Een kind erkennen en naam kiezen

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind? Dan bent u automatisch wettelijk ouder. Bent u dat niet? Dan kunt u het kind erkennen en wordt u alsnog (wettelijk) ouder. Dit kan al voor de geboorte. Of erna, met toestemming van de moeder.

Erkennen

Als u vóór 1 januari 2023 een kind erkende, heeft u niet automatisch het ouderlijk gezag. U mag niets beslissen voor uw kind. 

Sinds 1 januari 2023 is ouderlijk gezag meteen bij de erkenning geregeld. Download de flyer 'Hoe regel ik gezag voor mijn kind?' op Rijksoverheid.nl. Of download de flyer in een andere taal (Duits, Engels, Frans, Marokkaans, Pools of Turks). 

Kind erkennen vóór de geboorte

Erkenning tijdens de zwangerschap heeft als voordeel dat het wettelijk ouderschap al bij de geboorte is vastgelegd.

Erkent u uw kind vóór de geboorte? Bewaar dan het afschrift dat u mee krijgt van de erkenning. Dit afschrift heeft u nodig bij de geboorteaangifte.
Bij een meerlingzwangerschap, geldt de erkenning voor alle kinderen waarvan uw partner op dat moment zwanger is.

Kind erkennen na de geboorte

Wilt u uw kind erkennen ná de geboorte of bij de geboorteaangifte? Dan moet de moeder ook meekomen naar de afspraak als het gaat om het eerste kind binnen uw relatie. De moeder van het kind geeft dan persoonlijk toestemming voor de erkenning

Meenemen naar uw afspraak

 • een geldig identiteitsbewijs van beide ouders
 • schriftelijke toestemming van de moeder als zij niet aanwezig is

Moet moeder mee naar afspraak?

In onderstaande situaties moet de moeder (uit wie het kind is geboren) persoonlijk toestemming geven en dus altijd aanwezig zijn bij de afspraak. 

 • bij erkenning van het eerste kind binnen de relatie (ook in verband met de eventuele naamskeuze)
 • als u er samen voor kiest dat alleen de moeder het ouderlijk gezag krijgt. Het maakt dan niet uit of het om erkenning van het eerste of een volgend kind gaat.

Kind erkennen van 12 jaar of ouder

Is het kind dat u wilt erkennen 12 jaar of ouder? Dan moet het toestemming geven voor erkenning door bij de afspraak aanwezig te zijn.

Naam geven

U kunt kiezen of uw eerste kind de achternaam van de moeder, vader of duomoeder krijgt. Elk volgend kind uit dezelfde relatie krijgt dezelfde achternaam als het eerste kind. Als u geen keuze maakt, krijgt uw kind automatisch een achternaam. Het hangt van uw gezinssituatie af welke achternaam uw kind automatisch krijgt. 

Dubbele achternaam mogelijk vanaf 1-1-2024

Op 1 januari 2024 verandert het Nederlandse naamrecht ingrijpend. Met de nieuwe wet kunnen ouders voor de achternaam van de moeder, die van de andere ouder (vader / duomoeder) of voor een combinatie van deze 2 achternamen kiezen. De keuze voor een dubbele achternaam wordt gemaakt voor het eerste kind dat wordt geboren op of na 1 januari 2024. Deze (gekozen) dubbele achternaam geldt dan voor alle volgende kinderen in dezelfde relatie. 

Overgangsrecht

Ouders kunnen alsnog kiezen voor een combinatie van de 2 achternamen van de ouders als hun oudste kind op óf na 1 januari 2016 maar vóór 1 januari 2024 is geboren. 

Let op: deze overgangsregeling geldt alleen als het oudste kind op of na 1 januari 2016 is geboren. Ouders die gebruik willen maken van dit overgangsrecht, moeten deze keuze in 2024 doen. Vanaf 1 januari 2024 hebben zij dus één jaar de tijd om alsnog de dubbele achternaam te kiezen voor al hun kinderen. 

Wilt u meer weten over het kiezen van een dubbele achternaam voor uw eerste kind dat in 2024 wordt geboren? Verwacht u een tweede (of volgend) kind in 2024 en is uw oudste kind op of na 1 januari 2016 geboren? Meer informatie over het kiezen van een dubbele achternaam vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 • De echtgenote of vrouwelijke partner van de moeder kan automatisch (wettelijk) ouder zijn van het kind. Dit is het geval als er sprake is van een anonieme zaaddonor. Bij de aangifte van geboorte moet u een officieel certificaat van de Stichting Donorgegevens meenemen.

  Bent u niet getrouwd met de moeder en is er ook geen geregistreerd partnerschap? Dan kunt u het kind erkennen en wordt u alsnog (wettelijk) ouder. U kunt uw kind al voor de geboorte erkennen.

  Let wel:
  Als de moeder officieel getrouwd is met/geregistreerd partner is van een derde, kunt u het kind niet erkennen.

  Meer informatie over dit onderwerp vindt u op onze pagina Geboorte, aangifte en op de website van de Rijksoverheid

 • Als u in het buitenland woont, neem dan eerst contact met ons op. Wij vertellen u dan precies welke documenten u mee moet nemen voor het erkennen van uw kind.

 • Wilt u bij de erkenning meteen ook de achternaam van uw eerste kind kiezen? Dan moet de moeder ook meekomen naar de afspraak. 

  Elk volgende kind binnen de relatie, krijgt dezelfde achternaam als het eerste kind (naamskeuze is dan niet meer mogelijk).

  Naamskeuze mogelijk tot geboorteaangifte

  Ouders kunnen tot aan de geboorteaangifte een achternaam kiezen. U kunt kiezen voor: 

  • de achternaam van de moeder
  • de achternaam van de vader of duomoeder
  • een combinatie van beide achternamen (per 1-1-2024)

  Voor de achternaamskeuze moet de moeder meekomen naar de afspraak. Dat kan vlak na de bevalling lastig zijn. Daarom adviseren wij u de eventuele keuze van de achternaam al vóór de geboorte te regelen.

 • U kunt het kind erkennen als:

  • u 16 jaar of ouder bent
  • u geen familie bent van de moeder
  • er niet al 2 ouders zijn
  • het kind toestemming geeft als het 12 jaar of ouder is

  U kunt een achternaam kiezen als

  • beide ouders aanwezig zijn bij de naamkeuze
  • het gaat om het eerste kind uit de relatie 
 • Van de erkenning / naamskeuze krijgt u een afschrift of uittreksel uit de burgerlijke stand. Daarvoor betaalt u € 16,60 (tarief 2024) bij de aanvraag.

 • Bent u het niet eens met de beslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand over de erkenning van uw kind? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.