Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelf naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een handicap of doordat de school ver weg ligt. De gemeente zorgt voor vervoer naar de dichtstbijzijnde school. Leerlingen uit de gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals kunnen gebruik maken van het leerlingenvervoer.

Aanvragen

Bij de aanvraag voor leerlingenvervoer heeft u nodig:

Wilt u nog leerlingenvervoer voor schooljaar 2021-2022 aanvragen? Neem dan contact met ons op.

Vervoersadvies verplicht

Het formulier vervoersadvies school is verplicht. Zonder dit formulier kunnen we uw aanvraag niet in behandeling nemen. U moet tijdens uw aanvraag het ingevulde formulier vervoersadvies apart toevoegen.

Hoe wordt het leerlingenvervoer geregeld?

Er zijn 3 manieren waarop we u tegemoet kunnen komen met het leerlingenvervoer. De gemeente bepaalt welke manier het beste past bij uw situatie.

 • u krijgt een vergoeding voor een fiets en/of openbaar vervoer
 • wij zorgen voor (aangepast) vervoer met een busje
 • u krijgt een vergoeding  voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind (eigen vervoer)

Structurele handicap

Leerlingen met een structurele handicap komen in aanmerking voor leerlingenvervoer als ze niet zelf of met begeleiding met het openbaar vervoer naar school kunnen reizen. Met een structurele handicap wordt bedoeld een (blijvende) lichamelijke, geestelijke, psychische en/of zintuiglijke handicap.

 • Leerlingen die onderwijs volgen bij de volgende instellingen komen in aanmerking:

  • scholen voor basisonderwijs (BO)
  • scholen voor voortgezet onderwijs (VO)
  • speciale scholen voor basisonderwijs (SBO)
  • speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
  • andere scholen zoals ZMLK, ZMOK, mytyl- en tyltylonderwijs, scholen voor zintuiglijk gehandicapten en meervoudig gehandicapten (mg)

  De gemeente wil dat leerlingen zoveel mogelijk zelfstandig van en naar school kunnen reizen. Het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer wordt daarom gestimuleerd. Valt de afstand van huis naar school buiten de kilometergrens, dan ontvangen de ouders een voorziening op basis van openbaar vervoer (Voor Elkaar Pas van Arriva) mits de reistijd per fiets niet korter is dan de reistijd met het openbaar vervoer. Soms beslist de gemeente aangepast/georganiseerd vervoer in te zetten, zoals een taxi of schoolbus. U krijgt dan geen financiële vergoeding meer, maar uw kind kan dan gebruikmaken van het vervoer met een busje.

  Berekening reisafstand en kilometergrens
  Voor het berekenen van de afstand tussen huis en school gebruikt de gemeente de routeplanner van Google Maps. Elke gemeente hanteert een eigen kilometergrens waarin geen vervoer wordt geregeld, tenzij uw kind een structurele handicap heeft. Gaat uw kind naar een school voor Speciaal Basisonderwijs (SBO)? Dan is de kilometergrens 6 kilometer voor kinderen in Gulpen-Wittem, 3 kilometer voor kinderen in Maastricht en 1 kilometer in andere gemeentes. Gaat uw kind naar het Speciaal Onderwijs (SO)? De grens is dan 6 kilometer als u in Gulpen-Wittem woont en 1 kilometer in alle andere gemeenten.

  Het formulier vervoersadvies school moet door de directeur van de school ingevuld worden. De school verklaart met de schoolstempel dat uw kind onderwijs volgt op deze school. Verder kan de school aangeven of uw kind naar hun oordeel wel of niet zelfstandig dan wel onder begeleiding naar school kan reizen. We vragen in dit formulier ook naar een duidelijke onderbouwing van de school met betrekking tot het afgegeven advies. We raden u aan dit formulier eerst door de school te laten invullen. Dan kunt u het meesturen met uw aanvraag bij de gemeente. Doet u uw aanvraag digitaal, scan het ingevulde vervoersadvies van de school dan in en stuur het mee.

 • Als uw kind een voorziening Leerlingenvervoer krijgt, kan de gemeente om een eigen bijdrage vragen. Dit hangt af van uw inkomen.

  Bij de berekening van de eigen bijdrage wordt uitgegaan van de tarieven voor het openbaar vervoer en de voor het schooltype geldende kilometergrens.

 • De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit. De gemeente kan de termijn met 4 weken verlengen.

 • Binnen 6 weken kunt u bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Als u het daarna niet eens bent met de uitspraak kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank.