtelijke beleid ervaren en wat er anders en eenvoudiger kan.

We zien wat we onderweg tegenkomen en hoe we dat uiteindelijk een plek (kunnen) geven in het pilot Omgevingsplan Boschpoort. In samenwerking met bewoners van Boschpoort is in september 2018 een voortgangsnotitie opgesteld. Deze notitie vormt de basis voor de volgende stap op weg naar het Omgevingsplan: het vertalen van de thematiek naar regelgeving in het Omgevingsplan. Ook deze stap doen we samen met de bewoners en belanghebbenden van Boschpoort. Houd deze pagina in de gaten voor de aankondiging en verslaglegging van bijeenkomst. Het streven is de pilot begin 2020 af te ronden.