Over airco's en warmtepompen

U denkt na over een airco of een warmtepomp of een vergelijkbare installatie. Maar wanneer heeft u voor het plaatsen van een buitendeel van zo’n installatie een vergunning nodig? We zetten de hoofdlijnen en de veelgestelde vragen over dit onderwerp op deze pagina voor u op een rij. 

 

 

Let op: het gaat hier alleen over het plaatsen van airco’s en warmtepompen bij grondgebonden woningen met een woonfunctie. Grondgebonden betekent dat u op straatniveau de woning kunt ingaan en dat 1 woonlaag van de woning aansluit op het maaiveld. Het maaiveld is de plek waar de grond stopt en de lucht begint.

U heeft altijd een vergunning nodig als u in een monument of binnen een beschermd stadsgezicht woont

Via omgevingswet.overheid.nl (Regels op de kaart) kunt u controleren of u in een monument woont of binnen het beschermd stadsgezicht.

In andere gevallen heeft u soms een vergunning nodig

Of dat zo is, hangt vooral af van de plek waar het buitendeel van de airco of warmtepomp komt:

 • aan een buitenmuur van het gebouw; aan de gevel
 • op een dak
 • op de grond
 • op een balkon.

Ook speelt mee of u de installatie wilt vastmaken aan een buitenmuur die zichtbaar is vanaf de straat. U vindt meer tekst en uitleg in de brochure 'airco of warmtepomp plaatsen' die u hieronder kunt downloaden. In de brochure verduidelijken we aan de hand van tekst en tekeningen hoe het precies zit.

Tekening airco en warmtepomp

Daarnaast bepaalt ook het aantal buitendelen of u een vergunning nodig heeft of niet

Het maximale aantal zonder vergunning is 2. Ook een buitendeel van een airco of warmtepomp aan een bijgebouw als een tuinhuis of garage telt mee.

Als we het hebben over afmetingen dan tellen ook de spullen mee waarmee de installatie is vastgemaakt. De beugels bijvoorbeeld.

Bespreek het met uw buren als u een airco of warmtepomp wilt plaatsen

Dit soort installaties maken geluid en kunnen dus voor overlast zorgen. Houd dus ook rekening met de plek van de slaapkamer van uw buren. En plaats hem als dat kan zover mogelijk weg van het huis van uw buren.

Zorg voor een goede bevestiging van het buitendeel van de installatie

Als een buitendeel niet goed wordt vastgemaakt kan dit gaan trillen en voor geluidsoverlast zorgen. Dat gebeurt ook als er bijvoorbeeld geen geluiddempende rubbers worden gebruikt. De persoon die de airco of warmtepomp levert en/of komt maken. kan u hiermee helpen.

Zorg dat de installatie voldoet aan wet- en regelgeving

Daar kan de persoon die de airco of warmtepomp levert u meer over vertellen. Of u kunt het zelf opzoeken in het Besluit bouwwerken leefomgeving. Sinds begin april 2021 gelden landelijke geluidseisen voor installaties voor warmte- en koudeopwekking

De wettelijke geluidseisen in het Besluit bouwwerken leefomgeving gelden voor installaties geplaatst vanaf 1 april 2021 voor warmte- en koudeopwekking. Vooral installaties met een buitendeel aan de gevel of in de tuin, kunnen voor overlast zorgen. Deze installaties mogen op de perceelgrens niet meer dan 40 decibel (dB) geluid bij de buren veroorzaken. Met perceelgrens bedoelen we de grens tussen uw stuk grond en dat van uw buren.

Let dus op als u een airco of warmtepomp koopt: check hoeveel geluid (in decibel) uw installatie maakt. De persoon die de warmtepomp of airco verkoopt, kan u daar meer over vertellen. Maakt uw warmtepomp toch meer geluid? Zet hem dan verder van uw buren af. Of zorg voor iets eromheen dat het geluid vermindert. Let op: plaatst u een omkasting om het geluid te verminderen, dan kan het zijn dat u alsnog een vergunning nodig heeft. De afmeting van de omkasting telt namelijk mee in de berekening.

Respecteer zo veel mogelijk het straatbeeld

Daarmee bedoelen we bijvoorbeeld dat leidingen zoveel mogelijk in het pand weggewerkt worden. Kan dat niet, dan moet de kleur van de leidingen zo veel mogelijk afgestemd worden op de kleur van de buitenmuur.

Bevestig de airco ook zo laag mogelijk op de gevel en zo veel mogelijk uit het zicht. Houd rekening met de kleur van de gevel, ook als u een omkasting kiest.

We baseren ons voor al deze informatie op een aantal wetten en besluiten

Meer weten?

Bekijk onderstaande informatie en download de brochure hierboven.
Blijft het voor u niet duidelijk of u wel of geen vergunning nodig heeft? Neem dan contact met ons op.

 • Het gaat niet zozeer over afstand houden, wel over het respecteren van de geluidsnormen en over rekening houden met uw buren.  

  Over geluid

  De wettelijke geluidseisen in het Besluit bouwwerken leefomgeving gelden voor installaties geplaatst vanaf 1 april 2021 voor warmte- en koudeopwekking bij woningen en bijgebouwen. Vooral installaties met een buitendeel aan de gevel of in de tuin, kunnen voor overlast zorgen. Deze installaties mogen op de perceelgrens niet meer dan 40 decibel (dB) geluid bij de buren veroorzaken. Met perceelgrens bedoelen we de grens tussen uw stuk grond en dat van uw buren.

  Let dus op als u een airco of warmtepomp koopt: check hoeveel geluid (in decibel) uw installatie maakt. De persoon die de warmtepomp of airco verkoopt, kan u daar meer over vertellen. Maakt uw warmtepomp toch meer geluid? Zet hem dan verder van uw buren af. Of zorg voor iets eromheen dat het geluid vermindert. Let op: plaatst u een omkasting om het geluid te verminderen, dan kan het zijn dat u alsnog een vergunning nodig heeft. De afmeting van de omkasting telt namelijk mee in de berekening.

  Bespreek het met de buren

  Bespreek het met uw buren als u een airco of warmtepomp wilt plaatsen. Dit soort installaties maken geluid en kunnen dus voor overlast zorgen. Houd dus ook rekening met de plek van de slaapkamer van uw buren. En plaats hem als dat kan zover mogelijk weg van het huis van uw buren.

 • Meer informatie over het aanvragen van een vergunning en de kosten ervan, leest u op de pagina Omgevingsvergunning aanvragen

 • Het maximale aantal buitendelen dat u zonder vergunning kunt plaatsen als u aan de voorwaarden voldoet, is 2. Ook een buitendeel van een airco of warmtepomp aan een bijgebouw als een tuinhuis of garage telt mee.

 • De voorgevelrooilijn is een denkbeeldige lijn waarop doorgaans de voorgevel van de woning is geplaatst. Komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op.

 • Ga in gesprek met uw buren. Misschien is een kleine aanpassing aan de installatie genoeg om de overlast te beperken. Komt u er samen niet uit of blijkt de aanpassing onvoldoende te helpen, dan kunt u een melding doen bij de gemeente. Kijk op onze Meldpagina hoe u een melding kunt doen van een airco of warmtepomp die voor overlast zorgt.