Experiment omgevingsplan Boschpoort

De Omgevingswet bepaalt dat gemeenten vóór 2029 1 Omgevingsplan maken. Dit Omgevingsplan vervangt alle bestemmingsplannen. Het doel van een Omgevingsplan is om bewoners en ondernemers overzichtelijk in 1 plan alle relevante informatie te bieden over de fysieke leefomgeving. De fysieke leefomgeving is binnen het Omgevingsplan een breder begrip dan bij het bestemmingsplan. Met bijvoorbeeld extra aandacht voor gezondheid, veiligheid en duurzaamheid.

Omgevingsplan maken

De Omgevingswet vraagt van de gemeente een andere manier van werken bij het maken van plannen voor de fysieke leefomgeving. Dit is wat er anders gaat.

  • Meer gebiedsgericht: elke buurt is anders en dat vraagt om meer ruimte voor maatwerk.
  • Meer integraal: de omgeving samenhangend benaderen en de regels hiervoor samenvoegen.
  • Meer samen: vroegtijdig in gesprek met bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden.
  • Meer verantwoordelijkheid voor initiatiefnemers: iedereen draagt bij aan de leefomgeving. En dat vraagt straks van initiatiefnemers meer verantwoordelijk en een zorgplicht.

Waarom nu al een experiment?

We willen ervaring opdoen met de nieuwe manier van werken in een gedeelte van de stad. Zo ontdekken we de leerpunten die we kunnen gebruiken als we uiteindelijk één Omgevingsplan voor de stad Maastricht maken.

Wat merken bewoners hiervan?

We vragen inwoners, ondernemers en andere betrokkenen om mee te denken over kernkwaliteiten van Boschpoort. En hoe zij die willen terugzien in het pilot Omgevingsplan Boschpoort. Ook willen we weten hoe zij als gebruikers het huidige ruimtelijke beleid ervaren en wat er anders en eenvoudiger kan.

We zien wat we onderweg tegenkomen en hoe we dat uiteindelijk een plek (kunnen) geven in het pilot Omgevingsplan Boschpoort. In samenwerking met bewoners van Boschpoort is in september 2018 een voortgangsnotitie opgesteld. Deze notitie vormt de basis voor de volgende stap op weg naar het Omgevingsplan: het vertalen van de thematiek naar regelgeving in het Omgevingsplan. Ook deze stap doen we samen met de bewoners en belanghebbenden van Boschpoort. Houd deze pagina in de gaten voor de aankondiging en verslaglegging van bijeenkomst. Het streven is de pilot begin 2020 af te ronden.