Toeristische woningverhuur, melden

Verhuurt u uw hele woning of 1 of maximaal 2 kamers aan toeristen via bijvoorbeeld Airbnb, booking.com of op een andere manier? Dan geldt vanaf 1 oktober 2022 een registratieplicht voor het verhuren van de woning of kamers in de woning. Deze plicht is opgenomen in de Huisvestingsverordening Gemeente Maastricht 2022. Het registratienummer dat u krijgt, moet u in elke advertentie gebruiken. Doet u dat niet, dan riskeert u een boete.

Verhuurt u uw hele woning? Dan mag dit maximaal 60 nachten per jaar. Elke verhuring dient u vooraf bij ons te melden.

Wie moet registreren?

Iedereen die zijn of haar hele woning of 1 of maximaal 2 kamers verhuurt in de woning, is verplicht zijn of haar woning te registreren. De registratieplicht geldt niet voor toeristische verhuur vanuit een pand of gebouw dat geen woning is, zoals een hotel of pension of voor een vakantiewoning (op een vakantiepark). 

Al deelgenomen aan de pilot Toeristische woningverhuur?

Als u eerder heeft deelgenomen aan de pilot 'Toeristische woningverhuur' dan gelden deze regels ook voor u. De procedure verandert niet. U meldt zich eenmalig opnieuw aan en u ontvangt een nieuw registratienummer. Dit nieuwe registratienummer vermeldt u in al uw advertenties. De meldingen om te verhuren doet u vanaf 1 oktober via het nieuwe meldingssysteem.

Stap 1: eenmalige registratie

Wilt u uw woning of kamers in uw woning verhuren aan toeristen? Dan kan dat als u zich eerst eenmalig gratis registreert (met DigiD, eHerkenning of eIDAS).

De registratie is mogelijk vanaf 1 oktober 2022.  Controle van uw registratie duurt ongeveer 2 weken. 

Stap 2: elke verhuur vooraf melden

Verhuurt u uw hele woning? Met uw registratienummer dient u elke verhuur vooraf aan ons te melden. Doe dat via de knop 'Verhuur melden'. U mag de woning maximaal 60 nachten per jaar verhuren.

Waarom de registratieplicht?

De woningmarkt in Maastricht is uit balans. Maastricht gaat daarom de toeristische verhuur van appartementen en huizen reguleren. Zo willen we woningzoekenden meer kans geven op een woning. Wilt u een woning toeristisch verhuren? Dan mag dit alleen nog onder bepaalde voorwaarden en moet u zich registreren. 

Vanaf 1 oktober 2022 treedt de Huisvestingsverordening Gemeente Maastricht 2022 in werking. Daarin staat de registratie- en meldplicht. 

Kosten

Registreren is gratis. U riskeert een boete als u het niet doet. Als u uw woning of kamers in uw woning aan toeristen verhuurt, betaalt u wel toeristenbelasting.

 • In Maastricht mag u als u bijvoorbeeld zelf op vakantie bent, uw woning onder bepaalde voorwaarden verhuren aan toeristen.

  Voorwaarden
  • U heeft een registratienummer.
  • Het registratienummer dat u krijgt, moet u in elke advertentie gebruiken.
  • U verhuurt uw woning in totaal maximaal 60 nachten per jaar. Iedere keer dat u uw woning verhuurt, meldt u dat.
  • U verhuurt uw woning maximaal 4 weken aaneengesloten aan toeristen.
  • U betaalt toeristenbelasting.
  • Uw woning is brandveilig, er hangen rookmelders en de woning voldoet aan de eisen die staan in het Bouwbesluit.
  • De verhuur mag niet voor overlast zorgen: u doet er alles aan om dat te voorkomen.
  • Bent u niet de eigenaar of is uw woning onderdeel van een gebouw waar een Vereniging van Eigenaren (VvE) actief is? Dan heeft u vooraf toestemming nodig van de eigenaar of de VvE.
  Niet voor bedrijfswoningen en woningen van woningcorporaties

  Uw woning verhuren aan toeristen mag niet als het gaat over een bedrijfswoning. Dat is een woning in of bij een bedrijfsgebouw of op een bedrijfsterrein waar iemand woont (eventueel met zijn gezin) die daar door de bestemming van het bedrijfsgebouw of het bedrijfsterrein moet wonen. Ook als uw woning van een woningcorporatie is, mag u het huis niet verhuren aan toeristen.

