Experiment omgevingsplan Boschpoort

De Omgevingswet bepaalt dat gemeenten vóór 2029 1 Omgevingsplan maken. Dit Omgevingsplan vervangt alle bestemmingsplannen en beheersverordeningen. Het doel van een Omgevingsplan is om bewoners en ondernemers overzichtelijk in 1 plan alle relevante informatie te bieden over de fysieke leefomgeving.

De fysieke leefomgeving is binnen het Omgevingsplan een breder begrip dan bij het bestemmingsplan. Met bijvoorbeeld extra aandacht voor gezondheid, veiligheid en duurzaamheid.

Resultaten Pilot Omgevingsplan Boschpoort

We hebben de afgelopen twee jaren met de buurt Boschpoort samengewerkt aan het experiment met het Omgevingsplan. Deze uitdagende oefening en uw waardevolle inbreng liet ons zien hoe we als gemeente het toekomstige Omgevingsplan voor heel Maastricht kunnen opstellen. De uitkomsten van de pilot Boschpoort worden voor die tijd al voor de wijk Boschpoort in de beheersverordening (de huidige voorloper van het Omgevingsplan) vastgesteld door de gemeenteraad. De resultaten van het experiment hebben we in een videopresentatie vastgelegd.

Bekijk de videopresentatie Pilot Omgevingsplan Boschpoort.

   De documenten waar in bovenstaande video naar verwezen wordt zijn:

  Omgevingsplan maken

  De Omgevingswet vraagt van de gemeente een andere manier van werken bij het maken van plannen voor de fysieke leefomgeving. Dit is wat er anders gaat.

  • Meer gebiedsgericht: elke buurt is anders en dat vraagt om meer ruimte voor maatwerk.
  • Meer integraal: de omgeving samenhangend benaderen en de regels hiervoor samenvoegen.
  • Meer samen: vroegtijdig in gesprek met bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden.
  • Meer verantwoordelijkheid voor initiatiefnemers: iedereen draagt bij aan de leefomgeving. En dat vraagt straks van initiatiefnemers meer verantwoordelijk en een zorgplicht.

  Waarom nu al een experiment?

  We willen ervaring opdoen met de nieuwe manier van werken in een gedeelte van de stad. Zo ontdekken we de leerpunten die we kunnen gebruiken als we uiteindelijk één Omgevingsplan voor de stad Maastricht maken.

   • Bewoners Boschpoort denken mee over de toekomst van hun buurt (2 juli 2018)
   • Voortgang pilot Omgevingsplan Boschpoort (september 2018)
   • Tweede buurtbijeenkomst Omgevingsplan Boschpoort (9 april 2019)
   • Bijeenkomst gemeenteraad Boschpoort (april 2019)
   • Bewoners, betrokkenen en ambtenaren werken resultaten uit in themagroepen (juni – november 2019)
   • Bijeenkomst gemeenteraad Boschpoort (januari 2020)
   • Gezamenlijke bijeenkomst themagroepen (maart 2020)
   • Derde en laatste buurtbijeenkomst over de resultaten van de pilot: videopresentatie en digitaal vragenuur op 23 en 30 november. 
   • Stadsronde Transitieaanpak Omgevingsplan 20 april 2021

   Wilt u samenvattingen/verslagen ontvangen van de bijeenkomsten? Stuur dan een mail naar omgevingswet [at] maastricht.nl