Oekraïne - veelgestelde vragen

Bijgewerkt op 17 mei.

 • Mijn bedrijf is erkend referent. Hoe kan ik verklaren of mijn bedrijf banden heeft met een Russisch of Belarussisch moederbedrijf?

  De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) vraagt bedrijven die erkend referent zijn om een verklaring in te vullen. In de verklaring geven bedrijven aan of zij banden hebben met Russische of Belarussische moederbedrijven.

  Bedrijven die verklaren dat ze gelieerd zijn aan een Russische of Belarussisch moederbedrijf dat op de sanctielijst staat, kunnen te maken krijgen met sancties. Die sancties vallen onder de santies die door de Europese Unie zijn ingesteld na de inval in Oekraïne. Bedrijven worden door de IND geïnformeerd over sancties.

  De verklaring en meer informatie is te vinden op de website van de IND.

 • Ik wil vluchtelingen opvangen in mijn huis. Hoe doe ik dit?

  U kunt zich melden bij Vluchtelingenwerk Nederland en bij Takecarebnb. Deze organisaties regelen vraag en aanbod voor logeerplekken, in samenwerking met het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers). Vanwege het grote aantal aanmeldingen die deze organisaties de afgelopen weken hebben ontvangen, kan het langer duren voordat u reactie ontvangt.

  Ik heb vluchtelingen opgevangen in huis, hoe komen zij in aanmerking voor een opvanglocatie van de Veiligheidsregio?

  Als u al vluchtelingen in huis opvangt, maar hen graag in een semi-permanente locatie wil laten huisvesten via de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, dan is het van belang dat u de vluchtelingen laat registreren in de noodopvanglocatie, deze is sinds 19 april gevestigd in Sporthal Glanerbrook in Geleen. In afwachting van huisvesting elders, kunnen de vluchtelingen bij u thuis verblijven. Zij ontvangen dan binnen enkele dagen bericht zodra in een andere locatie ruimte voor hen is gevonden. Alle gezinsleden moeten aanwezig zijn bij de registratie met een geldig ID-bewijs. Geef daarbij aan of er huisdieren mee verhuizen en geef aan dat de vluchtelingen in afwachting van een plek elders bij een gastgezin in Maastricht verblijven.

  Hoe lang moet ik een woning beschikbaar stellen?

  Informeer u goed voordat u vluchtelingen in huis neemt. Het opvangen heeft ook een impact op uw eigen (gezins-)leven. Organisaties als Vluchtelingenwerk Nederland en Takecarebnb kunnen u hierover verder informeren. 

  Ik heb vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen in mijn huis. Hoe zit het met inschrijven in de gemeente?

  Als de Oekraïense vluchtelingen in bezit zijn van een ID-kaart of paspoort dan is inschrijving mogelijk in de Basisregistratie Persoonsgegevens. De vluchtelingen worden dan op uw woonadres ingeschreven en ontvangen een BSN-nummer.  Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden via het gemeentelijk telefoonnummer 14043. Let op: op het moment dat u de vluchtelingen in uw huis laat inschrijven op uw woonadres, betekent dit dat zij bij u in huis blijven wonen. Wilt u dat de vluchtelingen een opvangplek krijgen in de regio  via de Veiligheidsregio? Laat hen dan registreren bij de noodopvanglocatie bij Sporthal Glanerbrook in Geleen. Zie ook de vraag 'Ik heb vluchtelingen opgevangen in huis, hoe komen zij in aanmerking voor een opvanglocatie van de Veiligheidsregio?'

  Kan ik een afspraak maken bij mijn (huis)arts, wanneer Oekraïense vluchtelingen in mijn huis medische zorg nodig hebben?

  Met alle huisartspraktijken in de regio is afgesproken dat vluchtelingen zich daar telefonisch kunnen melden. Telefonisch wordt dan een triage gedaan, waarna wordt besloten of de patiënt gezien moet worden. Niet alle klachten hebben een fysieke beoordeling van een arts nodig, dit geldt ook voor Nederlandse verzekerden. In principe zijn dus alle praktijken in de regio Maastricht-Heuvelland bereikbaar om hulpvragen te stellen. Gezien de hoge druk bij praktijken, kan het helaas vaker voorkomen dat een patiënt niet op dezelfde dag terecht kan, waarvoor begrip wordt gevraagd.

  Moet ik asiel aanvragen voor vluchtelingen uit Oekraïne die in mijn huis verblijven?

  Oekraïners met een biometrisch paspoort hoeven geen asiel aan te vragen in Nederland. Bekijk op de website van de rijksoverheid welke mogelijkheden er zijn voor Oekraïners die in Nederland willen blijven.