  2 tips

  • Inkomsten uit vakantieverhuur moet u opgeven bij de Belastingdienst.
  • Informeer altijd de verzekeringsmaatschappij waar u een opstal-, inboedel en aansprakelijkheidsverzekering hebt afgesloten over de verhuur.
 • In de meeste bestemmingsplannen staat dat u maximaal 2 kamers mag verhuren aan toeristen. Daar zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. U moet dan bijvoorbeeld eigenaar en ook hoofdbewoner zijn en het pand moet bestemd zijn voor 'wonen'. In het bestemmingsplan is dit opgenomen als de zogenaamde 'guesthouseregeling'. Als deze mogelijkheid er is dan mag je meer dan 60 nachten per jaar kamers verhuren. Het aanvragen van een registratienummer is ook hier verplicht. Het registratienummer dat u krijgt, moet u in elke advertentie gebruiken. 

 • Wanneer is de registratie- en meldplicht van toepassing?

  De registratieplicht is van toepassing als u uw woning of kamer in uw woning één nacht of meerdere nachten per jaar toeristisch wilt verhuren. De meldplicht is alleen van toepassing wanneer u de hele woning toeristisch verhuurt. U mag de  hele woning per kalenderjaar maximaal 60 nachten verhuren.

  De huisvestingsverordening waarin de registratie- en meldplicht voor de verhuur van uw woning voor toeristisch verblijf zijn opgenomen, gaat vanaf 1 oktober 2022 in.

  Waarom is een registratie- en meldplicht nodig als ik mijn woning voor toeristisch verblijf verhuur?

  De woningmarkt in Maastricht is uit balans. Maastricht gaat de toeristische verhuur reguleren. Zo willen we voorkomen dat woningzoekenden geen kans meer maken op een betaalbare woning. Wilt u een woning toeristisch verhuren? Dan mag dit alleen nog onder de voorwaarden genoemd bovenaan deze pagina en moet u zich registreren.

  Wat wordt bedoeld met een meldplicht en hoe moet ik dat doorgeven?

  Elke nacht dat u uw woning toeristisch verhuurt, dient u bij ons te melden. Het maken van een melding is gratis.  U doet de melding direct voorafgaand aan iedere afzonderlijke verhuur. Een melding annuleren, kan tot één dag voorafgaand aan de verhuur. Een annulering op de dag van verhuur, meldt u via twvm [at] maastricht.nl

  Hoe vaak mag ik mijn woning per jaar voor toeristisch verblijf verhuren?

  Uw gehele woning mag per kalenderjaar 60 nachten voor toeristisch verblijf verhuurd worden.

  Verhuurt u alleen een kamer en bent u zelf aanwezig dan geldt de beperking van 60 nachten per kalenderjaar mogelijk niet. Dit is van toepassing als de verhuur valt onder de 'guesthouseregeling' of als er sprake is van een aanduiding 'B&B' in het bestemmingsplan.

  Waarom en hoe moet ik toeristenbelasting betalen?

  Bent u ondernemer en heeft u een accommodatie waar toeristen overnachten dan moet u belasting afdragen aan de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW).

  U betaalt toeristenbelasting als:

  • uw gasten betalen voor een overnachting
  • uw gasten niet zijn ingeschreven in de gemeente Maastricht

  Kijk voor meer informatie op onze pagina Toeristenbelasting.

  Wanneer heb ik een registratienummer nodig?

  U heeft het registratienummer nodig voor alle particuliere toeristische verhuur, inclusief Bed&Breakfast. Het is verplicht om dat registratienummer te vermelden in elke publicatie of advertentie waarmee u een woning of kamer aanbiedt voor toeristisch verblijf.  Websites zoals Airbnb en Booking.com hebben een speciaal veld waar u het nummer kunt invullen.

  U kunt het registratienummer online aanvragen via Registratie Toeristische Verhuur Woonruimte. U hoeft dat maar 1 keer te doen en de aanvraag is gratis. Het nummer krijgt u meteen per mail toegestuurd. De registratie dient nog gecontroleerd te worden, gebruikt het registratienummer pas als u goedkeuring krijgt van de gemeente. Dit duurt doorgaans twee weken.

  Wat voor effect gaat de invoering hebben voor de huidige verhuurders?

