Alcoholwetvergunning

Een ondernemer moet een vergunning hebben om alcoholische dranken te schenken. U kunt deze vergunning aanvragen bij de gemeente. Per 1 juli 2021 vervangt de nieuwe Alcoholwet de Drank- en Horecawet. Daarmee wijzigt ook de naam van de vergunning. De drank- en horecavergunning heet voortaan alcoholwetvergunning.

Nieuwe Alcoholwet vervangt Drank- en Horecawet

Per 1 juli 2021 vervangt de nieuwe Alcoholwet de Drank- en Horecawet. Daarmee wijzigt ook de naam van de vergunning. De drank- en horecavergunning heet voortaan alcoholwetvergunning. Voor horecabedrijven, slijterijen en paracommerciële instellingen verandert er niet veel. Belangrijkste wijziging is dat de inrichtingseisen grotendeels vervallen. Het Bouwbesluit 2012 wordt leidend, uitgezonderd de oppervlakte-eis van een horecabedrijf of slijterij. Die eisen zijn wel opgenomen in de nieuwe Alcoholwet.

Alcoholwetvergunning aanvragen

Bereid uw aanvraag Alcoholwetvergunning goed voor. Alleen als u alle vereiste documenten meestuurt, kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen.

Download het aanvraagformulier van de door u gewenste Alcoholwetvergunning in het uitklapmenu onderaan deze pagina. Mail het ingevulde aanvraagformulier naar horeca [at] maastricht.nl

Meesturen met uw aanvraag:  

 • een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • een huurovereenkomst, eigendomsakte of ander bewijs dat u het pand mag gebruiken
 • een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) van alle op de aanvraag vermelde personen die niet in Nederland wonen
 • de arbeidsovereenkomst van alle op de aanvraag vermelde leidinggevenden die geen eigenaar zijn
 • het formulier 'Verklaring gedrag' (te downloaden via het uitklapmenu onderaan deze pagina)
 • een openingsbalans, een investerings- en financieringsbegroting en een exploitatiebegroting, of
 • het formulier Bibob quickscan financieringsoverzicht met alle daarin gevraagde bewijsstukken
 • een uittreksel van het strafregister van ondernemer(s) / leidinggevende(n) als ze niet in Nederland wonen 

Verklaring Sociale Hygiëne

Alle personen die op de vergunning staan moeten een verklaring sociale hygiëne (VSH) hebben. Ook de personen die genoemd worden in een bepaalde rechtsvorm hebben een VSH nodig.

Sinds 1 juli 2023 houdt de Landelijke commissie sociale hygiëne (Lcsh) het Register sociale Hygiëne bij. Iedereen die in het bezit is van een Verklaring of diploma Sociale Hygiëne wordt in dit register geregistreerd. Tot 1 juli 2023 werd dit register bijgehouden door Stichting Vakbekwaamheid Horeca en de Landelijke Examencommissie.

Herbevestig gratis uw registratie

Met de overgang naar de Lcsh wordt het register geactualiseerd. De Lcsh vraagt iedereen die vóór 1 juli 2023 vermeld stond in het register, registratie te herbevestigen en eventueel te corrigeren via www.registersocialehygiene.nl. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

  • Leidinggevenden moeten 21 jaar of ouder zijn.
  • Leidinggevenden mogen geen strafblad hebben.
  • Leidinggevenden moeten een verklaring sociale hygiëne hebben.
  • De vergunning is onbeperkt geldig totdat het horecabedrijf verandert van rechtsvorm of eigenaar.

  De gemeente kan u een boete geven als u zich hier niet aan houdt. Of de burgemeester kan uw vergunning schorsen voor maximaal 12 weken of helemaal intrekken.

  Als u een alcoholwetvergunning aanvraagt, doet de gemeente Maastricht altijd een quickscan Bibob. 

  De inrichting van uw onderneming moet voldoen aan de Alcoholwet anders kunnen wij u geen vergunning toekennen.

  Paracommerciële instellingen zoals buurthuizen en (sport)kantines mogen alcohol schenken vanaf 2 uur voor tot 2 uur na een activiteit. De activiteit moet passen bij het doel van de instelling. De prijs van de alcoholische dranken mag nooit lager zijn dan 60% van de prijs die de instelling normaal gesproken vraagt. Voor het schenken van drank en alcohol op elk ander tijdstip moet u een (tijdelijk) ontheffing aanvragen.

 • Tarieven 2023

  U betaalt € 604,40 voor uw vergunningaanvraag. U betaalt deze kosten ook als uw aanvraag (deels) wordt afgewezen.

  U ontvangt een rekening voor de kosten nadat uw aanvraag is ingediend. 

 • De gemeente reageert binnen 8 weken na ontvangst van een complete aanvraag.

 • U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank.