Experiment omgevingsplan Boschpoort

De Omgevingswet bepaalt dat gemeenten vóór 2029 1 Omgevingsplan maken. Dit Omgevingsplan vervangt alle bestemmingsplannen en beheersverordeningen. Het doel van een Omgevingsplan is om bewoners en ondernemers overzichtelijk in 1 plan alle relevante informatie te bieden over de fysieke leefomgeving.

De fysieke leefomgeving is binnen het Omgevingsplan een breder begrip dan bij het bestemmingsplan. Met bijvoorbeeld extra aandacht voor gezondheid, veiligheid en duurzaamheid.

Resultaten proef omgevingsplan Boschpoort

We hebben in 2018 en 2019 met de buurt Boschpoort samengewerkt aan het experiment met het Omgevingsplan. Deze uitdagende oefening liet ons zien hoe we als gemeente het toekomstige Omgevingsplan voor heel Maastricht kunnen opstellen. De uitkomsten van de proef zijn vastgelegd in een beheersverordening (een soort bestemmingsplan en voorloper van het omgevingsplan). De resultaten van het experiment hebben we in een videopresentatie vastgelegd.

Bekijk de videopresentatie Pilot Omgevingsplan Boschpoort.

 De documenten waar in bovenstaande video naar verwezen wordt zijn:

Omgevingsplan maken

De Omgevingswet vraagt van de gemeente een andere manier van werken bij het maken van plannen voor de fysieke leefomgeving. Dit is wat er anders gaat.

  • Meer gebiedsgericht: elke buurt is anders en dat vraagt om meer ruimte voor maatwerk.
  • Meer integraal: de omgeving samenhangend benaderen en de regels hiervoor samenvoegen.
  • Meer samen: vroegtijdig in gesprek met bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden.
  • Meer verantwoordelijkheid voor initiatiefnemers: iedereen draagt bij aan de leefomgeving. En dat vraagt straks van initiatiefnemers meer verantwoordelijk en een zorgplicht.

Waarom deze proef?

We wilden ervaring opdoen met de nieuwe manier van werken in een gedeelte van de stad. Zo ontdekten we de leerpunten die we kunnen gebruiken als we uiteindelijk 1 Omgevingsplan voor Maastricht maken.