Drugs en drugspanden

De gemeente Maastricht sluit drugspanden. Dit zijn panden waarin drugs worden gemaakt, of waar vanuit drugs worden verhandeld of verspreid. De burgemeester mag drugspanden laten sluiten volgens de Opiumwet. Dit is uitgewerkt in het Damoclesbeleid Lokalen en Woningen.

Sluiting van een drugspand

Tijdens een sluiting kan een pand niet worden bewoond of gebruikt. De duur van de sluiting kan variëren tussen 3, 6 en 12 maanden. Dit hangt af van de situatie en het soort drugs. We hangen een poster op het raam van het drugspand, zodat de buurt weet dat het pand wordt aangepakt.

Een tijdelijke sluiting stopt de drugshandel vanuit een pand. De aanloop houdt op en het pand verdwijnt uit het drugscircuit. De buurt wordt weer rustig en veilig. Zo beschermt de gemeente Maastricht de buurt.

De risico’s

Verkoop en productie van drugs kunnen overlast geven, zoals lawaai. Ook brengen drugspanden gevaren met zich mee.

 • Brandgevaar...
  ...door diefstal van elektriciteit, onvoorzichtig gebruik van gasflessen, kortsluiting of lekkage. 
 • Gezondheidsrisico’s...
  ...door chemische dampen, waterlekkages en schimmelvorming.
 • Veiligheidsrisico’s…
  …door criminele activiteiten die schuilgaan achter de drugsproductie- en handel. Bijvoorbeeld geweld, bedreigingen en afpersing.

Hoe u een drugspand herkent

Algemene kenmerken
 • Toeloop van verdachte personen op ongebruikelijke tijdstippen. Bijvoorbeeld laat in de avond of diep in de nacht.
 • Regelmatig aan- en afrijden van bestelbusjes of andere voertuigen.
 • Camerabeveiliging in en rondom het pand.
 • Afgeplakte ramen of dichte gordijnen.
Een wietplantage
 • Een wietgeur (een zoete, weeïge geur).
 • Geluid van afzuiginstallaties (een ronkend of zoemend geluid).
 • Fel kunstlicht dat altijd brandt.
 • Warmteafgifte en condens op de ramen.
 • Extra ontluchtingspijpen in het dak.
Een synthetisch drugslab
 • Een zoete, chemische geur. Deze wordt vaak omschreven als een anijsgeur.
 • Geluid van afzuiginstallaties (een ronkend of zoemend geluid).
 • Blauwe vaten of jerrycans in en rondom het pand.
 • Gesleep met verdachte materialen zoals glaswerk, centrifuges of gasflessen.
 • Witte rook uit de luchtafvoer.

Drugsoverlast melden

Melden bij de gemeente

De gemeente Maastricht is blij met uw hulp. Ziet u mensen handelen in drugs of denkt u een drugspand te hebben herkend? Meld het. Zo krijgen we een beter beeld van de overlast en kunnen we daadkrachtiger optreden.

U kunt op de volgende manieren (anoniem) een melding maken bij de gemeente:

Melden bij de politie of Meld Misdaad Anoniem 

U kunt ook een melding maken bij de politie via 0900-8844 (geen spoed).  

Liever anoniem melden? Bel gratis 0800-7000 of ga naar www.meldmisdaadanoniem.nl

Tips

Probeer de volgende punten te beschrijven als u een melding maakt.

 • Wie: Beschrijf de persoon die overlast veroorzaakt. Denk aan opvallende uiterlijke kenmerken. Zijn er auto’s of scooters bij betrokken? Wat zijn de kentekens?
 • Wat: Wat veroorzaakt de overlast?
 • Waar: Adressen, namen van winkels of cafés of andere kenmerken in de omgeving.
 • Wanneer: Datum en tijdstip. Gebeurt het vaker op dezelfde tijden? Zit er een patroon in?
 • Hoe: Is er een patroon te herkennen in de manier van handelen?