Evenement organiseren, melding en vergunning

Wilt u een buurtfeest, straatfeest, rommelmarkt of ander klein evenement organiseren? Dan moet u dat melden bij de gemeente. Voor grotere evenementen en evenementen in het centrum van Maastricht moet u meestal een vergunning aanvragen. Let op: als gevolg van het coronavirus worden er extra eisen aan een aanvraag evenementenvergunning of -melding gesteld.  

Wat moet u doen als u een evenement wilt organiseren?

Let op: houd voor vergunningsplichtige evenementen rekening met een indieningstermijn van minimaal 8 weken en voor een melding van een kleinschalig evenement minimaal 4 weken.

 1. Bepaal of u voor uw evenement een evenementenvergunning nodig heeft of met een melding kunt volstaan. Vul daartoe de  (digitale) vragenlijst bij het online meldingsformulier in. Dat kan met DigiD of met eHerkenning.
 2. Kunt u alle vragen met 'nee' beantwoorden én voldoen aan de regels voor kleinschalige evenementen? Dan volstaat een melding. Hou er rekening mee dat uw evenement moet voldoen aan de actuele coronamaatregelen. 
 3. Meld uw evenement minimaal 4 weken vooraf bij de gemeente. Wij streven ernaar u binnen 10 werkdagen te laten weten of uw evenement kan plaatsvinden. Wij laten u dan ook weten of u een evenementenvergunning moet aanvragen.  
 4. Heeft u een evenementenvergunning nodig voor een evenement in de binnenstad? Dan moet u uw evenement eerst aanmelden voor het jaarprogramma. Meld uw evenement aan voor 2020 of voor 2021. Lees meer over het jaarprogramma op de pagina evenementenbeleid.
 5. Vraag de evenementenvergunning aan via het online aanvraagformulier. Dat kan met DigiD of met eHerkenning.
  Doe dit tijdig: minimaal 8 weken voorafgaand aan het evenement. Ook hierbij dient u er rekening mee te houden dat uw evenement moet voldoen aan de actuele coronamaatregelen.
 • Coronamaatregelen bij evenementen

  Als u een evenement organiseert, moet u voldoen aan de actuele coronamaatregelen. Om dit aan te tonen dient u via evenementen [at] maastricht.nl in ieder geval onderstaande vragen te beantwoorden.

  Verder kunnen wij u vragen om een coronaplan op te stellen. Wilt u weten wat er in zo'n coronaplan moet staan? Bekijk dan het voorbeeld coronaplan

  1. Hoe zorgt u ervoor dat bezoekers/deelnemers steeds 1,5 meter afstand kunnen houden?
  2. Hoe zorgt u ervoor dat bezoekers/deelnemersstromen elkaar niet kruisen en de afstand bewaard kan blijven?
  3. Wie van de organisatie houdt toezicht op het naleven van de coronamaatregelen?
  4. Wat doet de organisatie als bezoekers de maatregelen niet naleven?
  5. Hoe checkt u de gezondheid van de bezoekers?
  6. Hoe zorgt u voor een goede / veilige doorstroom van bezoekers die toiletten willen gebruiken?
  7. Welke hygiënemaatregelen treft u om verspreiding van het virus te voorkomen?
  8. Als er zitplaatsen zijn, hoe zorgt u er dan voor dat bezoekers daar op een goede manier komen en blijven?
  9. Welke doelgroep verwacht u op uw evenement?
  10. Hoeveel bezoekers verwacht u op uw evenement?
  11. Hoe is de toegang geregeld en hoe telt u het aantal bezoekers?
  12. Hoe worden bezoekers buiten het terrein opgevangen die geen toegang meer kunnen krijgen tot het terrein en hoe worden deze geïnformeerd?
  13. Hoe reizen de bezoekers overwegend naar het evenemententerrein (via het OV/ eigen vervoer)?
 • Veiligheidstoets bouwsels / constructies

  Plaatst u tijdens uw evenement een bouwsel of constructie zoals bijvoorbeeld een podium, tent of tribune? Voeg dan bij uw aanvraag evenementenvergunning de constructieve gegevens van de geplande bouwsels toe. De gemeente controleert dan aan de hand van de landelijke richtlijn of ze constructief veilig zijn. In de richtlijn staan de criteria waaraan constructies voor evenementen moeten voldoen.

  Meer weten? Check de Richtlijn voor Constructieve Toetsingscriteria bij een aanvraag evenementenvergunning.

 • Andere vergunningen en ontheffingen nodig?

  Mogelijk hebt u naast of in plaats van de evenementenvergunning of -melding nog andere vergunningen en/of ontheffingen nodig. Bijvoorbeeld:

 • Evenement melden zonder DigiD of eHerkenning

  Een klein evenement zoals een buurtfeest, straatfeest of een rommelmarkt, moet u meestal melden. Het melden is met name bedoeld voor het gebied buiten de singels (de binnenstad).

