Terrasvergunning

Bent u horecaondernemer en wilt u een terras exploiteren? Dan heeft u een terrasvergunning nodig. Ook als het terras op eigen terrein ligt. Ligt het terras op gemeentegrond, dan betaalt u precariobelasting. 

Maatregelen in verband met COVID-19

Eet- en drinkgelegenheden moeten sinds 14 oktober 2020 gesloten zijn. Terrasexploitatie (in welke vorm dan ook) is verboden. Of en wanneer de horeca weer open mag, wordt landelijk bepaald. Daar heeft de gemeente geen invloed op.

Horeca open? Tijdelijke terrasuitbreiding

Vanaf 1 juni tot 1 november 2020 mocht u als horecaondernemer  tijdelijk uw terras uitbreiden mits dat fysiek en veilig mogelijk was. Vanwege de lockdown zijn die coronaterrassen in ieder geval tot 21 maart 2021 nog niet toegestaan. Om u een steuntje in de rug te bieden in deze zware tijd, staan wij tijdelijke terrasuitbreiding opnieuw toe zodra horecazaken weer open mogen. 

Had u tussen 1 juni en 13 oktober 2020 een terrasuitbreiding? Dan krijgt u van ons een e-mail waarin we uitleggen wat u moet doen als u nu weer in aanmerking wilt komen voor terrasuitbreiding.

Had u vorig jaar geen coronaterras? En wilt u dat nu wel? Lees dan op de pagina Tijdelijke terrasuitbreiding wat de voorwaarden zijn en hoe u uw tijdelijke terrasuitbreiding kunt aanvragen. 

Kijk voor meer informatie op onze webpagina Info over corona voor ondernemers

Aanvragen terrasvergunning

Geef bij uw aanvraag aan:

 • waar u het terras wilt plaatsen
 • of u een straat- of gevelterras wilt hebben
 • in welke periode u het terras open wilt houden
 • welke openingstijden u wenst
 • stuur een situatieschets en foto's van het meubilair als het terras nog niet bestaat
 • stuur de benodigde omgevingsvergunning mee als dit van toepassing is

Check bestemmingsplan

Onderzoek eerst of een terras op de door u gewenste locatie in het bestemmingsplan is toegestaan. Check het bestemmingsplan via www.ruimtelijkeplannen.nl. Past een terras niet in het bestemmingsplan? Dan is het exploiteren van een terras uitgesloten, ook al voldoet u wellicht wel aan alle andere voorwaarden. Soms kunt u via WABO vergunnen (omgevingsvergunning) een afwijking van het bestemmingsplan aanvragen.

Check omgevingsvergunning

Mogelijk hebt u niet alleen een terrasvergunning, maar ook nog een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het aanbrengen van gevelterrasverwarming. Als u via ondergrondse mantelbuizen elektriciteitskabels wilt aanleggen, moet u daarvoor een verzoek indienen bij Ruimte, team woon en leefklimaat van de gemeente Maastricht. U zult ook via Stadsbeheer, beheer en onderhoud, een instemmingsverklaring moeten aanvragen. Ruimte zorgt hierbij voor de doorgeleiding. U betaalt in ieder geval de kosten voor de Klic-melding en de aanleg.

 

 

 

 

  • u hebt een geldige drank- en horecavergunning of exploitatievergunning (geen afhaalbedrijf)
  • u hebt de benodigde omgevingsvergunningen (schot- en parasolverankering, verwarming e.d)
  • u voldoet aan de eisen die gelden voor het exploiteren van een terras op de openbare weg
  • veiligheid van voetgangers en andere weggebruikers mag niet in het gedrang komen

  Meer informatie over de voorwaarden, voorschriften en richtlijnen, leest u in de Tijdelijke uitvoeringsregels terrassen en in de Terrassenverordening. Regels over het meubilair staan in het stoelenboek.

  Een terrasvergunning is maximaal 5 jaar geldig. U moet zelf zorgen voor een geldige vergunning. 

 • Online aanvragen (tarieven 2021):

  • € 118,00 voor een terrasvergunning
  • € 71,60 voor een advies van de welstandcommissie
  • € 37,80 voor het overschrijven van een terrasvergunning naar een nieuwe eigenaar

  Schriftelijk aanvragen (tarieven 2021):

  • € 129,85 voor een terrasvergunning
  • € 71,60 voor advies van de welstandscommissie
  • € 41,55 voor het overschrijven van een terrasvergunning naar een nieuwe eigenaar

  U betaalt deze kosten ook als uw aanvraag (deels) wordt afgewezen.

  De hoogte van de precariobelasting hangt af van de locatie waar het terras wordt geëxploiteerd.

 • Na ontvangst van een complete aanvraag, ontvangt u  - binnen een toetsbare termijn - een beslissing.

 • Binnen 6 weken kunt u bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank

 • Liever schriftelijk aanvragen? Vraag een aanvraagformulier aan via horeca [at] maastricht.nl

 • Aanmelden gasheaters en -paddestoelen

  In de brief voor horecaondernemers van 17 november 2020 informeerden wij u over de mogelijkheden voor de horeca in december. Wilt u uw terras verwarmen door middel van een gasheater of gaspaddestoel? Dan heeft u daar onze toestemming voor nodig. U kunt uw gasheater of gaspaddestoel aanmelden door het aanmeldformulier  (invulbare PDF) in te vullen en te mailen naar horeca [at] maastricht.nl

  Het college van de gemeente Maastricht heeft in haar besluit van 10 november 2020 besloten dat voor de straat- en pleinterrassen tijdelijk elektrische verwarmingselementen zijn toegestaan, óók in de periode van 4 januari 2021 tot 21 maart 2021. De gemeente streeft naar een klimaat neutrale leefomgeving waarbij het gebruik van fossiele brandstoffen zoals gas niet wenselijk is. Dit betekent dat losstaande gasheater(s) of – paddenstoel(en) op straat- en pleinterrassen niet zijn toegestaan, tenzij wij daar speciale toestemming voor verlenen.

  Dit kan in uitzonderlijke situaties na aanmelding van uw gasheater of gaspaddestoel

  Algemeen geldt

  • Terrasverwarming op de terrasuitbreidingen (coronaterrassen) is niet /of zal niet worden toegestaan.
  • Verwarming op gevelterrassen is/kan middels een omgevingsvergunning worden aangevraagd.

  Er wordt geen toestemming verleend voor gasheaters/-paddenstoelen op gevelterrassen.

  Na 21 maart 2021 worden gasheater(s)/ -paddenstoel(en) op de straat- en pleinterrassen niet meer toegestaan omdat dit vanuit duurzaamheidsoogpunt niet wenselijk is.

  Brandweervoorschriften terrassen en overkappingen

  De brandweervoorschriften vindt u in het Infoblad Terrassen en overkappingen van de Brandweer en de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.