Uitstalling exploiteren

Als ondernemer mag u bij uw winkel een uitstalling plaatsen. Afhankelijk van de locatie van uw winkel mag u dit doen zonder vergunning. Er zijn in Maastricht 3 verschillende gebieden, met elk andere regels voor het plaatsen van een uitstalling. Wilt u meer dan wat is toegestaan dan heeft u een vergunning nodig. U mag deze vergunning pas aanvragen als u een initiatief uitstallingsplan indient, dat eventueel wordt goedgekeurd.

Uitstallingsinitiatief indienen

Wilt u meer uitstallen dan wat volgens de algemene regels is toegestaan? Dan moet u een uitstallingsinitiatief voor een uitstallingsplan uitwerken. Wijzigingen in gemeentelijk groen of verhardingen zijn binnen een uitstallingsplan niet mogelijk. U kunt dit uitstallingsplan uitwerken, samen met andere ondernemers in uw straat. Als uw initiatief wordt goedgekeurd mag u een aanvraag voor een vergunning indienen.

Met uw aanvraag stuurt u mee:

 • de gewenste situatie (met tekeningen van verschillende uitstallingen die u in de straat wenst)
 • plattegrond op schaal met afmetingen van de onderdelen van uw uitstalling (denk aan plantenbakken en winkelpresentaties)
 • hoe u ondernemers en bewoners betrokken heeft bij uw voorstel
 • hoe u weet dat zij uw plannen goed vinden 

Afwijkend uitstallingenbeleid

Voor de stads-as in Wyck (Stationsstraat en Wycker Brugstraat) geldt een afwijkend uitstallingsbeleid. De ongehinderde doorgang voor voetgangers ligt aan de gevel, deze doorgang is minimaal 2,40 m breed. Binnen deze vrije doorloop mogen géén uitstallingen worden geplaatst. Alle uitstallingen kunnen alleen in de 'voorzieningenstrook' worden geplaatst, daar waar dat mogelijk is én rekening houdend met 2,40 m vrije doorgang. Dat is het gedeelte tussen voetgangersdoorloop en rijbaan. In de voorzieningenstrook hebben parkeerplaatsen en groen een vaste plek.

  • er moet genoeg ruimte overblijven voor voetgangers; tenminste 1,50-2,40 m. afhankelijk van de situatie en voetgangersstromen
  • verkoop buiten de detailhandel is verboden
  • verwijzingsborden naar een andere straat of locatie zijn verboden
  • u mag geen geluid, licht, elektriciteit of bewegende opstallen gebruiken
  • uw uitstalling moet zijn opgeruimd als uw onderneming gesloten is

   Meer over de (andere) voorwaarden en richtlijnen vindt u in het aanvraagformulier en in de folder 'Uitstallingenbeleid in één oogopslag'

 • Als uw uitstalling binnen het basisbeleid past, dan kunt u die kosteloos plaatsen.

  • online indienen uitstallingsplan: € 241,85 (tarief 2021)
  • schriftelijk indienen uitstallingsplan: € 266,10 (tarief 2021)

  U betaalt deze kosten ook als uw plan (deels) wordt afgewezen.

 • Er is geen vaste behandelingstermijn. Na een positief advies op het initiatief uitstallingsplan kunt u een aanvraag vergunning indienen. Binnen 8 weken na ontvangst beslissen wij over uw aanvraag. Deze termijn kunnen wij een keer verlengen.

 • Binnen 6 weken kunt u bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de uitspraak, kunt in hoger beroep gaan bij de rechtbank.

 • Heeft u geen DigiD of eHerkenning? Dan kunt u: 

  Of download en print het aanvraagformulier en stuur dit met de vereiste documenten per post naar ons op.