Geboorte, aangifte

Hebt u een kind gekregen? Dan bent u verplicht om binnen 3 dagen na de geboorte van uw baby aangifte te doen bij de gemeente waarin het kind is geboren.

Online geboorteaangifte doen

U kunt online (met DigiD) alle benodigde gegevens invullen om aangifte te doen van de geboorte van uw kindje. Indien nodig, nemen wij na de digitale aangifte nog telefonisch contact met u op. 

Lukt het niet om online geboorteaangifte te doen? Neem dan contact met ons op. Bel 14 043. Wij helpen u graag.

Geboorteaangifte doen bij het GemeenteLoket

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is onze dienstverlening tijdelijk aangepast. Daarom is het op dit moment niet mogelijk om bij het GemeenteLoket aangifte van geboorte te doen. U kunt de aangifte volledig online doen.

 • Kind geboren in MUMC+
  U doet via deze pagina online aangifte van geboorte. Wij ontvangen daarnaast ook gegevens van MUMC+. Daarna maken we de geboorteakte op.
 • Kind thuis geboren
  U doet via deze pagina online aangifte van geboorte. Wij nemen daarna telefonisch contact met u op. Is alle informatie compleet? Dan maken we de geboorteakte op.
 • Termijnen: doe tijdig aangifte geboorte

  U moet binnen 3 dagen na de bevalling aangifte doen van de geboorte van uw baby. De geboortedag telt niet mee. Als de termijn van 3 dagen eindigt op een zaterdag, zondag of feestdag, dan wordt de termijn voor aangifte verlengd, zodat er minimaal 2 werkdagen overblijven om te aangifte te regelen. In onderstaand schema staan de standaard aangiftetermijnen.

  Bent u te laat met de geboorteaangifte? Dan is de ambtenaar van de burgerlijke stand verplicht dit te melden bij het openbaar ministerie.

  Kind geboren op: Uiterlijk aangifte doen op:
  maandag donderdag
  dinsdag vrijdag
  woensdag maandag
  donderdag maandag
  vrijdag dinsdag
  zaterdag dinsdag
  zondag woensdag

  Let op: In geval van feestdagen zijn afwijkende termijnen van toepassing!

 • Aangifte geboorte buitenland

  Woont u in Maastricht en is uw kind in het buitenland geboren? Dan moet u geboorteaangifte doen bij de lokale autoriteiten. Daarna moet u uw kind nog laten inschrijven in uw woongemeente. Daarbij geldt de procedure voor (Her)vestiging vanuit het buitenland. Kom voor de inschrijving samen (kind en beide ouders) naar het GemeenteLoket.

  Daarnaast kunt u de buitenlandse geboorteakte laten ‘omzetten’ in een Nederlandse akte door deze te laten inschrijven in de registers van de burgerlijke stand bij de Dienste Landelijke Taken van de gemeente Den Haag. Dat is niet verplicht, maar kan handig zijn als u later een afschrift of uittreksel van die geboorteakte nodig hebt.

 • Aangifte levenloos geboren kind

  Is een baby dood geboren? Dan kunnen de ouders bij de gemeente een akte van geboorte (levenloos) laten opmaken.

  Van een kind dat kort na de geboorte overlijdt, wordt een geboorteakte en een overlijdensakte opgemaakt.

 • Aangifte geboorte in vervoermiddel

  Wordt uw kind geboren in een voertuig, op een schip of in een vliegtuig? Dan moet u aangifte van geboorte doen in de plaats van aankomst (als die plaats in Nederland ligt). De geboorte kan bijvoorbeeld tijdens vervoer of op reis plaatsvinden in een ambulance, taxi of ander voertuig, op een schip, in een helikopter of vliegtuig. Als dat op Nederlands grondgebied gebeurt, dan moet u de geboorteaangifte doen in de gemeente waar het kind het vervoermiddel verlaat.

 • Voorwaarden

  De vader of duo-moeder moet aangifte doen. Kan de vader of duo-moeder niet? Dan moet de aangifte gedaan worden door iemand die bij de geboorte aanwezig was. Als niemand aanwezig was bij de geboorte dan kan de aangifte ook worden gedaan door een bewoner van het huis waarin het kind is geboren of het hoofd van de instelling (bijvoorbeeld ziekenhuis) waar het kind is geboren

 • Kosten

  De geboorteaangifte is gratis. Een afschrift van de geboorteaangifte kost € 13,80 (tarief 2020). U betaalt dit bedrag bij de aanvraag.

 • Meer informatie over geboorteaangifte

 • Wetgeving