Alcohol tijdelijk schenken, ontheffing

Het is verboden om buiten uw horecabedrijf (zwak-)alcoholische dranken te verkopen. Wilt u toch tijdelijk alcohol schenken of verkopen? Bijvoorbeeld tijdens carnaval of een evenement? Dan kunt u een ontheffing aanvragen. De ontheffing is maximaal 12 aaneengesloten dagen geldig.

Voorwaarden

U kunt alleen een ontheffing krijgen voor de verkoop van zwak alcoholische dranken met een alcoholpromillage minder dan 15% (bijvoorbeeld bier en wijn). Het schenken van (zwak)-alcoholhoudende dranken mag alleen onder leiding van een persoon die:

 • minimaal 21 jaar is
 • geen strafblad heeft
 • voldoende kennis en inzicht heeft in sociale hygiëne

Niet nodig bij evenementenvergunning

Bij (grotere) evenementen waarvoor u een evenementenvergunning moet aanvragen, hoeft u de alcoholontheffing niet apart aan te vragen. De ontheffing om alcohol te schenken is dan al onderdeel van de evenementenvergunning. 

 • Tarieven 2022

  U betaalt € 18,50. U betaalt deze kosten ook als uw aanvraag (deels) wordt afgewezen. 

 • Hebt u geen DigiD of eHerkenning? Vraag de ontheffing dan schriftelijk aan. Download het formulier Alcohol tijdelijk schenken - ontheffing schriftelijk aanvragen
  Mail het ingevulde formulier naar evenementen [at] maastricht.nl of stuur het per post naar ons op.

 • Uw aanvraag voor een tijdelijke ontheffing moet 4 weken voor aanvang van het tijdelijk schenken binnen zijn (waar van toepassing als onderdeel van de evenementenvergunning)

  Binnen 8 weken krijgt u de beslissing

 • U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank.