Terrasvergunning

Bent u horecaondernemer en wilt u een terras exploiteren? Dan hebt u een terrasvergunning nodig. Ook als het terras op eigen terrein ligt. Ligt het terras op gemeentegrond, dan betaalt u precariobelasting. 

Aanmelden voor indelingsplan pleinterrassen

Vanaf woensdag 11 maart 2020 tot en met dinsdag 14 april 2020 kunnen horecaondernemers aan de pleinterrassen zich aanmelden om op het indelingsplan te worden geplaatst. Alleen in die periode kan men zich aanmelden. Plaatsing op het indelingsplan is vereist om in aanmerking te komen voor een terrasvergunning op het plein. Het gaat om de pleinen: 

 • Cörversplein
 • Kesselskade
 • Sint Amorsplein
 • Tongersestraat/Kakeberg
 • Onze Lieve Vrouweplein
 • Pleintje onder de Klok in Wyck

Aanmelden voor plaatsing op indelingsplan pleinterrassen (met DigiD)
Aanmelden voor plaatsing op indelingsplan pleinterrassen (zonder DigiD)

Aanmelden voor plaatsing op indelingsplan pleinterrassen (met eHerkenning)
Aanmelden voor plaatsing op indelingsplan pleinterrassen (zonder eHerkenning)

Aanvragen terrasvergunning

Geef bij uw aanvraag aan:

 • waar u het terras wilt plaatsen
 • of u een straat-, plein- of gevelterras wilt hebben
 • in welke periode u het terras open wilt houden
 • welke openingstijden u wenst
 • stuur een situatieschets en foto's van het meubilair als het terras nog niet bestaat
 • stuur de benodigde omgevingsvergunning mee als dit van toepassing is

Check bestemmingsplan

Onderzoek eerst of een terras op de door u gewenste locatie in het bestemmingsplan is toegestaan. Check het bestemmingsplan via www.ruimtelijkeplannen.nl. Past een terras niet in het bestemmingsplan? Dan is het exploiteren van een terras uitgesloten, ook al voldoet u wellicht wel aan alle andere voorwaarden. Soms kunt u via WABO vergunnen (omgevingsvergunning) een afwijking van het bestemmingsplan aanvragen.

Check omgevingsvergunning

Mogelijk hebt u niet alleen een terrasvergunning, maar ook nog een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het aanbrengen van gevelterrasverwarming. Als u via ondergrondse mantelbuizen verlichtingskabels wilt aanleggen, moet u schriftelijk het 'vestigen van erfdienstbaarheid' aanvragen bij Stedelijke Inrichting. Dit kan alleen de pandeigenaar doen. Bij goedkeuring legt de gemeente de mantelbuis. U betaalt hiervan de kosten en moet zorgen voor de registratie ervan bij het Kadaster.

 • Voorwaarden

  • u hebt een geldige drank- en horecavergunning of exploitatievergunning (geen afhaalbedrijf)
  • u hebt de benodigde omgevingsvergunningen (schot- en parasolverankering, verwarming e.d)
  • u voldoet aan de eisen die gelden voor het exploiteren van een terras op de openbare weg
  • veiligheid van voetgangers en andere weggebruikers mag niet in het gedrang komen

  Meer informatie over de voorwaarden, voorschriften en richtlijnen, leest u in de Tijdelijke uitvoeringsregels terrassen en in de Terrassenverordening. Regels over het meubilair staan in het stoelenboek.

  Een terrasvergunning is maximaal 5 jaar geldig. U moet zelf zorgen voor een geldige vergunning. 

 • Kosten

  Online aanvragen (tarieven 2020):

  • € 115,25 voor een terrasvergunning
  • € 69,90 voor een advies van de welstandcommissie
  • € 36,90 voor het overschrijven van een terrasvergunning naar een nieuwe eigenaar

  Schriftelijk aanvragen (tarieven 2020):

  • € 126,80 voor een terrasvergunning
  • € 69,90 voor advies van de welstandscommissie
  • € 40,60 voor het overschrijven van een terrasvergunning naar een nieuwe eigenaar

  U betaalt deze kosten ook als uw aanvraag (deels) wordt afgewezen.

  De hoogte van de precariobelasting hangt af van de locatie waar het terras wordt geëxploiteerd.

 • Termijn

  Binnen 8 weken na ontvangst van een complete aanvraag ontvangt u een beslissing. Deze termijn kan eenmalig worden verlengd.

 • Bezwaar en beroep

  Binnen 6 weken kunt u bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank

 • Schriftelijk aanvragen

  Liever schriftelijk aanvragen? Vraag een aanvraagformulier aan via horeca [at] maastricht.nl