Toeristische woningverhuur, melden

Verhuurt u uw hele woning óf 1 of 2 kamers in uw woning aan toeristen? Bijvoorbeeld via Airbnb of booking.com? Sinds 1 oktober 2022 geldt een registratie- en meldplicht. U leest er alles over op deze pagina. Via de knoppen aan de rechterkant kunt u zich gratis registreren of een verhuring melden. 

Wie moet toeristische woningverhuur registreren en melden?

Iedereen die zijn of haar hele woning of 1 of 2 kamers verhuurt, is verplicht om de woning te registreren. Voor woningen die in zijn geheel worden verhuurd, geldt ook een meldplicht. Deze plicht geldt niet voor toeristische verhuur vanuit een pand of gebouw dat geen woning is, zoals een hotel of pension. Of voor een vakantiewoning (op een vakantiepark). 

Stap 1: eenmalige registratie

Via de knop 'gratis eenmalige registratie' kunt u uw woning registreren en het registratienummer aanvragen. Inloggen kan met DigiD, eHerkenning of eIDAS. Registreren is gratis en hoeft u maar 1 keer te doen. Het nummer krijgt u meteen per e-mail, maar kunt u pas gebruiken nadat uw registratie door de gemeente is goedgekeurd. Dit duurt ongeveer 2 weken.

Het registratienummer dat u krijgt, moet u in elke advertentie gebruiken. Doet u dat niet, dan riskeert u een boete. 

Stap 2: verhuur vooraf melden

Verhuurt u uw hele woning? Dat mag maximaal 60 nachten per jaar. Elke verhuring dient u vooraf aan ons te melden. Doe dat via de knop 'Verhuur melden'.

Een melding annuleren, kan tot één dag voorafgaand aan de verhuur. Een annulering op de dag van het verhuur, meldt u via twvm [at] maastricht.nl.

Waarom de registratieplicht?

De woningmarkt in Maastricht is uit balans. Maastricht gaat daarom de toeristische verhuur van appartementen en huizen reguleren. Zo willen we woningzoekenden meer kans geven op een woning. Wilt u een woning toeristisch verhuren? Dan mag dit alleen onder bepaalde voorwaarden. Sinds 1 oktober 2022 geldt de Huisvestingsverordening Gemeente Maastricht 2022. Daarin staat de registratie- en meldplicht. 

Kosten

Registreren en melden is gratis. U riskeert een boete als u het niet doet. Als u uw woning of kamers in uw woning aan toeristen verhuurt, betaalt u wel toeristenbelasting.

 • In Maastricht mag u uw woning onder bepaalde voorwaarden verhuren aan toeristen. Bijvoorbeeld als u zelf op vakantie bent.

  Voorwaarden
  • U heeft een registratienummer. Aan te vragen via de knop 'gratis eenmalige registratie'
  • Het registratienummer dat u krijgt, gebruikt u in elke advertentie.
  • U verhuurt uw woning in totaal maximaal 60 nachten per jaar. Iedere keer dat u uw woning verhuurt, meldt u dat.
  • U verhuurt uw woning maximaal 4 weken aaneengesloten aan toeristen.
  • U betaalt toeristenbelasting.
  • Uw woning is brandveilig, er hangen rookmelders en de woning voldoet aan de eisen die staan in het Bouwbesluit.
  • De verhuur mag niet voor overlast zorgen: u doet er alles aan om dat te voorkomen.
  • Bent u niet de eigenaar of is uw woning onderdeel van een gebouw waar een Vereniging van Eigenaren (VvE) actief is? Dan heeft u vooraf toestemming nodig van de eigenaar of de VvE.
  Niet voor bedrijfswoningen en woningen van woningcorporaties

  Uw woning verhuren aan toeristen mag niet als het gaat over een bedrijfswoning. Dat is een woning in of bij een bedrijfsgebouw, of op een bedrijfsterrein waar mensen wonen die daar door de bestemming van het bedrijfsgebouw of het bedrijfsterrein moeten wonen. Is uw woning van een woningcorporatie? Ook dan mag u uw woning niet verhuren aan toeristen.

  2 tips

  • Inkomsten uit vakantieverhuur moet u opgeven bij de Belastingdienst.
  • Informeer altijd uw verzekeringsmaatschappij voor opstal-, inboedel en aansprakelijkheidsverzekering over de verhuur.
 • In de meeste bestemmingsplannen staat dat u maximaal 2 kamers mag verhuren aan toeristen. Daar zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. U moet dan bijvoorbeeld eigenaar en hoofdbewoner zijn en het pand moet bestemd zijn voor 'wonen'. In het bestemmingsplan is dit opgenomen als de zogenaamde 'guesthouseregeling'.

  Biedt uw bestemmingsplan zo'n regeling? Dan mag u meer dan 60 nachten per jaar uw kamer(s) aan toeristen verhuren. Wel blijft het aanvragen van een registratienummer verplicht. Het registratienummer dat u krijgt, gebruikt u in elke advertentie.

 • Ik nam eerder deel aan de pilot 'Toeristische woningverhuur'. Gelden de regels ook voor mij?

