Alcoholwetvergunning

Voor het schenken of verkopen van alcoholhoudende dranken in een café, restaurant, buurt- of clubhuis, sportkantine of slijterij heeft u een alcoholwetvergunning nodig. Als u aan alle voorwaarden voldoet, kunt u de alcoholwetvergunning aanvragen bij de gemeente. 

Alcoholwetvergunning aanvragen

Er zijn 2 soorten alcoholwetvergunningen: 

 • voor horecabedrijven en slijterijen: model A
 • voor para-commerciële instellingen zoals buurthuizen en sportkantines: model B
   

Download het aanvraagformulier van de door u gewenste Alcoholwetvergunning in het uitklapmenu onderaan deze pagina. Mail het ingevulde aanvraagformulier en alle vereiste documenten naar horeca [at] maastricht.nl (horeca[at]maastricht[dot]nl)

Bereid uw aanvraag Alcoholwetvergunning goed voor. Alleen als u alle vereiste documenten meestuurt, kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen.

Meesturen met uw aanvraag

 • een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • een huurovereenkomst, eigendomsakte of ander bewijs dat u het pand mag gebruiken
 • een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) van alle op de aanvraag vermelde personen die niet in Nederland wonen
 • de arbeidsovereenkomst van alle op de aanvraag vermelde leidinggevenden die geen eigenaar zijn
 • het formulier 'Verklaring gedrag' (te downloaden via het uitklapmenu onderaan deze pagina)
 • een openingsbalans, een investerings- en financieringsbegroting en een exploitatiebegroting, of
 • het formulier Bibob quickscan financieringsoverzicht met alle daarin gevraagde bewijsstukken
 • een uittreksel van het strafregister van ondernemer(s) / leidinggevende(n) als ze niet in Nederland wonen 

Verklaring Sociale Hygiëne

Alle personen die op de vergunning staan moeten een verklaring sociale hygiëne (VSH) hebben. Ook de personen die genoemd worden in een bepaalde rechtsvorm hebben een VSH nodig.

Sinds 1 juli 2023 houdt de Landelijke commissie sociale hygiëne (Lcsh) het Register sociale Hygiëne bij. Iedereen die in het bezit is van een Verklaring of diploma Sociale Hygiëne wordt in dit register geregistreerd. Tot 1 juli 2023 werd dit register bijgehouden door Stichting Vakbekwaamheid Horeca en de Landelijke Examencommissie.

Herbevestig gratis uw registratie

Met de overgang naar de Lcsh wordt het register geactualiseerd. De Lcsh vraagt iedereen die vóór 1 juli 2023 vermeld stond in het register, registratie te herbevestigen en eventueel te corrigeren via www.registersocialehygiene.nl. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

  • Leidinggevenden moeten 21 jaar of ouder zijn.
  • Leidinggevenden mogen geen strafblad hebben.
  • Leidinggevenden moeten een verklaring sociale hygiëne hebben.
  • De vergunning is onbeperkt geldig totdat het horecabedrijf verandert van rechtsvorm of eigenaar.

  De gemeente kan u een boete geven als u zich hier niet aan houdt. Of de burgemeester kan uw vergunning schorsen voor maximaal 12 weken of helemaal intrekken.

  Als u een alcoholwetvergunning aanvraagt, doet de gemeente Maastricht altijd een quickscan Bibob. 

  De inrichting van uw onderneming moet voldoen aan de Alcoholwet anders kunnen wij u geen vergunning toekennen.

  Paracommerciële instellingen zoals buurthuizen en (sport)kantines mogen alcohol schenken vanaf 2 uur voor tot 2 uur na een activiteit. De activiteit moet passen bij het doel van de instelling. De prijs van de alcoholische dranken mag nooit lager zijn dan 60% van de prijs die de instelling normaal gesproken vraagt. Voor het schenken van drank en alcohol op elk ander tijdstip moet u een (tijdelijk) ontheffing aanvragen.

 • Tarieven 2024

  U betaalt € 632,20 voor uw vergunningaanvraag. U betaalt deze kosten ook als uw aanvraag (deels) wordt afgewezen.

  U ontvangt een rekening voor de kosten nadat uw aanvraag is ingediend. 

 • Slijtersbedrijven

  Per 1 april 2024 is de Alcoholwet en het Alcoholbesluit gewijzigd met betrekking tot slijtersbedrijven. In een slijterijvergunning die is verleend vóór 1 april 2024 staan de leidinggevenden die aanwezig moeten zijn als het slijtersbedrijf open is. Wijzigingen met betrekking tot deze leidinggevenden, moest u tot 1 april 2024 altijd aanvragen. Vanaf 1 april 2024 hoeft dat niet meer. Vanaf dan worden alleen nog ondernemers die het slijtersbedrijf exploiteren in de slijterijvergunning opgenomen. Alle andere leidinggevenden (bedrijfsleider of dagleidinggevende) hoeven niet meer op de vergunning vermeld te worden. Wél gelden nog steeds eisen voor alle leidinggevenden die werkzaam zijn in de slijterij: 

  • De leidinggevende is minimaal 21 jaar.
  • De leidinggevende beschikt over een Verklaring Sociale Hygiëne.

  Horecabedrijven

  De wijziging van de Alcoholwet en het Alcoholbesluit van 1 april 2024 heeft geen gevolgen voor horecabedrijven. De dagleidinggevende moet daar nog steeds worden bijgeschreven op de vergunning. Wijzigingen met betrekking tot leidinggevenden in een (paracommerciële) Alcoholwetvergunning moet u dus nog steeds aanvragen.

 • De gemeente reageert binnen 8 weken na ontvangst van een complete aanvraag.

 • U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank.