Omgevingsvergunning voor het milieu, inzage

De meeste gemeentelijke omgevingsvergunningen voor het milieu kunt u inzien en er een afschrift van krijgen.

Inzage

Wilt u inzage in een omgevingsvergunning zodat u deze kunt bekijken of wilt u een afschrift ontvangen van een omgevingsvergunning. Dat kan bij het GemeenteLoket. Maak hiervoor eerst een afspraak. Naar uw afspraak neemt u mee:

  • de volledige adresgegevens van een inrichting of bedrijf
  • een volledige omschrijving van wat u wilt

Inzage kost € 43,15 per half uur of gedeelte daarvan exclusief bijkomende kosten voor de afdrukken.