Groen en vergroening

Maastricht wil in 2040 een klimaatbestendige stad zijn. Meer groen helpt de stad te verkoelen in hete zomers en water op te nemen bij hevige hoosbuien. De bomen en planten zorgen voor meer zuurstof en minder koolstofdioxide (CO2). Meer groen nodigt ook uit tot wandelen, fietsen, spelen en sporten. En het schept ruimte voor planten- en diersoorten in de stad. Maastricht wordt zo niet alleen klimaatbestendig, maar ook nog een gezondere plek om te wonen, te werken en vrije tijd te besteden.

Biodiversiteit

Biodiversiteit gaat over hoeveel verschillende planten en dieren er zijn in een bepaald gebied. Al die verschillende soorten houden de natuur in balans. Hoe groter de biodiversiteit, hoe gezonder een gebied is. Naast dat het belangrijk is voor de bestuiving zorgt het ook voor schoon water, goede grond en een stabieler klimaat. In Maastricht is de biodiversiteit hoog. Het is belangrijk om de biodiversiteit te behouden en verder te versterken. Hier leest u over de inspanningen van de gemeente, het CNME en wat u zelf kunt doen.

Een bijenhotel van hout in een tuin vol gekleurde kruidplantjes

Bijen

Maastricht telt veel wilde bijen, wel 150 soorten. Bijen zijn heel belangrijk voor de natuur. Ze helpen ervoor te zorgen dat er veel verschillende soorten planten zijn. Hierdoor kunnen ook andere dieren en insecten in een gebied leven. Er zijn in onze stad allerlei initiatieven, zoals de bijenhotspots, het aanleggen van een bijenlint, het beplanten van rotondes met lavendel en het creëren van bloemrijke bermen. Daar worden trouwens niet alleen de bijen blij van, mensen vinden dat ook prachtig. We nemen daarnaast maatregelen zoals het tijdelijk verwijderen van gras op braakliggende terreinen, omdat bijen graag nestelen in de grond. Daarnaast passen we het maaibeheer af op de bijen.

Andere dieren

Op de pagina Dieren en natuur' leest u hoe de gemeente Maastricht omgaat met de dieren in de stad, zodat de stad leefbaar blijft voor dier en mens.

Wat kunt u doen?

Kleine inspanningen kunnen een groot verschil maken in het bevorderen van biodiversiteit. Elke actie telt, hoe klein ook, om een gezonde en diverse leefomgeving te behouden. Lees hieronder onze tips.

  • Richt uw tuin zo in dat het aantrekkelijk is voor planten, dieren en insecten. Plant bloemen, struiken en bomen die nectar en stuifmeel bieden aan bijen, vlinders en andere bestuivers. Gebruik het liefst planten die van oorsprong hier voorkomen. Overweeg ook het aanleggen van een insectenhotel of vogelhuisjes om verschillende diersoorten een thuis te bieden.

  • Deze chemicaliën, maar ook azijn en zout, kunnen schadelijk zijn voor bijen en andere nuttige insecten. Zoek naar milieuvriendelijke alternatieven om ongewenste plagen te bestrijden.

  • Bijvoorbeeld door het behouden van wat dode takken, het laten groeien van wilde bloemen of het plaatsen van een waterbron zoals een vijver. Deze natuurlijke elementen bieden schuilplaatsen en voedselbronnen voor verschillende dieren en insecten.

Groene ontmoetingsplekken

Tuintje waarin kinderen plantjes zijn aan het planten

Maastricht wil een levendige stad zijn waar bewoners en bezoekers zich welkom voelen en elkaar ontmoeten. Dat geldt niet alleen voor gebouwen, ook voor openbare ruimtes, pleinen en parken. De stad heeft koele, groene ontmoetingsplekken: plekken waar men samen kan genieten van het groen en de natuur. Deze groene en natuurlijke omgevingen dragen bij aan een betere kwaliteit van leven en welzijn voor de hele gemeenschap. Wij streven ernaar om deze koele, groene plekken uit te breiden.

 

Parken en pleinen

Een plein en zelfs een park is niet altijd een koele plek. Schaduw en dan met name van bomen zorgt dat een plek tijdens hete dagen voor verkoeling zorgt. Wij streven naar het toevoegen van bomen in parken, groenstroken en pleinen. Daarnaast kijken we of verharding deels plaats kan maken voor groen. In de toekomst moet voor iedereen een koele, groene plek binnen 300 meter bereikbaar zijn.

Natuurspeelplaatsen

Terreinen met natuurlijke elementen die uitnodigen tot spelen, zorgen voor een rijke speelervaring die de ontwikkeling en het welzijn van kinderen bevordert. Gelukkig heeft Maastricht al een aantal van deze plekken. In de toekomst willen wij meer elementen zoals stammen, stapstenen en speelpoelen gaan toepassen in het openbaar groen. We werken ook mee aan groene schoolpleinen. U leest meer op de pagina Groene schoolpleinen van het Centrum voor natuur- en milieueducatie (CNME).

Geboortebosjes

Een geboortebosje is een klein bosje van ongeveer 2.000 tot 3.000 vierkante meter met een haag eromheen. Het bestaat uit struiken die van nature in Nederland groeien, kleine bomen, klimbomen en gras met veel bloemen. Er lopen wandelpaden door het groen. Elke nieuwe boom of struik staat symbool voor de geboorte van een nieuw kind. 

Een geboortebosje groeit snel en krijgt een open uitstraling met veel schaduw. Ook zijn de bosjes fijne speelplekken. De bosjes zorgen voor een betere biodiversiteit, een schonere lucht, meer schaduw en betere wateropvang. Dit is extra belangrijk nu de aarde opwarmt. U vindt meer informatie op de pagina Geboortebosjes van het Centrum voor natuur- en milieueducatie (CNME).

Lees meer over...