Terrasvergunning

Bent u horecaondernemer en wilt u een terras exploiteren? Dan heeft u een terrasvergunning nodig. Ook als het terras op eigen terrein ligt. Ligt het terras op gemeentegrond, dan betaalt u precariobelasting. 

Aanvragen terrasvergunning

Geef bij uw aanvraag aan:

 • waar u het terras wilt plaatsen
 • of u een straat- of gevelterras wilt hebben
 • in welke periode u het terras open wilt houden
 • welke openingstijden u wenst
 • stuur een situatieschets en foto's van het meubilair als het terras nog niet bestaat
 • stuur de benodigde omgevingsvergunning mee als dit van toepassing is

Check bestemmingsplan

Onderzoek eerst of een terras op de door u gewenste locatie in het bestemmingsplan is toegestaan. Check het bestemmingsplan via www.ruimtelijkeplannen.nl. Past een terras niet in het bestemmingsplan? Dan is het exploiteren van een terras uitgesloten, ook al voldoet u wellicht wel aan alle andere voorwaarden. Soms kunt u via WABO vergunnen (omgevingsvergunning) een afwijking van het bestemmingsplan aanvragen.

Check omgevingsvergunning

Mogelijk hebt u niet alleen een terrasvergunning, maar ook nog een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het aanbrengen van gevelterrasverwarming. Als u via ondergrondse mantelbuizen elektriciteitskabels wilt aanleggen, moet u daarvoor een verzoek indienen bij Ruimte, team woon en leefklimaat van de gemeente Maastricht. U zult ook via Stadsbeheer, beheer en onderhoud, een instemmingsverklaring moeten aanvragen. Ruimte zorgt hierbij voor de doorgeleiding. U betaalt in ieder geval de kosten voor de Klic-melding en de aanleg.

  • u hebt een geldige drank- en horecavergunning of exploitatievergunning (geen afhaalbedrijf)
  • u hebt de benodigde omgevingsvergunningen (schot- en parasolverankering, verwarming e.d)
  • u voldoet aan de eisen die gelden voor het exploiteren van een terras op de openbare weg
  • veiligheid van voetgangers en andere weggebruikers mag niet in het gedrang komen

  Meer informatie over de voorwaarden, voorschriften en richtlijnen, leest u in de Tijdelijke uitvoeringsregels terrassen en in de Terrassenverordening. Regels over het meubilair staan in het stoelenboek.

  Een terrasvergunning is maximaal 5 jaar geldig. U moet zelf zorgen voor een geldige vergunning. 

 • Online aanvragen (tarieven 2021):

  • € 118,00 voor een terrasvergunning
  • € 71,60 voor een advies van de welstandcommissie
  • € 37,80 voor het overschrijven van een terrasvergunning naar een nieuwe eigenaar

  Schriftelijk aanvragen (tarieven 2021):

  • € 129,85 voor een terrasvergunning
  • € 71,60 voor advies van de welstandscommissie
  • € 41,55 voor het overschrijven van een terrasvergunning naar een nieuwe eigenaar

  U betaalt deze kosten ook als uw aanvraag (deels) wordt afgewezen.

  De hoogte van de precariobelasting hangt af van de locatie waar het terras wordt geëxploiteerd.

 • Na ontvangst van een complete aanvraag, ontvangt u  - binnen een toetsbare termijn - een beslissing.

 • Binnen 6 weken kunt u bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank

 • Liever schriftelijk aanvragen? Vraag een aanvraagformulier aan via horeca [at] maastricht.nl

 • Terrasverwarming

  Algemeen geldt

  • Terrasverwarming op de terrasuitbreidingen (coronaterrassen) is niet toegestaan.
  • Verwarming op gevelterrassen is/kan middels een omgevingsvergunning worden aangevraagd.
  • Aansluiting op elektrische installatie van eigen bedrijf mag, als de bekabeling op voldoende hoogte over de weg wordt aangebracht.
  • Oplaadbare batterijen/accu's mogen gebruikt worden als deze in het eigen bedrijf wordt opgeladen. 
  • Als voor het plaatsen van terrasverwarming bomen/lantaarnpalen worden gebruikt, moet beschermend materiaal gebruikt worden om beschadigingen te voorkomen.

  Er wordt geen toestemming verleend voor gasheaters/-paddenstoelen op gevel-, straat- en pleinterrassen.

  Brandweervoorschriften terrassen en overkappingen

  De brandweervoorschriften vindt u in het Infoblad Terrassen en overkappingen van de Brandweer en de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.