  Ik wil een parkeervergunning voor de vluchtelingen in mijn huis. Waar kan ik dit aanvragen?

  Vanuit humanitaire overwegingen hebben we besloten dat bewoners die vluchtelingen uit Oekraïne huisvesten een tijdelijke parkeervergunning voor voertuigen met Oekraïens kenteken kunnen aanvragen. De bewoners kunnen daarvoor contact opnemen met parkeren [at] maastricht.nl of tel. 14043. Met de parkeervergunning kan met het Oekraïens voertuig gratis worden geparkeerd in de buurt van het bewonersadres. Uiteraard is het wel de bedoeling dat auto’s volgens de geldende verkeersregels worden geparkeerd op plekken waar parkeren is toegestaan. Mocht dit besluit na verloop van tijd veranderen dan zullen wij dit communiceren met de bewoners.

  Word ik gekort op mijn uitkering van sociale zaken als ik Oekraïense vluchtelingen met een inkomen in huis neem?

  De gemeente Maastricht merkt vluchtelingen uit Oekraïne niet aan als medebewoner. De uitkering wordt dus niet gekort wanneer burgers vluchtelingen in huis nemen. Uitzondering is wanneer er sprake is van een liefdesrelatie. Er is dan sprake van een gezamenlijke huishouding.

  Indien vluchtelingen worden opgenomen is het wel belangrijk dat deze informatie ook aan de consulent van Sociale Zaken wordt doorgegeven.

  Welke regelingen kan ik aanvragen voor vluchtelingen in mijn huis?

  Er is een leefgeldregeling voor Oekraïense vluchtelingen.

  Kan ik een vergoeding ontvangen voor het opvangen van vluchtelingen?

  Er is geen specifieke vergoeding voor mensen die vluchtelingen opvangen is huis. Wel is er een leefgeldregeling voor Oekraïense vluchtelingen. Vanuit die bijdrage kunnen ze eventueel voor de woonruimte of voor maaltijden betalen. Bekijk onze pagina over de leefgeldregeling voor meer informatie.

  Kunnen de kinderen van vluchtelingen in mijn naar school gaan of onderwijs krijgen?

  Ja. Oekraïense kinderen hebben uiteraard recht op onderwijs. Voor het onderwijs geldt dat de gemeente afspraken heeft met enkele scholen en kinderopvangcentra om kinderen uit Oekraïne op te vangen. Kinderen vanaf 6 tot 11.5 jaar kunnen instromen in de taalklassen. De taalklassen zijn ingericht op de locatie van de Oda en de Poort. Voor inhoudelijke of praktische vragen kunt u contact opnemen met Mascha Vooijs (locatie MBS De Poort), m.vooijs [at] mosalira.nl of Ine Lammerschop (Kindcentrum Oda), i.lammerschop [at] mosalira.nl of Marike van de Waarsenburg (EOA De Poort), m.waarsenburg [at] kom-leren.nl. Voor meer algemene informatie over onderwijs aan kinderen uit Oekraïne verwijzen we naar de website van de rijksoverheid.

  Kunnen de kinderen van vluchtelingen in mijn huis gebruik maken van kinderopvang?

  Ja. Oekraïense kinderen hebben uiteraard recht op opvang. De gemeente heeft hier afspraken over gemaakt met kinderopvangcentra om kinderen uit Oekraïne op te vangen. Voor inhoudelijke of praktische vragen kunt u contact opnemen Ine Lammerschop (Kindcentrum Oda), i.lammerschop [at] mosalira.nl of Marike van de Waarsenburg (EOA De Poort), m.waarsenburg [at] kom-leren.nl. Voor meer algemene informatie over onderwijs aan kinderen uit Oekraïne verwijzen we naar de website van de rijksoverheid.

  Kunnen vluchtelingen uit Oekraïne in mijn huis werken?

  Sinds 1 april 2022 kunnen zij inderdaad werken zonder tewerkstelling. Voorwaarden is wel dat de persoon is ingeschreven bij de basisregistratie van de gemeente. Lees meer informatie op de website van de rijksoverheid.

  Waar kunnen vluchtelingen uit Oekraïne terecht voor spullen?

  Vluchtelingen kunnen op vertoon van hun Oekraïense paspoort terecht bij Stichting De Gouwe op woensdag tussen 10 – 15 uur aan het Terra Cottaplein. De spullen zijn gratis. Daarnaast deelt ook Kringloop Zuid gratis spullen uit aan vluchtelingen op vertoon van hun paspoort aan de winkellocatie Watermolen 52. Wilt u zelf spullen doneren aan de Kringloop Zuid. Dan kunt u deze (met name speelgoed en kleding) afleveren op maandagen van 13.00 – 17.00 uur en dinsdag  t/m zaterdag tussen 10.00 – 17.00 uur. De locatie van afgifte is Watermolen 14 in Maastricht.

