Verhuizen naar het buitenland (Emigreren)

Als u gaat emigreren vanuit Maastricht naar het buitenland dan moet u dit aan ons doorgeven. Dat kan vanaf 1 maand voordat u verhuist. Dit geldt ook als u voor minimaal 8 maanden verhuist naar het buitenland. Ook als u uw huis in Maastricht niet verkoopt of blijft huren. Uw verhuizing kunt u kosteloos aan ons doorgeven.

Uw gegevens

De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die zijn aangesloten op de Basisregistratie Personen (BRP). Bijvoorbeeld de Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank (SVB) en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kijk voor meer informatie op www.wiekrijgtmijngegevens.nl.

Wat moet u regelen als u naar het buitenland verhuist?

Als u naar het buitenland verhuist, moet u voor vertrek uit Nederland veel regelen. Vaak is het lastig dit later te doen vanuit een ander land. Met behulp van de checklist Verhuizen naar het buitenland van nederlandwereldwijd.nl kunt u snel checken wat u al in Nederland moet regelen met de Nederlandse overheid. Zo bespaart u veel tijd en moeite.

Bewijs van uitschrijving nodig?

Vraag bij de gemeente van uw nieuwe woonplaats na of u een bewijs van uitschrijving nodig heeft. U kunt zo'n uitschrijvingsbewijs aanvragen zodra u uw emigratie online bij ons heeft gemeld en de verhuisdatum is ingegaan. Vraagt u het uitschrijvingsbewijs al vóór de verhuisdatum aan, dan kunnen we het pas na de verhuisdatum afgeven.

Uitschrijvingsbewijs aanvragen

Dat kan op dit moment helaas nog niet via het online aanvraagformulier, maar alleen via e-mail:

 • Stuur een e-mail naar Post-gemeenteloketreizenendocumenten [at] maastricht.nl (Post-gemeenteloketreizenendocumenten[at]maastricht[dot]nl) met als onderwerp: 'bewijs van uitschrijving'
 • Vermeld uw naam, adres en contactgegevens
 • Vermeld uw geboortedatum en burgerservicenummer (BSN)
 • Vermeld het zaaknummer van uw emigratiemelding. U ontvangt dat nummer bij uw online melding emigratie. Zonder zaaknummer wordt uw verzoek niet in behandeling genomen.

Achteraf kunt u bij de gemeente Maastricht geen bewijs van uitschrijving meer aanvragen en moeten wij u doorverwijzen naar het register niet-ingezetenen (RNI).

U ontvangt het uitschrijvingsbewijs per post of per mail. Op de emigratiedatum of daarna.

 • Wie mag een verhuizing melden? 

  • Iedereen die 16 jaar of ouder is
  • Ouders, voogden en verzorgers voor minderjarigen die jonger dan 16 jaar zijn
  • Ouders, voogden en verzorgers voor inwonende minderjarigen van 16 jaar of ouder, tenzij de minderjarige zelf de verhuizing doorgeeft
  • Curatoren voor onder curatele gestelden
  • De ouder en zijn meerderjarige kind kunnen voor elkaar aangifte doen als ze hetzelfde woonadres hebben
  • Echtgenoten dan wel geregistreerde partners kunnen voor elkaar aangifte doen als ze hetzelfde woonadres hebben

  LET OP: 

  Vraag bij de gemeente van uw nieuwe woonplaats na of u een bewijs van uitschrijving nodig heeft. U kunt dit bewijs uitsluitend gelijktijdig aanvragen met het melden van uw emigratie. Achteraf kunt u bij de gemeente Maastricht geen bewijs van uitschrijving meer aanvragen en moeten wij u doorverwijzen naar het register niet-ingezetenen (RNI).

 • Vul het aangifteformulier in en onderteken het. Stuur een kopie mee van uw geldig identiteitsbewijs. U kunt het ingevulde formulier en de kopie sturen per mail naar post [at] maastricht.nl. Of per post naar: Gemeente Maastricht GemeenteLoket, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht

 • Heeft u een parkeervergunning? Vergeet dan niet om uw vergunning tijdig op te zeggen. Dat kan maximaal 7 dagen voorafgaand aan de verhuizing.