Terrasvergunning

Bent u horecaondernemer en wilt u een terras exploiteren? Dan heeft u een terrasvergunning nodig. Ook als het terras op eigen terrein ligt. Ligt het terras op gemeentegrond, dan betaalt u precariobelasting. 

Actualiteiten met betrekking tot terrassen

Op 10 december 2020 stuurden wij horeca-ondernemers een brief met informatie over diverse besluiten:  

 1.  Eenmalige opheffing terrasvrije periode
  in de periode vanaf begin januari tot 15 februari mogen straat- en pleinterrassen geëxploiteerd worden. U kunt uw terras pas uitzetten als de landelijke overheid heeft bepaald dat u weer open mag.
 2. Vermindering precario 2020 en begin 2021
  er wordt korting gegeven op precario in 2020 en er wordt geen precario geheven over de maanden januari en februari 2021.
 3. Terrasuitbreidingen ook wel de extra Coronaterrassen genoemd
  in ieder geval tot 21 maart 2021 worden er geen uitbreidingen van terrassen toegestaan.
 4. Reguliere vergunningen voor gevel-/ straatterrassen
  U hoeft geen nieuwe vergunning aan te vragen voor 2021, als u uw terras exploiteert conform de voorschriften van de huidige terrasvergunning, te weten de terrasvergunning die geldt tot december 2020/ januari 2021. Feitelijk betekent dit dat u binnen de regels van uw huidige terrasvergunning, het gevel- en straatterras kunt exploiteren tot uiterlijk 3 januari 2022.
 5. Carnaval
  Voor carnaval worden er géén evenementenvergunningen, geen opstalvergunningen en geen ontheffingen van verstrekking zwak-alcoholhoudende dranken uitgegeven.

Aanmelden gasheaters en -paddestoelen

In de brief voor horecaondernemers van 17 november 2020 informeerden wij u over de mogelijkheden voor de horeca in december. Wilt u uw terras verwarmen door middel van een gasheater of gaspaddestoel? Dan heeft u daar onze toestemming voor nodig. U kunt uw gasheater of gaspaddestoel aanmelden door het aanmeldformulier  (invulbare PDF) in te vullen en te mailen naar horeca [at] maastricht.nl

Meer informatie vindt u in het uitklapmenu onderaan deze pagina. 

Maatregelen in verband met COVID-19

In verband met het COVID-19 virus waren er vanaf 1 juni tot 1 november 2020 tijdelijke regels voor horecaondernemers van kracht.

Een horecaondernemer in bezit van een artikel 3 Drank- en Horecavergunning of een exploitatievergunning ingevolge artikel 2.3.1.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening, kreeg toestemming om een terras te exploiteren buiten de reguliere terrasgrenzen. Mits dat fysiek en veilig mogelijk was. Zo konden we waarborgen dat gasten 1,5 meter afstand van elkaar konden houden terwijl de horecaondernemer ongeveer hetzelfde aantal stoelen kon plaatsen. Deze toestemming tot uitbreiding is beëindigd op 1 november 2020.

Eet- en drinkgelegenheden moeten vanaf 14 oktober 2020 gesloten zijn. Terrasexploitatie (in welke vorm dan ook) is verboden. Of en wanneer de horeca weer open mag, wordt landelijk bepaald. Daar heeft de gemeente geen invloed op. 

Kijk voor meer informatie op onze webpagina Info over corona voor ondernemers

Aanvragen terrasvergunning

Geef bij uw aanvraag aan:

 • waar u het terras wilt plaatsen
 • of u een straat- of gevelterras wilt hebben
 • in welke periode u het terras open wilt houden
 • welke openingstijden u wenst
 • stuur een situatieschets en foto's van het meubilair als het terras nog niet bestaat
 • stuur de benodigde omgevingsvergunning mee als dit van toepassing is

Check bestemmingsplan

Onderzoek eerst of een terras op de door u gewenste locatie in het bestemmingsplan is toegestaan. Check het bestemmingsplan via www.ruimtelijkeplannen.nl. Past een terras niet in het bestemmingsplan? Dan is het exploiteren van een terras uitgesloten, ook al voldoet u wellicht wel aan alle andere voorwaarden. Soms kunt u via WABO vergunnen (omgevingsvergunning) een afwijking van het bestemmingsplan aanvragen.

