Fiets parkeren

Steeds meer mensen gebruiken de fiets in Maastricht. Daar zijn we blij mee, want het is beter voor uw gezondheid en voor de omgeving. Maar met de groei van het aantal fietsers groeit ook de overlast van foutgeparkeerde fietsen. Op deze pagina leest u wat u moet weten fietsen in onze stad. En wat we doen om de fietsoverlast te beperken.
 • Voor de veiligheid van u en anderen is het verboden om te fietsen met een telefoon in de hand. Ook mag u niet door het autovrije winkelgebied fietsen tijdens winkelopeningstijden.  Parkeer uw fiets op een veilige plek. 

 • In de binnenstad van Maastricht kunt u uw fiets stallen in de daarvoor bestemde rekken of in de (gratis)  fietsenstallingen. Parkeer uw fiets ook buiten het centrum zo veel mogelijk in fietsrekken of op plaatsen waar uw fiets anderen niet in de weg staat.

  • We verwijderen regelmatig 'fietswrakken' en 'weesfietsen' in stallingen in de binnenstad. Zo houden we de beschikbare stallingsruimte zo goed mogelijk vrij. Een fietswrak is een fiets die in de openbare ruimte staat en die in onvoldoende staat van onderhoud is en verwaarloosd is, en waarvan we aannemen dat de eigenaar er afstand van heeft gedaan. Een weesfiets is een fiets die al geruime tijd in de openbare ruimte staat en waarvan we aannemen dat de eigenaar er afstand van heeft gedaan.
  • Daarnaast verwijderen we in de stationsomgeving ook fietsen die verkeerd geparkeerd staan. Dit doen we omdat de fietsen hier voor erg veel overlast zorgen.
  • In uitzonderlijke gevallen verwijderen we hinderlijk en/of gevaarlijk gestalde fietsen op andere plaatsen. Bijvoorbeeld als een fiets op het terrein staat waar een evenement gehouden gaat worden of als een fiets de uitgang van een brandtrap blokkeert.  

  Waarschuwing

  Voordat we een fiets verwijderen, hangen we een label aan de fiets. Daarop staat binnen welke termijn (normaal 60 minuten) de fiets wordt weggehaald. De eigenaar wordt dus eerst tijd geboden de fiets zelf te verplaatsen.

 • Als de eigenaar ondanks de waarschuwing de fiets niet verplaatst,  dan brengen we de fiets naar het fietsdepot aan de Gerardusweg 39. Kijk voor meer informatie over openingstijden van het fietsdepot en hoe u uw fiets terugkrijgt op Gevonden of verloren voorwerpen melden.

 • We delen veel informatie over het juist stallen van fietsen, bijvoorbeeld via Maastricht Bereikbaar. Ook leveren we maatwerkoplossingen per locatie. Samen met buurtbewoners, werkgevers en belangenorganisaties werken we op zeker 70 verschillende locaties in de stad aan maatwerkoplossingen om structurele fietsoverlast tegen te gaan. Denk aan het plaatsen van extra stallingen op een autoparkeerplek of het verbeteren van de bewegwijzering. Bovendien zetten we ons in om meer stallingen te creëren, zodat er meer plekken zijn waar mensen hun fiets veilig kunnen stallen.

  Heeft u een goed idee om fietsoverlast in uw straat tegen te gaan?

  Heeft u (samen met uw buren) een goed idee om fietsoverlast in uw straat aan te pakken? En dan bedoelen we iets anders dan boetes uitdelen. Neem contact op met de gebiedshandhaver van uw buurt.

Fietsen op een rij