Terrasvergunning

Bent u horecaondernemer en wilt u een terras exploiteren? Dan hebt u een terrasvergunning nodig. Ook als het terras op eigen terrein ligt. Ligt het terras op gemeentegrond, dan betaalt u precariobelasting. 

Aanvragen

Geef bij uw aanvraag aan:

 • waar u het terras wilt plaatsen
 • of u een straat-, plein- of gevelterras wilt hebben
 • in welke periode u het terras open wilt houden
 • welke openingstijden u wenst
 • stuur een situatieschets en foto's van het meubilair als het terras nog niet bestaat
 • stuur de benodigde omgevingsvergunning mee als dit van toepassing is

Check bestemmingsplan

Onderzoek eerst of een terras op de door u gewenste locatie in het bestemmingsplan is toegestaan. Check het bestemmingsplan via www.ruimtelijkeplannen.nl. Past een terras niet in het bestemmingsplan? Dan is het exploiteren van een terras uitgesloten, ook al voldoet u wellicht wel aan alle andere voorwaarden. Soms kunt u via WABO vergunnen (omgevingsvergunning) een afwijking van het bestemmingsplan aanvragen.

Check omgevingsvergunning

Mogelijk hebt u niet alleen een terrasvergunning, maar ook nog een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het aanbrengen van gevelterrasverwarming. Als u via ondergrondse mantelbuizen verlichtingskabels wilt aanleggen, moet u schriftelijk het 'vestigen van erfdienstbaarheid' aanvragen bij Stedelijke Inrichting. Dit kan alleen de pandeigenaar doen. Bij goedkeuring legt de gemeente de mantelbuis. U betaalt hiervan de kosten en moet zorgen voor de registratie ervan bij het Kadaster.

 • Voorwaarden

  • u hebt een geldige drank- en horecavergunning of exploitatievergunning (geen afhaalbedrijf)
  • u hebt de benodigde omgevingsvergunningen (schot- en parasolverankering, verwarming e.d)
  • u voldoet aan de eisen die gelden voor het exploiteren van een terras op de openbare weg
  • veiligheid van voetgangers en andere weggebruikers mag niet in het gedrang komen

  Meer informatie over de voorwaarden, voorschriften en richtlijnen, leest u in het document 'Terrassenbeleid 2015'. Regels over het meubilair staan in het stoelenboek.

  Een terrasvergunning is maximaal 5 jaar geldig. U moet zelf zorgen voor een geldige vergunning. 

 • Kosten

  Online aanvragen (tarieven 2020):

  • € 115,25 voor een terrasvergunning
  • € 69,90 voor een advies van de welstandcommissie
  • € 36,90 voor het overschrijven van een terrasvergunning naar een nieuwe eigenaar

  Schriftelijk aanvragen (tarieven 2020):

  • € 126,80 voor een terrasvergunning
  • € 69,90 voor advies van de welstandscommissie
  • € 40,60 voor het overschrijven van een terrasvergunning naar een nieuwe eigenaar

  U betaalt deze kosten ook als uw aanvraag (deels) wordt afgewezen.

  De hoogte van de precariobelasting hangt af van de locatie waar het terras wordt geëxploiteerd.

 • Termijn

  Binnen 8 weken na ontvangst van een complete aanvraag ontvangt u een beslissing. Deze termijn kan eenmalig worden verlengd.

 • Bezwaar en beroep

  Binnen 6 weken kunt u bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank

 • Schriftelijk aanvragen

  Liever schriftelijk aanvragen? Vraag een aanvraagformulier aan via horeca [at] maastricht.nl