Een kind erkennen en naam kiezen

Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind? Dan bent u automatisch wettelijk ouder. Bent u dat niet, dan kunt u het kind erkennen en wordt u alsnog wettelijk ouder. Dit kan al voor de geboorte.

Erkennen

Als u een kind erkent, heeft u niet automatisch het ouderlijk gezag. U mag niets beslissen voor uw kind. U kunt vóór of na de geboorte uw kind erkennen. 

Kind erkennen vóór de geboorte
Erkent u uw kind vóór de geboorte? Bewaar dan het afschrift dat u mee krijgt van de erkenning. Dit afschrift heeft u nodig bij de geboorteaangifte.

Kind erkennen na de geboorte
Wilt u uw kind erkennen ná de geboorte of bij de geboorteaangifte? Dan moet de moeder ook meekomen naar de afspraak als het gaat om het eerste kind binnen uw relatie. De moeder van het kind geeft dan persoonlijk toestemming voor de erkenning

Meenemen naar uw afspraak

 • een geldig identiteitsbewijs van beide ouders
 • schriftelijke toestemming van de moeder als zij niet aanwezig is
  Let op: bij het eerste kind binnen de relatie moet de moeder persoonlijk toestemming geven / aanwezig zijn.

Kind erkennen van 12 jaar of ouder

Is het kind dat u wilt erkennen 12 jaar of ouder? Dan moet het toestemming geven voor erkenning. Dit kan schriftelijk of door bij de afspraak aanwezig te zijn.

Naam geven

Het kind krijgt automatisch de naam van de biologische moeder als u niet bent getrouwd of een geregistreerd partner heeft. In de andere gevallen kunt u de achternaam kiezen. Die naam geldt ook voor de volgende kinderen uit dezelfde relatie. 

 • Woont u in het buitenland?

  Als u in het buitenland woont, neem dan eerst contact met ons op. Wij vertellen u dan precies welke documenten u mee moet nemen voor het erkennen van uw kind.

 • Achternaam eerste kind kiezen

  Wilt u gelijktijdig de achternaam van uw eerste kind kiezen? Dan moet de moeder ook meekomen naar de afspraak. Elk volgende kind binnen de relatie, krijgt dezelfde achternaam als het eerste kind (naamskeuze is dan niet meer mogelijk).

 • Voorwaarden

  U kunt het kind erkennen als:

  • u 16 jaar of ouder bent
  • u geen familie bent van de moeder
  • er niet al 2 ouders zijn
  • het kind toestemming geeft als het ouder is dan 12 jaar

  U kunt een achternaam kiezen als

  • beide ouders aanwezig zijn bij de naamkeuze
  • het gaat om het eerste kind uit de relatie 
 • Wat kost het?

  Van de erkenning / naamskeuze krijgt u een afschrift of uittreksel uit de burgerlijke stand. Daarvoor betaalt u € 13,80 (tarief 2020) bij de aanvraag.

 • Bezwaar en beroep

  Bent u het niet eens met de beslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand over de erkenning van uw kind? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.