Check omgevingsvergunning

Mogelijk hebt u niet alleen een terrasvergunning, maar ook nog een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het aanbrengen van gevelterrasverwarming. Als u via ondergrondse mantelbuizen verlichtingskabels wilt aanleggen, moet u schriftelijk het 'vestigen van erfdienstbaarheid' aanvragen bij Stedelijke Inrichting. Dit kan alleen de pandeigenaar doen. Bij goedkeuring legt de gemeente de mantelbuis. U betaalt hiervan de kosten en moet zorgen voor de registratie ervan bij het Kadaster.

 • Voorwaarden

  • u hebt een geldige drank- en horecavergunning of exploitatievergunning (geen afhaalbedrijf)
  • u hebt de benodigde omgevingsvergunningen (schot- en parasolverankering, verwarming e.d)
  • u voldoet aan de eisen die gelden voor het exploiteren van een terras op de openbare weg
  • veiligheid van voetgangers en andere weggebruikers mag niet in het gedrang komen

  Meer informatie over de voorwaarden, voorschriften en richtlijnen, leest u in de Tijdelijke uitvoeringsregels terrassen en in de Terrassenverordening. Regels over het meubilair staan in het stoelenboek.

  Een terrasvergunning is maximaal 5 jaar geldig. U moet zelf zorgen voor een geldige vergunning. 

 • Kosten

  Online aanvragen (tarieven 2021):

  • € 118,00 voor een terrasvergunning
  • € 71,60 voor een advies van de welstandcommissie
  • € 37,80 voor het overschrijven van een terrasvergunning naar een nieuwe eigenaar

  Schriftelijk aanvragen (tarieven 2021):

  • € 129,85 voor een terrasvergunning
  • € 71,60 voor advies van de welstandscommissie
  • € 41,55 voor het overschrijven van een terrasvergunning naar een nieuwe eigenaar

  U betaalt deze kosten ook als uw aanvraag (deels) wordt afgewezen.

  De hoogte van de precariobelasting hangt af van de locatie waar het terras wordt geëxploiteerd.

 • Termijn

  Na ontvangst van een complete aanvraag, ontvangt u  - binnen een toetsbare termijn - een beslissing.

 • Bezwaar en beroep

  Binnen 6 weken kunt u bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank

 • Schriftelijk aanvragen

  Liever schriftelijk aanvragen? Vraag een aanvraagformulier aan via horeca [at] maastricht.nl

 • Terrasheaters

  Het college van de gemeente Maastricht heeft in haar besluit van 10 november 2020 besloten dat voor de straat- en pleinterrassen tijdelijk elektrische verwarmingselementen zijn toegestaan, óók in de periode van 4 januari 2021 tot 21 maart 2021. De gemeente streeft naar een klimaat neutrale leefomgeving waarbij het gebruik van fossiele brandstoffen zoals gas niet wenselijk is. Dit betekent dat losstaande gasheater(s) of – paddenstoel(en) op straat- en pleinterrassen niet zijn toegestaan, tenzij wij daar speciale toestemming voor verlenen.

  Dit kan in uitzonderlijke situaties na aanmelding van uw gasheater of gaspaddestoel

  Algemeen geldt

  • Terrasverwarming op de terrasuitbreidingen (coronaterrassen) is niet /of zal niet worden toegestaan.
  • Verwarming op gevelterrassen is/kan middels een omgevingsvergunning worden aangevraagd.

  Er wordt geen toestemming verleend voor gasheaters/-paddenstoelen op gevelterrassen.

  Na 21 maart 2021 worden gasheater(s)/ -paddenstoel(en) op de straat- en pleinterrassen niet meer toegestaan omdat dit vanuit duurzaamheidsoogpunt niet wenselijk is.

  Brandweervoorschriften terrassen en overkappingen

  De brandweervoorschriften vindt u in het Infoblad Terrassen en overkappingen van de Brandweer en de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.