  Ja, de registratie- en meldplicht geldt ook voor u. U meldt zich eenmalig opnieuw aan en ontvangt een nieuw registratienummer. Dit nieuwe registratienummer vermeldt u in al uw advertenties. Ook de verhuurmeldingen doet u via het systeem.

  Waarom en hoe moet ik toeristenbelasting betalen?

  Heeft u een accommodatie waar toeristen tegen betaling overnachten? Dan moet u belasting afdragen aan de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

  U betaalt toeristenbelasting als:

  • uw gasten betalen voor een overnachting
  • uw gasten niet zijn ingeschreven in de gemeente Maastricht

  Kijk voor meer informatie op onze pagina Toeristenbelasting.

  Wat voor effect heeft de registratie- en meldplicht op huidige verhuurders?

  Alle bij ons bekende verhuurders ontvingen in oktober 2022 een e-mail met het verzoek om zich eenmalig te registreren. Zij moeten dit uiterlijk voor 1 april 2023 doen en het nummer bij alle advertenties vermelden. Nog niet geregistreerd? Doe dit via de knop 'Gratis eenmalige registratie' 

  Let op: voor mensen die hun hele woning verhuren, geldt ook een meldplicht voor elke verhuring. 

  Wat voor effect heeft de registratie- en meldplicht op nieuwe verhuurders?

  Elke nieuwe verhuurder registreert zich direct eenmalig via de knop 'Gratis eenmalige registratie'. Het registratienummer moet bij alle advertenties vermeld worden.

  Let op: voor mensen die hun hele woning verhuren, geldt ook een meldplicht.

  Wie kan het registratienummer aanvragen of verhuur melden?

  Aanvragen van een registratienummer en het melden van verhuur kan worden gedaan door degene die een woning of kamer aanbiedt voor toeristische verhuur.

  Mag ik een registratienummer voor iemand anders aanvragen en waar moet ik dan opletten?

  Dit kan alleen als u ook degene bent die de woning of kamer aanbiedt voor toeristische verhuur.

  Wat gebeurt er als ik geen registratienummer heb of een melding doorgeef?

  Om te mogen verhuren, heeft u  een registratienummer nodig. Dat is verplicht. Heeft u dat niet en verhuurt u toch? Dan bent u in overtreding. De gemeente kan dan handhaven door: 

  • een dwangsom op te leggen. U krijgt dan een boete als u de woning niet alsnog registreert
  • bestuursdwang toe te passen. U moet de woning voor verhuur sluiten als u niet alsnog registreert.
  • een bestuurlijke boete op te leggen. U moet dan direct een boete betalen. Hoe hoog de boetes zijn vastgelegd, leest u in onderstaande tabel.

  Overtreding

  Huisvestingsverordening

  Toeristische verhuur

  Artikel huisvestings-verordening

  Bij 1e overtreding

  Bij 2e en volgende overtreding

  Aanbieden woning of wooneenheid voor toeristische verhuur zonder registratienummer

  Artikel 2.3

  €2.500,-

   

  €5.000,-

  In gebruik geven

  woning of wooneenheid voor toeristische verhuur voor meer dan 60 nachten per kalenderjaar

  Artikel 2.4

  €2.500,-

  €5.000,-

  In gebruik geven

  woning of wooneenheid voor toeristische verhuur zonder melding van iedere verhuring en het aantal nachten van iedere verhuring bij B&W

  Artikel 2.4

  €2.500,-

  €5.000,-

  Tonen advertentie woning of wooneenheid voor toeristische verhuur door platform na in kennisstelling bereik maximumcriterium door B&W gedurende rest van het kalenderjaar

  Artikel 2.4

  €9.000,-

  €9.000,-

  Publiceren advertentie door platform

  zonder registratienummer

  Artikel 2.3

  €9.000,-

  €9.000,-

  Hoe controleert de gemeente de registraties en meldingen van verhuur?

  Als u uw woning registreert, ontvangt u direct een registratienummer per e-mail. Het nummer kunt u pas gebruiken nadat uw registratie door de gemeente is goedgekeurd. Dit duurt ongeveer 2 weken. De gemeente monitort continu de registraties en aantal meldingen van verhuur. Iemand die de hele woning verhuurt, mag dit maximaal 60 nachten per jaar doen. Komt het maximum aantal nachten dichtbij? Dan krijgt de verhuurder een voorwaarschuwing. Bij overschrijding vindt handhaving plaats. 

  Geldt de registratie- en meldplicht toeristische verhuur voor heel Maastricht?

  Ja.

  Hoe is de privacy van de aanvrager of verhuurder gewaarborgd?
  Er is een verwerkersovereenkomst afgesloten met de leverancier van het registratie- en meldsysteem. Verschillende testen volgens de Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO) worden periodiek uitgevoerd. Zo is er een volledige pen- en hacktest uitgevoerd door het bureau Onvio en is een Data Protection Impact Assessment (DPIA) gemaakt.

  Waar vind ik de besluitvorming over de huisvestingsverordening door de raad?

  De Huisvestingsverordening is vastgesteld door de Raad op 12 juli 2022 (agendapunt 7).

  Bekijk raadsbesluit en bijlagen

 • Heeft u vragen over toeristische woningverhuur? Stuur een e-mail naar twvm [at] maastricht.nl.