Evenement organiseren, melding en vergunning

Wilt u een buurtfeest, straatfeest, rommelmarkt of ander klein evenement organiseren? Dan moet u dat melden bij de gemeente. Voor grotere evenementen en evenementen in het centrum van Maastricht moet u meestal een vergunning aanvragen. 

Wat moet u doen als u een evenement wilt organiseren?

Let op: als u een evenement organiseert waar u een vergunning voor nodig heeft, moet u de vergunning minimaal 8 weken van tevoren aanvragen. Organiseert u een kleinschalig evenement? Vraag de vergunning dan minimaal 4 weken van tevoren aan.

 1. Bepaal of u voor uw evenement een evenementenvergunning nodig heeft, of alleen een melding hoeft te doen bij de gemeente. Dit doet u door de (digitale) vragenlijst bij het online meldingsformulier in te vullen. 
 2. Kunt u alle vragen met 'nee' beantwoorden én zich aan de regels voor kleinschalige evenementen houden? Dan hoeft u alleen een melding te maken.  
 3. Hoeft u alleen een melding te maken? Meld uw evenement dan minimaal 4 weken vooraf bij de gemeente. Wij proberen u binnen 10 werkdagen te laten weten of uw evenement kan doorgaan.  Als blijkt dat u toch een vergunning nodig heeft, hoort u dit van ons.
 4. Heeft u een evenementenvergunning nodig voor een evenement in de binnenstad? Dan moet u uw evenement eerst aanmelden voor het jaarprogramma. Meld uw evenement aan voor 2024. Lees meer over het jaarprogramma op de pagina evenementenbeleid.
 5. Vraag de evenementenvergunning aan via het online aanvraagformulier. Dat kan met DigiD of met eHerkenning. Doe dit op tijd: minimaal 8 weken voor het evenement.
  • Zet u tijdens uw evenement een bouwsel of constructie neer, zoals een podium, tent of tribune? Stuur dan de bouwgegevens van de geplande bouwsels mee als u de evenementenvergunning aanvraagt. De gemeente controleert dan of de bouwsels veilig zijn en passen binnen de landelijke richtlijn. In de richtlijn staan criteria voor constructies voor evenementen.

   Meer weten? Check de Richtlijn voor Constructieve Toetsingscriteria bij een aanvraag evenementenvergunning.

  • Misschien heeft u naast of in plaats van de evenementenvergunning of -melding nog andere vergunningen en/of ontheffingen nodig. Bijvoorbeeld:

  • Een klein evenement zoals een buurtfeest, straatfeest of een rommelmarkt, moet u meestal melden. Het melden is vooral bedoeld voor het gebied buiten de singels (de binnenstad).

   Kunt u uw evenement niet melden met DigiD of eHerkenning? Dan kunt u het evenement ook melden via e-mail of de post. Download het formulier Evenement schriftelijk melden en mail dit naar evenementen [at] maastricht.nl of stuur het naar ons postadres.

  • Heeft u een evenementenvergunning nodig? Dan kunt u die:

  • Wilt u uw evenement aanmelden voor het jaarprogramma? Doe dat dan het liefst vóór 15 september van het jaar vóór het jaarprogramma. Na 15 september kunt u uw evenement voor het jaar erna nog wel doorgeven, maar krijgt u geen voorrang meer. U moet dan rekening houden met de evenementen die al op het jaarprogramma staan.

    

  • Vergunning

   Er horen regels bij een evenementenvergunning. U moet zich aan deze regels houden.

   Melding

   Voor een melding klein evenement gelden algemene regels. Bekijk de Voorschriften kleinschalige evenementen (PDF).

  • Tarieven 2023

   Een evenement melden is gratis

   Een evenementenvergunning kost € 94,95.

   Komen er meer dan 500 bezoekers of duurt het evenement 3 dagen of langer? Dan betaalt u € 141,75.

   U betaalt deze behandelkosten ook als we uw aanvraag (deels) afwijzen.

   U betaalt ook leges voor bijvoorbeeld een ontheffing voor het schenken van zwak alcoholische drank. Voor een ontheffing geluidhinderverordening bij evenementen  betaalt u in 2023 € 147,10 per dag met een maximum van € 584,10.

   Alle overige leges kunt u terugvinden in de Legesverordening fysieke diensten Maastricht 2023.

   Voor het plaatsen van opstallen in de openbare ruimte tijdens het evenement (denk aan tenten, podia, barren) betaalt u ook precariokosten. Dit is een vastgesteld bedrag per m2 per dag. Het bedrag verschilt per locatie. De precariobedragen zijn terug te vinden in de precarioverordening.

  • Vraag uw evenementvergunning minimaal 8 weken van tevoren aan. Een melding voor een klein evenement moet u minimaal 4 weken van tevoren maken. 

  • U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Als u het niet eens bent met de uitspraak, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

  • Bent u nog nog op zoek naar een geschikte plek voor uw evenement? Bekijk dan de evenementenlocaties hieronder of vraag ons om advies via evenementen [at] maastricht.nl (evenementen[at]maastricht[dot]nl)

   Experimenteerlocaties

   Wilt u een evenement voor maximaal 500 bezoekers organiseren? Dan kunt u daarvoor in Maastricht gebruikmaken van 2 experimenteerlocaties: Tapijn en Het Radium. Het maximaal toegestane geluidniveau is daar 85 dB(A) bij versterkte (sfeer)muziek. Een vergunning is dan niet nodig. U hoeft dan alleen een melding te maken

   Meld uw evenement voor experimenteerlocatie Tapijn of Het Radium minimaal 4 weken vooraf. Gebruik daarvoor het formulier 'Evenement experimenteerlocatie schriftelijk melden'. Mail het ingevulde formulier naar evenementen [at] maastricht.nl of stuur het naar ons postadres. 

   Evenementenlocaties

  • Kijk voor praktische informatie over het organiseren van een evenement in het Handboek Evenementenveiligheid. Let op: de informatie op die website kan afwijken van het Maastrichtse evenementenbeleid.

   Heeft u vragen over het organiseren van een evenement in Maastricht? Of zoekt u nog een geschikte datum of plek voor uw evenement? Neem gerust contact met ons op via evenementen [at] maastricht.nl.

   • Bij de aanvraag van vergunningen kan de gemeente op grond van de Wet Bibob een integriteitsonderzoek doen. Op basis van een Bibob-quickscan krijgen wij inzicht in de financiering van uw evenement en bepalen we of volledige Bibob-toetsing nodig is. Meer hierover leest u op de pagina Bibob-Quickscan. Hier kunt u ook de scan aanvragen.

   • Organiseert u een evenement waarvoor u een vergunning moet aanvragen? Dan vragen wij u ook om een Veiligheidsplan. Daarmee krijgen we inzicht in de beveiliging van uw evenement. Een voorbeeld Veiligheidsplan evenementen kunt u hier downloaden, invullen en meesturen als u de evenementenvergunning aanvraagt.