Omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Als uw bedrijf werkzaamheden gaat uitvoeren die het milieu kunnen beïnvloeden moet u dit vooraf melden bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD).

Eenvoudige vergunning

In sommige gevallen heeft u ook een eenvoudige omgevingsvergunning nodig zonder voorschriften: de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM). De activiteiten van uw bedrijf mogen het milieu dan niet ernstig belasten.

 • Een beperkte omgevingsvergunning kunt u aanvragen als:

  • geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld
  • u doelmatig afvalstoffen beheert
  • als de werkzaamheden niet in strijd zijn met de Wet Bibob
  • geluidsgrenswaarden niet worden overschreden
  • grenswaarden voor fijnstof (PM10) niet worden overschreden
  • luchtkwaliteitsnormen niet worden overschreden
  • geen onaanvaardbare geurhinder ontstaat
  • geen onaanvaardbaar veiligheidsrisico ontstaat
  • een gesloten bodemenergiesysteem geen storing kan veroorzaken met een ander bodemenergiesysteem
 • Meer informatie over kosten vindt u in de tarieventabel Legesverordening fysieke diensten 2023.

 • Binnen 8 weken na uw aanvraag ontvangt u de beslissing. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen.

 • Binnen 6 weken kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 • Wij verwerken uw  vergunningaanvraag via de portal jeleefomgeving.nl op een manier die al is voorbereid op de invoering van de Omgevingswet. De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024.

  Handig – op elk moment alles bij de hand in jeleefomgeving.nl

  In jeleefomgeving.nl heeft u straks alles rond uw vergunningaanvraag overzichtelijk bij elkaar in een berichtenbox. Berichten van de gemeente en berichten en documenten die u zelf aan de gemeente heeft gestuurd. Zo ontstaat er een overzichtelijk digitaal dossier van uw aanvraag.

  Hoe werkt het?

  • Wanneer u een vergunningaanvraag doet, krijgt u een bericht van het e-mailadres .
  • Die e-mail is de mededeling dat er een bericht van de gemeente Maastricht voor u klaar staat in uw berichtenbox op jeleefomgeving.nl.
  • In die mail zit een knop ‘Bekijk uw bericht’. Als u daarop klikt, ziet u uw e-mailadres dat al bij de gemeente bekend is.
  • Klik dan op inloggen.
  • Daarna wordt er een inlogcode naar uw e-mailadres gestuurd. Die code moet u invullen. Klik daarna weer op ‘inloggen’.
  • Dan heeft u toegang tot uw berichtenbox op jeleefomgeving.nl