  Hoe kan ik zelf vluchtelingen in mijn huis helpen met de Nederlandse taal?

  In de dagdagelijkse communicatie thuis kunt u gebruik maken van deze pictogrammen waarmee u de meest gebruikte woorden in beeld en taal brengt voor de vluchtelingen in uw huis.

 • Ik wil hulp aanbieden aan vluchtelingen. Wat kan ik doen?

  Vluchtelingenwerk Nederland heeft een website waar u uw steun kunt aanbieden. Ook kunt u hulp aanbieden bij Stichting Oekraïense gemeenschap Nederland. Daarnaast kunt u een donatie doen via giro 555.

  Ik wil graag spullen aanbieden aan de vluchtelingen in de noodopvang.  Waar kan ik die naar toe brengen?

  De hulporganisaties geven aan dat er momenteel vooral behoefte is aan opvangplekken en geld. Spullen zijn er vooralsnog voldoende.  Wel kunt u spullen afgeven bij Kringloop Zuid, Watermolen 14 in Maastricht. Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen op vertoon van hun paspoort gratis spullen ophalen.

  Ik wil vluchtelingen op weg helpen in onze stad. Wat kan ik doen en bij wie kan ik hiervoor terecht?

  Fijn dat u wilt helpen om gevluchte Oekraïners wegwijs te maken in onze stad. Onze eerste prioriteit is op dit moment het organiseren van opvang. Het sociaal wegwijs maken volgt daarna. Wilt u hierbij helpen, houd dan onze website in de gaten.

  Ik wil als ondernemer of organisatie woonruimte beschikbaar stellen in de gemeente Maastricht voor Oekraïense vluchtelingen. Waar kan ik me melden?

  U kunt een mail sturen naar post [at] maastricht.nl dan nemen wij zsm contact met u op om uw aanbod te bespreken. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg brengt mogelijk aanbod met vraag bij elkaar.

  Waar kunnen vluchtelingen zich melden wanneer ze aankomen in de stad?

  Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen terecht in de noodopvanglocatie van Sporthal Glanerbrook in Geleen. Van daaruit worden zij door de Veiligheidsregio binnen enkele dagen doorgeleid naar een semi-permanente opvanglocatie elders in de regio Zuid-Limburg.

  Met welke risico’s moeten vluchtelingen rekening houden?

  Vluchtelingen kunnen kwetsbaar zijn voor mensen die zogezegd hulp willen bieden, maar geen goede bedoelingen hebben. In de flyer 'Wees veilig op de vlucht' staan in 3 talen tips en adviezen om te voorkomen dat er misbruik van vluchtelingen wordt gemaakt.

  Hoe is de medische zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne geregeld?

   Via de website van Zorgwijzer, vindt u informatie over hoe de zorg en medische vergoedingen geregeld zijn.  

 • Waarom vangt de regio Zuid-Limburg 2.000 vluchtelingen op?

  Vanuit het rijk hebben alle veiligheidsregio’s (waar de gemeenten in deelnemen) de opdracht gekregen om binnen twee weken 1.000 plekken te realiseren en vervolgens een plan te maken om nog eens 1.000 plekken per regio te realiseren.

  Zijn er schuilkelders in de omgeving waar ik kan schuilen?

  De Veiligheidsregio Zuid-Limburg zal hierover communiceren. Kijk voor meer informatie op de website van de VRZL.

  Kan ik jodiumpillen krijgen vanwege de dreiging in Oekraïne?

  Het verstrekken van jodiumpillen is een landelijke aangelegenheid van de rijksoverheid. De rijksoverheid ziet nu geen aanleiding om jodiumpillen te verstrekken aan alle Nederlanders vanwege de dreiging in Oekraïne. U kunt meer uitleg hierover raadplegen via de website van de rijksoverheid en via de website van de VRZL.

  Wanneer moet ik jodiumpillen slikken?

  Op dit moment is dat niet aan de orde. Kijk voor meer informatie op de website van de VRZL.

 • Op welke locaties worden in Maastricht vluchtelingen opgevangen?

  Op dit moment worden in Hotel Kaboom Maastricht 194 vluchtelingen opgevangen tot 10 juni 2022. In de voormalige gevangenis Overmaze worden voorbereidingen getroffen om 400 plekken gereed te maken voor de opvang na 10 juni. Tot 19 mei deed het MECC Maastricht dienst als noodopvanglocatie voor de Zuid-Limburgse regio. Deze noodopvanglocatie is sinds 19 april verplaatst naar Sporthal Glanerbrook in Geleen.

Naar de pagina Oekraïne