  De huidige bij ons bekende verhuurders ontvangen een mail met het verzoek om zich eenmalig te melden in het registratiesysteem. Melding gebeurt door in te loggen met Digid, E-herkenning (DigiD voor bedrijf) of eIDAS (inloggen voor Europeanen) via  Registratie Toeristische Verhuur Woonruimte.

  Bestaande verhuurders moeten uiterlijk voor 1 april 2023 het registratienummer aanvragen én dit nummer bij al hun aanbiedingen voor verhuur vermelden.

  Wat voor effect gaat de invoering hebben voor nieuwe verhuurders?

  Elke nieuwe verhuurder dient zich direct eenmaal te registreren en krijgt daarmee een registratienummer dat vermeld moet worden bij het aanbieden van de woning of kamer.  

  Wie kan het registratienummer aanvragen of melding doorgeven?

  Aanvragen van een registratienummer en het doorgeven van een melding kan worden gedaan door degene die een woning of kamer aanbiedt voor toeristische verhuur.

  Mag ik een registratienummer voor iemand anders aanvragen en waar moet ik dan opletten?

  Dit kan alleen als u ook degene bent die de woning of kamer aanbiedt voor toeristische verhuur.

  Wat gebeurt er als ik geen registratienummer heb of een melding doorgeef?

  Om te mogen verhuren, heeft u  een registratienummer nodig. Dat is verplicht. Heeft u dat niet en verhuurt u toch dan bent u in overtreding. Wij kunnen dan handhaven door u een dwangsom (boete als niet alsnog geregistreerd wordt) op te leggen, het toepassen van bestuursdwang (sluiten van de woning voor verhuur als niet alsnog geregistreerd wordt) of het direct opleggen van een te betalen bestuurlijke boete. De bestuurlijke boetes zijn bepaald en vastgelegd in onderstaande tabel.

  Overtreding

  Huisvestingsverordening

  Toeristische verhuur

  Artikel huisvestings-verordening

  Bij 1e overtreding

  Bij 2e en volgende overtreding

  Aanbieden woning of wooneenheid voor toeristische verhuur zonder registratienummer

  Artikel 2.3

  €2.500,-

   

  €5.000,-

  In gebruik geven

  woning of wooneenheid voor toeristische verhuur voor meer dan 60 nachten per kalenderjaar

  Artikel 2.4

  €2.500,-

  €5.000,-

  In gebruik geven

  woning of wooneenheid voor toeristische verhuur zonder melding van iedere verhuring en het aantal nachten van iedere verhuring bij B&W

  Artikel 2.4

  €2.500,-

  €5.000,-

  Tonen advertentie woning of wooneenheid voor toeristische verhuur door platform na in kennisstelling bereik maximumcriterium door B&W gedurende rest van het kalenderjaar

  Artikel 2.4

  €9.000,-

  €9.000,-

  Publiceren advertentie door platform

  zonder registratienummer

  Artikel 2.3

  €9.000,-

  €9.000,-

  Zijn er kosten verbonden aan een registratie- en meldplicht?

  Nee, registreren is gratis. U riskeert wel een boete als u het niet doet. Als u uw woning of kamers in uw woning verhuurt aan toeristen, betaalt u wel toeristenbelasting.

  Hoe gaat u de meldplicht van aantal nachten verhuur controleren?

  In het eerste jaar worden alle registraties inhoudelijk gecheckt en indien akkoord schriftelijk bevestigd. Vooruitlopend op het akkoord wordt door het systeem meteen bij registratie een registratienummer verstrekt. Ook wordt continu gemonitord hoe de geregistreerde verhuurders staan ten opzichte van de maximaal te melden 60 nachten per jaar. Bij het bijna bereiken van de 60 nachten wordt een voorwaarschuwing afgegeven. Bij overschrijding zal handhaving plaatsvinden.

  NB: De meldplicht aantal nachten verhuur geldt niet voor te registreren 'guesthouses' of aan panden die in het bestemmingsplan zijn aangeduid als een 'Bed&Breakfast'.

  Waar vind ik regelgeving?

  De verordening wordt op 30 sept 2022 in het Raadsinformatiesysteem gepubliceerd.

  Geldt de regeling toeristische verhuur voor heel Maastricht?

  Ja.

  Hoe is de privacy gewaarborgd?
  Er wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten met de leverancier. Verschillende testen volgens de Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO) worden periodiek uitgevoerd. Zo is er een volledige pen- en hacktest uitgevoerd door het bureau Onvio en is een Data Protection Impact Assessment (DPIA) gemaakt.