Woning splitsen of omzetten naar kamers

Wilt u een bestaande woning splitsen of omzetten? Bijvoorbeeld om er appartementen of studentenkamers van te maken? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Op deze pagina vindt u de regels voor woningsplitsing, woningomzetting, studentenhuisvesting en (de uitzonderingen voor) hospitaverhuur. De regels gaan in per 9 januari 2024.

Regels voor woningsplitsing

Een woning mag alleen gesplitst worden als:

 • de woning groter is dan 140 m2
  De ondergrens van 140 m2 zorgt ervoor dat kleinere (etage)woningen niet worden gesplitst.
 • de woning minimaal 5 jaar oud is
  Zo voorkomen we dat nieuwbouwwoningen kort na oplevering worden gesplitst.

Regels voor woningomzetting

 • De woning is groter dan 140 m2 
  De ondergrens van 140 m2 zorgt ervoor dat kleinere (etage)woningen niet worden omgezet.
 • Maximum percentage kamerbewoning per straat
  Om te voorkomen dat er in een gebied te veel kamers worden verhuurd, geldt voor elk gebied een maximum percentage kamerbewoning.
 • Afstandscriteria op straatniveau
  Afstandscriteria zijn bedoeld om de leefbaarheid van buurten te behouden. Ook draagt dit bij aan het creëren van een gevarieerd woningaanbod. 
  Tussen 2 huizen met kamerverhuur moeten minimaal 4 huizen zijn zonder kamerverhuur. Dit geldt voor de hele straat en het blok waarin de huizen zich bevinden. 
  De telling is per straat. We tellen niet 'om de hoek'. Bij een kruising van straten tellen we de huizen die tegenover elkaar liggen niet mee. 
  Is er sprake van een woongebouw met 6 of meer woningen en worden sommigen daarvan verhuurd? Dan moeten er minstens 2 woningen zonder kamerverhuur zijn tussen 2 huizen met kamerverhuur.
 • Woningen moeten minimaal 5 jaar oud zijn om te kunnen omzetten. 
  Zo voorkomen we dat nieuwbouwwoningen kort na oplevering worden gesplitst. 

Studentenhuisvesting (kleinschalig tot en met 25 kamers)

 • De regels gelden voor projecten waarbij maximaal 25 kamers worden gerealiseerd (voor meer dan 25 kamers zie Gemeenteblad 2023, 301444
 • Maximum 120 woningtoevoegingen per jaar. 
  In Maastricht geldt een maximum toevoeging van 120 studentenkamers per jaar. De maximumregeling is als volgt opgebouwd: 40 splitsingen, 40 omzettingen en 40 kleinschalige herbestemmingen.

U kunt het hele jaar door een aanvraag indienen voor kleinschalige studentenhuisvesting, maar het hangt er onder meer af van het jaarmaximum of uw aanvraag wordt goedgekeurd. 

Vanaf de 2e dinsdag van januari om 9.00 uur stellen we de 40-40-40-regeling voor dat jaar open. U kunt vanaf dan een aanvraag indienen. 

Vergunningen worden toegekend op volgorde van ontvangst van de aanvragen. Aanvragen die vóór 9 januari 2024 (9.00 uur) zijn ingediend, komen niet in aanmerking voor de 40-40-40 regeling van het jaar 2024.

Digitaal indienen aanvraag

Wij verzoeken u dringend om uw aanvraag digitaal in te dienen via Omgevingsloket.

Alleen als u echt niet online uw aanvraag kunt indienen, kunt u hiervoor nog bij het GemeenteLoket terecht. Dat kan alleen op afspraak. Zo voorkomen we dat er te veel mensen tegelijk naar het GemeenteLoket komen. Op vrijdag 5 januari 2024 kunt u hiervoor bellen naar 14 043. U wordt dan ingepland voor een afspraak van 5 minuten vanaf 9 januari 2024 - 9.00 uur.

Hospitaregeling

U hoeft geen omgevingsvergunning aan te vragen als u onder de hospitaregeling valt. U valt hieronder als:

 • u 100 procent economisch en juridisch eigenaar bent van de woning
 • u zelf in de woning blijft wonen en u op dat adres in de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven
 • u niet meer dan 2 kamers verhuurt en iedere kamer een gebruiksoppervlakte van minimaal 5 m2 heeft
 • Burgemeester en wethouders hebben op 25 april 2023 de 'Uitvoeringsregels woningsplitsing, woningomzetting en kleinschalige herbestemming' opnieuw vastgesteld.

 • U kunt een omgevingsvergunning aanvragen als:

  • de woningoppervlakte van de woning die u wilt splitsen of omzetten naar kamergewijze verhuur minimaal 110 m2 bedraagt.
   De woningoppervlakte is de som van alle vloeroppervlakten van alle vertrekken binnen een woning met een minimale vrije hoogte van 2,1 meter. Daarbij meegerekend de oppervlakten van aan de woning verbonden en rechtstreeks via de woning bereikbare garages, bergingen enzovoorts met een minimale hoogte van 2,1 meter. De hoogtes worden loodrecht boven de vloer gemeten. De oppervlaktes van trapgaten, vides, muren en wanden en andere constructiedelen worden niet meegerekend.
  • de nieuwe woningen een gebruiksoppervlakte van minimaal 18 m2 hebben. Voor kamers is de minimale gebruiksoppervlakte 5 m2.
  • de nieuwe bewoners hun fietsen kunnen stallen op eigen terrein.
  • de nieuwe woningen een inpandige berging van minimaal 0,5 m2 hebben.
  • u eventuele planschade vergoedt. Planschade ontstaat als woningen in de buurt minder waard worden door uw woningwijziging.

  Aanvullende voorwaarden

  • De nieuwe woningen moeten voldoen aan de gemeentelijke parkeernormen en woonbeleid.
  • Er geldt een maximum voor het aantal woningsplitsingen per jaar en aan het aantal studentenwoningen, per kamer per straat.
 • Binnen 8 weken beslissen wij op uw aanvraag. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen.

 • U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank.