Uitstalling exploiteren

Als ondernemer mag u bij uw winkel een uitstalling plaatsen. Of u daarvoor een vergunning nodig heeft, is afhankelijk van de locatie van uw winkel en het basisbeleid dat in dat gebied geldt. Wilt u meer dan wat volgens het basisbeleid is toegestaan dan heeft u een vergunning nodig. U mag deze vergunning pas aanvragen als u een initiatief uitstallingsplan indient, dat eventueel wordt goedgekeurd.

Wat mag u zonder vergunning uitstallen?

In Maastricht hoeft u voor uitstallingen van beperkte omvang geen vergunning meer aan te vragen. Dat noemen we het basisbeleid. De algemene regels voor vergunningvrij uitstallen verschillen per gebied. De locatie van uw winkel bepaalt wat  u zonder vergunning mag uitstallen. Ook dan blijven voorwaarden van toepassing. Die vindt u in het uitklapmenu 'Voorwaarden' onderaan deze pagina.

Binnenstad (op het kaartje blauw)
 • Twee plantenbakken langs de deuropening
  maximaal 0,45 x 0,45 x 1,50 meter (lxbxh)
 • Een ballonnenboog tegen de gevel ter gelegenheid van een jubileum of iets dergelijks (geen uitverkoop of dergelijk soort campagne) van de dag voor de festiviteit tot de dag na de festiviteit. In totaal maximaal 5 dagen.
Centrum  (op het kaartje rood omlijnd)
 • Twee plantenbakken langs de deuropening
  maximaal 0,45 x 0,45 x 1,50 meter (lxbxh)
 • Winkelpresentatie (geen koopwaar)
  maximaal 0,60 x 0,60 x 1,00 meter (lxbxh)
 • Een ballonnenboog tegen de gevel ter gelegenheid van een jubileum of iets dergelijks (geen uitverkoop of dergelijk soort campagne) van de dag voor de festiviteit tot de dag na de festiviteit. In totaal maximaal 5 dagen.
Buiten het centrum 
 • Twee plantenbakken langs de deuropening
  maximaal 0,45 x 0,45 x 1,50 meter (lxbxh)
 • Winkelpresentatie(s) langs de gehele breedte van de gevel
  maximaal 2,00 meter diep, maximaal 1,00 meter hoog

 

De straten binnen het rood omlijnde gebied op deze kaart vormen het centrum van Maastricht
Kaart binnenstad (blauw) en centrum Maastricht (rood omlijnd)

Uitstallingsinitiatief indienen

Wilt u meer uitstallen dan wat volgens de algemene regels voor de vergunningvrij uitstallen is toegestaan? Dan moet u een uitstallingsinitiatief voor een uitstallingsplan indienen. Wijzigingen in gemeentelijk groen of verhardingen zijn binnen een uitstallingsplan niet mogelijk. U kunt dit uitstallingsplan samen met andere ondernemers in uw straat opstellen. Als uw uitstallingsinitiatief wordt goedgekeurd, mag u een vergunning aanvragen.

Met uw aanvraag stuurt u mee:

 • de gewenste situatie (met tekeningen van verschillende uitstallingen die u in de straat wenst)
 • plattegrond op schaal met afmetingen van de onderdelen van uw uitstalling (denk aan plantenbakken en winkelpresentaties)
 • hoe u ondernemers en bewoners betrokken heeft bij uw voorstel
 • hoe u weet dat zij uw plannen goed vinden 

Afwijkend uitstallingenbeleid

Voor de stads-as in Wyck (Stationsstraat en Wycker Brugstraat) geldt een afwijkend uitstallingsbeleid. De ongehinderde doorgang voor voetgangers ligt aan de gevel, deze doorgang is minimaal 2,40 m breed. Binnen deze vrije doorloop mogen géén uitstallingen worden geplaatst. Alle uitstallingen kunnen alleen in de 'voorzieningenstrook' worden geplaatst, daar waar dat mogelijk is én rekening houdend met 2,40 m vrije doorgang. Dat is het gedeelte tussen voetgangersdoorloop en rijbaan. In de voorzieningenstrook hebben parkeerplaatsen en groen een vaste plek.

  • er moet genoeg ruimte overblijven voor voetgangers; tenminste 1,50-2,40 m. afhankelijk van de situatie en voetgangersstromen
  • verkoop buiten de detailhandel is verboden
  • verwijzingsborden naar een andere straat of locatie zijn verboden
  • u mag geen geluid, licht, elektriciteit of bewegende opstallen gebruiken
  • uw uitstalling moet zijn opgeruimd als uw onderneming gesloten is

   Meer over de (andere) voorwaarden en richtlijnen vindt u in het aanvraagformulier. 

 • Er zijn vele manieren om de aandacht op uw bedrijf te vestigen. Bijvoorbeeld met vlaggen, spandoeken of reclameborden. Voor de meest voorkomende opstallen en uitstallingen zijn regels van toepassing. 

  Kijk op onderstaande pagina's voor meer informatie. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via openbareruimte [at] maastricht.nl.

 • Als uw uitstalling binnen het basisbeleid past, dan kunt u die kosteloos plaatsen. Uitstallingen anders dan boven vernoemd kosten € 48,60 in 2024. 

  • online indienen uitstallingsplan: € 267,65 (tarief 2024)

  U betaalt deze kosten ook als uw plan (deels) wordt afgewezen.

 • Er is geen vaste behandelingstermijn. Na een positief advies op het initiatief uitstallingsplan kunt u een aanvraag vergunning indienen. Binnen 8 weken na ontvangst beslissen wij over uw aanvraag. Deze termijn kunnen wij een keer verlengen.

 • Binnen 6 weken kunt u bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de uitspraak, kunt in hoger beroep gaan bij de rechtbank.