Geboorte, aangifte

Hebt u een kind gekregen? Dan bent u verplicht om binnen 3 dagen na de geboorte van uw baby aangifte te doen bij de gemeente waarin het kind is geboren.

Hoe werkt het?

U kunt op twee manieren aangifte van geboorte doen.

 • Met DigiD
  U kunt online alle benodigde gegevens invullen en meteen een afspraak bij het GemeenteLoket maken om de geboorteakte te ondertekenen. Zonder uw handtekening is de geboorteaangifte niet geldig.
 • Op afspraak bij het GemeenteLoket
  U maakt online een afspraak bij het GemeenteLoket voor de geboorteaangifte en ondertekent dan de geboorteakte.
 • Wanneer moet ik uiterlijk aangifte van geboorte doen?

  U moet binnen 3 dagen na de bevalling aangifte doen van de geboorte van uw baby. De geboortedag telt niet mee. Als de termijn van 3 dagen eindigt op een zaterdag, zondag of feestdag, dan wordt de termijn voor aangifte verlengd, zodat er minimaal 2 werkdagen overblijven om te aangifte te regelen. In onderstaand schema staan de standaard aangiftetermijnen.

  Bent u te laat met de geboorteaangifte? Dan kunt u een boete krijgen.

  Aangepaste aangiftetermijnen rond Kerst / jaarwisseling

  Wordt uw kind tijdens de feestdagen 2019 / 2020 geboren? Dan gelden aangepaste aangiftetermijnen. U vindt ze onderaan in het schema. 

  Kind geboren op:

  Uiterlijk aangifte doen op:

  maandag

  donderdag

  dinsdag

  vrijdag

  woensdag

  maandag

  donderdag

  maandag

  vrijdag

  dinsdag

  vrijdag (en maandag is een feestdag)

  woensdag

  zaterdag

  dinsdag

  zondag

  woensdag

  Kind geboren op of rond feestdagen 2019 / 2020: Uiterlijk aangifte doen op:
  zondag 22 december 2019 maandag 30 december 2019
  maandag 23 december 2019 maandag 30 december 2019
  dinsdag 24 december 2019 dinsdag 31 december 2019
  woensdag 25 december 2019 (Eerste Kerstdag) dinsdag 31 december 2019
  donderdag 26 december 2019 (Tweede Kerstdag) dinsdag 31 december 2019
  vrijdag 27 december 2019 dinsdag 31 december 2019
  zaterdag 28 december 2019 dinsdag 31 december 2019
  zondag 29 december 2019 donderdag 2 januari 2020
  maandag 30 december 2019 donderdag 2 januari 2020
  dinsdag 31 december 2019 vrijdag 3 januari 2020
  woensdag 1 januari 2020 (Nieuwjaarsdag) maandag 6 januari 2020
  donderdag 2 januari 2020 maandag 6 januari 2020
 • Meenemen naar het GemeenteLoket

  De geboorteaangifte is pas geldig als u uw handtekening op de geboorteakte hebt gezet. Daarvoor maakt u een afspraak bij het GemeenteLoket. U kunt (tegen betaling) een afschrift van de geboorteakte krijgen.

  Meenemen naar het GemeenteLoket:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een geldig identiteitsbewijs van de moeder uit wie het kind geboren is

  En eventueel ook nog:

  • uw trouw- of partnerschapsboekje (als u wilt dat de naam van uw kind hierin wordt vermeld)
  • een gewaarmerkt afschrift van de akte van erkenning ongeboren kind. Dit afschrift heeft u bij de erkenning ontvangen
  • een verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting
  • als u in het buitenland woont: een bewijs van inschrijving met vermelding van uw burgerlijke staat
 • Aangifte geboorte buitenland

  Woont u in Maastricht en is uw kind in het buitenland geboren? Dan moet u geboorteaangifte doen bij de lokale autoriteiten. Daarna moet u uw kind nog laten inschrijven in uw woongemeente. Daarbij geldt de procedure voor (Her)vestiging vanuit het buitenland.

  Daarnaast kunt u de buitenlandse geboorteakte laten ‘omzetten’ in een Nederlandse akte door deze te laten inschrijven in de registers van de burgerlijke stand bij de Dienste Landelijke Taken van de gemeente Den Haag. Dat is niet verplicht, maar kan handig zijn als u later een afschrift, uittreksel of trouwboekje nodig hebt.

 • Aangifte doodgeboren kind

  Is een baby dood geboren? Dan kunnen de ouders bij de gemeente een akte van geboorte (levenloos) laten opmaken.

  Van een kind dat kort na de geboorte overlijdt, wordt een geboorteakte en een overlijdensakte opgemaakt.

 • Aangifte geboorte in vervoermiddel

  Wordt uw kind geboren in een voertuig, op een schip of in een vliegtuig? Dan moet u aangifte van geboorte doen in de plaats van aankomst (als die plaats in Nederland ligt). De geboorte kan bijvoorbeeld tijdens vervoer of op reis plaatsvinden in een ambulance, taxi of ander voertuig, op een schip, in een helikopter of vliegtuig. Als dat op Nederlands grondgebied gebeurt, dan moet u de geboorteaangifte doen in de gemeente waar het kind het vervoermiddel verlaat.

 • Voorwaarden

  De vader of duo-moeder moet aangifte doen. Kan de vader of duo-moeder niet? Dan moet de aangifte gedaan worden door iemand die bij de geboorte aanwezig was. Als niemand aanwezig was bij de geboorte dan kan de aangifte ook worden gedaan door een bewoner van het huis waarin het kind is geboren of het hoofd van de instelling (bijvoorbeeld ziekenhuis) waar het kind is geboren

 • Wat kost het?

  De geboorteaangifte is gratis. Een kopie van de geboorteaangifte kost € 13,40. U betaalt dit bedrag bij de aanvraag.

 • Meer informatie over geboorteaangifte

 • Wetgeving