Participatie bij nieuwe ideeën

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingevoerd. Die wet legt de nadruk op participatie: het betrekken van anderen bij je plannen. Wanneer u een omgevingsvergunning aanvraagt bij de gemeente, houden we ook rekening met participatie. We bekijken wie u erbij heeft betrokken, op welke manier en wat u met de resultaten heeft gedaan. Op deze pagina leest u wanneer en hoe u participatie kan/moet organiseren.

Participatie is belangrijk bij veranderingen in de openbare ruimte. Op 16 november 2021 heeft de gemeenteraad daar een hulpmiddel voor vastgesteld: de participatieleidraad voor ruimtelijke ontwikkelingen.

Wat kunt u zelf al doen?

 • Lees meer over waarom participatie belangrijk kan zijn voor uw plan
 • Plannen maak je niet alleen. Een sterk plan is geven en nemen. Wees eerlijk en duidelijk over uw plan en betrek uw omgeving erbij. Zet op een rij wat de wensen zijn van buren, ondernemers, buurtverenigingen, instellingen, belangenorganisaties of overheid.  Door het organiseren van deze participatie, kan uw plan meer steun krijgen. Dit kan ervoor zorgen dat u sneller een vergunning krijgt. Participatie is niet altijd verplicht. Soms  gaat het alleen over het informeren van uw buren. Participatie hoeft niet altijd groot en uitgebreid. 

  Participatie helpt bij het krijgen van een vergunning, maar betekent niet dat u zeker een vergunning krijgt. Dat hangt namelijk ook af van technische eisen, regels en wetten, zoals bestemmingsplannen (1 januari 2024 omgevingsplan). Ook blijven de mogelijkheden van bezwaar en beroep altijd bestaan.

  Heeft u geen participatie georganiseerd, maar raakt uw plan wel anderen? Dan kunnen we u adviseren om alsnog de (directe) omgeving te infomeren of te bekijken wat voor welke partijen belangrijk is. U kunt ervoor kiezen geen participatie te organiseren. Het is namelijk niet verplicht. Dat kan wel als gevolg hebben dat partijen bezwaar maken of in beroep gaan.

 • Wie iets merkt van uw plan en hoeveel mensen er iets van merken, verschilt per situatie. Het is dus belangrijk dat u met ons deelt wat de gevolgen zijn en wat voor welke partijen belangrijk is. Wilt u meer informatie of voorbeelden? Kijk dan op de pagina over participatie organiseren.

  Nodig betrokkenen uit

  Zet op een rij wie iets merkt van uw plan. Kies daarna de manier waarop u met deze partijen in gesprek gaat. Om u te helpen bij het uitnodigen van mensen, vindt u hier voorbeeldbrief van een uitnodiging.

  Methodes om participatie te organiseren

  Er zijn veel manieren waarop u participatie kunt organiseren. Dit hangt ervan af hoe ingewikkeld een plan is en hoeveel mensen ermee te maken krijgen. Elke situatie is anders. Bekijk de pagina met tips voor participatiemethodes.

  Maak een participatieverslag

  U kunt ons voorbeeld van een participatieverslag gebruiken voor uw eigen verslag. U bepaalt zelf welke punten u invult. Dat hangt af van hoe uitgebreid of ingewikkeld uw plan is. Uw verslag kunt u bespreken in het vooroverleg met de gemeente of gebruiken bij uw documenten voor de vergunningaanvraag.

 • We controleren op verschillende manieren of we een vergunning kunnen geven voor uw plan. We willen weten of u anderen heeft betrokken bij uw plan. Het is onze taak om rekening te houden met dat wat goed is voor iedereen. We kijken naar het participatieverslag. Daarin moet staan wie u erbij heeft betrokken, wat u met hun bijdrage heeft gedaan en hoeveel steun er volgens u voor uw plan is.

 • Participatie is alleen verplicht voor ‘buitenplanse activiteiten’. Deze activiteiten zijn bepaald door de gemeenteraad. Is uw plan zo’n buitenplanse activiteit? Dan krijgt u informatie hierover zodra u het aanmeldt bij het Omgevingsloket. We informeren u natuurlijk ook daarna bij het aanvragen van een vergunning.  U moet in deze gevallen dus participatie organiseren, maar u bepaalt wel zelf hoe u de omgeving betrekt bij uw plan. U kunt daarvoor gebruik maken van de tips in onze participatiechecklist.

 • De gemeente Maastricht kan ook een nieuw idee uitvoeren. Alleen of met een partner. Van ons mag u verwachten dat wij dan participatie organiseren volgens dezelfde afspraken. Wat we aan andere mensen vragen, doen we zelf ook.

  De komende jaren stellen we ook een Omgevingsvisie, Omgevingsplan en Omgevingsprogramma(‘s) vast. Ook daarbij organiseren we participatie. We informeren inwoners op tijd over de participatieactiviteiten. En als we een besluit nemen, dan laten we weten hoe we de omgeving erbij hebben betrokken en wat we met de resultaten hebben gedaan.