Nederlandse nationaliteit verkrijgen, naturalisatieprocedure

Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen door een naturalisatieverzoek in te dienen bij de burgemeester van de gemeente waar u staat ingeschreven. De burgemeester stelt een advies op en stuurt dit samen met uw aanvraag naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND beslist of u Nederlander kunt worden. Bij een positief besluit wordt u uitgenodigd voor de naturalisatieceremonie en krijgt u de officiële bekendmaking (Koninklijk Besluit) overhandigd. Deelname aan deze ceremonie is verplicht. U bent pas officieel Nederlander als u het besluit persoonlijk heeft ontvangen.

Naturalisatieprocedure

Als u de Nederlandse nationaliteit wilt krijgen moet u een naturalisatieverzoek indienen. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met de gemeente via 14 043. Bij de aanvraag heeft u nodig:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • uw geldig verblijfsdocument
 • uw geboorteakte (als u niet eerder een officiële akte heeft afgegeven)
 • uw huwelijksakte (als u niet eerder een officiële akte heeft afgegeven)
 • uw inburgeringsdiploma
 • eventueel een rapport van eerste- of nader gehoor (van de IND)

U betaalt de kosten voor de naturalisatieprocedure bij de aanvraag.

Voor meer informatie over het Nederlanderschap verkrijgen kunt u terecht bij de IND.

Vertalen

Als de aktes niet in het Nederlands, Engels of Duits zijn, moet u ze laten vertalen door een beëdigd tolk/vertaler. Kijk voor meer informatie op www.nederlandwereldwijd.nl. Buitenlandse documenten moeten worden gelegaliseerd of zijn voorzien van een apostille. Meer informatie over het legaliseren van buitenlandse stukken vindt u op www.rijksoverheid.nl.

Naturalisatie via verkorte optieprocedure

Er is ook een verkorte optieprocedure. Niet iedereen komt in aanmerking voor de optieprocedure.

  • U bent 18 jaar of ouder
  • U heeft 5 jaar voor het verzoek onafgebroken en legaal (met een geldige verblijfsvergunning) gewoond in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba.
  • U bent ingeburgerd in de Nederlandse samenleving.
  • Er is geen bezwaar tegen uw verblijf voor onbepaalde tijd in Nederland.
  • U vormt geen gevaar voor de openbare orde, de goede zeden en de nationale veiligheid van Nederland.

  Minderjarige kinderen kunnen met u mee naturaliseren. Hiervoor gelden onder andere de volgende voorwaarden:

  • Op het moment van de aanvraag wonen uw kinderen in Nederland.
  • Uw kinderen hebben een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd voor een niet-tijdelijk doel.

  Is uw kind 16 of 17 jaar oud? Dan moet uw kind voor de aanvraag minimaal 3 jaar onafgebroken en legaal in Nederland hebben gewoond. 

  Op de termijn van 5 jaar kunnen uitzonderingen van toepassing zijn.

  Kijk voor meer informatie in de brochure 'Hoe kunt u Nederlander worden' van de IND.

 • Tarieven 2024

  • een persoon: € 1.023,00
  • een echtpaar of geregistreerde partners: € 1.305,00
  • een minderjarige: € 151,00

  Bent u staatloos? Of heeft u een verblijfsvergunning asiel (document III of IV)? Dan betaalt u:

  • een persoon: € 760,00
  • een echtpaar of geregistreerde partners: € 1.044,00

  U betaalt dit bij uw aanvraag.

 • De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beslist binnen een jaar op uw aanvraag.