  Kunt u uw evenement niet melden met DigiD of eHerkenning? Dan kunt u het evenement ook schriftelijk melden. Download het formulier Evenement schriftelijk melden en mail dit naar evenementen [at] maastricht.nl of stuur het naar ons postadres.

 • Evenementenvergunning aanvragen

  Hebt u een evenementenvergunning nodig? Dan kunt u die:

   

 • Aanmelden voor jaarprogramma evenementen

  Wilt u uw evenement aanmelden voor het jaarprogramma? Doe dat dan bij voorkeur vóór 15 september van het jaar voorafgaand aan het jaarprogramma. Na 15 september kunt u uw evenement voor het jaar erna nog wel doorgeven, maar dan wordt geen voorrang meer verleend. U moet zich dan schikken naar hetgeen al op het jaarprogramma staat.

   

 • Voorschriften

  Vergunning

  Aan een evenementenvergunning zijn voorschriften verbonden. U dient die strikt na te leven.

  Melding

  Voor een melding klein evenement gelden algemene regels. Check de Voorschriften kleinschalige evenementen (PDF).

 • Wat kost het?

  Tarieven 2020

  Een evenement melden is gratis.

  Een evenementenvergunning kost:

  • € 87,65 bij een digitale aanvraag
  • € 96,35 per post

  Komen er meer dan 500 bezoekers of duurt het evenement 3 dagen of langer? Dan betaalt u:

  • € 130,80 bij een digitale aanvraag
  • € 143,85 bij een aanvraag per post

  U betaalt deze kosten ook als uw aanvraag (deels) wordt afgewezen, aangezien de kosten gelden voor het in behandeling nemen van de aanvraag.

  Verder worden er voor bijvoorbeeld een geluidsontheffing of een ontheffing voor het schenken van zwak alcoholische drank ook leges in rekening gebracht. Alle overige leges kunt u terugvinden in de legesverordening.

  Voor het plaatsen van opstallen in de openbare ruimte tijdens het evenement (denk aan tenten, podia, barren etc.) worden ook precariokosten in rekening gebracht. Dit is een vastgesteld bedrag per m2 per dag, het bedrag verschilt per locatie. De precario bedragen zijn terug te vinden in de precarioverordening.

 • Termijn

  Uw evenementvergunning moet u minimaal 8 weken voorafgaand aan het evenement indienen. Een melding klein evenement moet u minimaal 4 weken voorafgaand aan het evenement doorgeven. Zorg voor beiden dat u op tijd bent met uw aanvraag /melding.

 • Bezwaar en beroep

  U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Als u het niet eens bent met de uitspraak dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

 • Standaardlocaties en locaties Tapijn en Het Radium

  Bent u nog nog op zoek naar een passende locatie? Bekijk dan onderstaande evenementenlocaties of vraag ons om advies via evenementen [at] maastricht.nl

  Experimenteerlocaties

  Wilt u een evenement voor maximaal 500 bezoekers organiseren? Dan kunt u daarvoor in Maastricht gebruikmaken van 2 experimenteerlocaties: Tapijn en Het Radium. Het maximaal toegestane geluidniveau is daar 85 dB(A) bij versterkte (sfeer)muziek. Een vergunning is dan niet nodig. U kunt volstaan met een melding.

  Meld uw evenement voor experimenteerlocatie Tapijn of Het Radium minimaal 4 weken voor aanvang. U kunt daarvoor gebruikmaken van het formulier 'Evenement experimenteerlocatie schriftelijk melden'. Mail het ingevulde formulier naar evenementen [at] maastricht.nl of stuur het naar ons postadres. 

  Evenementenlocaties

 • Praktische info en vragen

  Kijk voor praktische informatie over het organiseren van een evenement in het Handboek Evenementenveiligheid. Let op: de informatie op die website kan afwijken van het Maastrichtse evenementenbeleid.

  Heeft u vragen over het organiseren van een evenement in Maastricht of zoekt u nog een geschikte datum of locatie voor uw evenement? Neem vrijblijvend contact met ons op via evenementen [at] maastricht.nl.

 • Wet Bibob: wanneer checkt de gemeente uw integriteit?

  Bij de aanvraag van vergunningen kan de gemeente op grond van de Wet Bibob een integriteitsonderzoek doen. Op basis van een Bibob-quickscan krijgen wij inzicht in de financiering van uw evenement en bepalen we of volledige Bibob-toetsing nodig is. Meer hierover leest u op de pagina Bibob-Quickscan. Hier kunt u ook de scan aanvragen.

 • Veiligheidsplan: bij evenement met vergunningsplicht

  Organiseert u een evenement waarvoor u een vergunning moet aanvragen? Dan vragen wij u ook om een Veiligheidsplan. Daarmee krijgen we inzicht in de beveiliging van uw evenement. Een voorbeeld Veiligheidsplan evenementen kunt u hier downloaden, invullen en meesturen als u de evenementenvergunning aanvraagt.