Alcohol tijdelijk schenken, ontheffing

Het is verboden om buiten uw horecabedrijf (zwak-)alcoholische dranken te verkopen. Wilt u toch tijdelijk alcohol schenken of verkopen? Bijvoorbeeld tijdens carnaval of een evenement? Dan kunt u een ontheffing aanvragen. De ontheffing is maximaal 12 aaneengesloten dagen geldig.

Voorwaarden

U kunt alleen een ontheffing krijgen voor de verkoop van zwak alcoholische dranken met een alcoholpromillage minder dan 15% (bijvoorbeeld bier en wijn). Het schenken van (zwak)-alcoholhoudende dranken mag alleen onder leiding van een persoon die:

  • minimaal 21 jaar is
  • geen strafblad heeft
  • voldoende kennis en inzicht heeft in sociale hygiëne

Niet nodig bij evenementenvergunning

Bij (grotere) evenementen waarvoor u een evenementenvergunning moet aanvragen, hoeft u de alcoholontheffing niet apart aan te vragen. De ontheffing om alcohol te schenken is dan al onderdeel van de evenementenvergunning. 

  • Tarieven 2024

    U betaalt € 20,20. U betaalt deze kosten ook als uw aanvraag (deels) wordt afgewezen.

  • Uw aanvraag voor een tijdelijke ontheffing moet 4 weken voor aanvang van het tijdelijk schenken binnen zijn (waar van toepassing als onderdeel van de evenementenvergunning)

    Binnen 8 weken krijgt u de beslissing

  • U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank.