Fiets parkeren

Steeds meer mensen gebruiken de fiets in Maastricht. Daar zijn we blij mee, want het is beter voor uw gezondheid en voor de omgeving. Maar met de groei van het aantal fietsers groeit ook de overlast van foutgeparkeerde fietsen. Daarom geldt in de aangewezen openbare fietsenstallingen in de binnenstad en Wyck een maximale onafgebroken stallingsduur van 2 weken. Zo houden we stallingen vrij van ongebruikte fietsen en is er meer stallingsruimte voor bezoekers en bewoners. Op deze pagina leest u wat u moet weten over fietsen in onze stad. En wat we doen om de fietsoverlast te beperken.

Fiets u vaak in Maastricht? Neem dan ook eens een kijkje op maastrichtbereikbaar.nl (Op de fiets naar Maastricht). Daar vindt u veel informatie over waar u kunt stallen en met welke regels fietsers in Maastricht rekening moeten houden. Maar ook meer over acties die steeds meer mensen stimuleren om de fiets te pakken. 

  • Zorg ervoor dat uw fiets niet voor overlast zorgt en voor niemand in de weg staat.

  • Parkeer uw fiets in een stalling. In de binnenstad mag u uw fiets maximaal 2 weken onafgebroken in een stalling parkeren, zodat er ruimte in de stallingen blijft.

  • Tijdens winkelopeningstijden mag u niet fietsen door het autovrije winkelgebied in de binnenstad.

  • U mag tijdens het fietsen geen smartphone of andere gadget vasthouden.

 • In de binnenstad van Maastricht kunt u uw fiets stallen in de daarvoor bestemde rekken of in de (gratis)  fietsenstallingen. Uw fiets mag hier maximaal 2 weken onafgebroken geparkeerd staan. Parkeer uw fiets ook buiten het centrum zo veel mogelijk in fietsrekken of op plaatsen waar uw fiets anderen niet in de weg staat.

  • We verwijderen regelmatig 'fietswrakken' en 'weesfietsen' in stallingen in de binnenstad. Zo houden we de beschikbare stallingsruimte zo goed mogelijk vrij. Een fietswrak is een fiets die in de openbare ruimte staat en die in onvoldoende staat van onderhoud is en verwaarloosd is, en waarvan we aannemen dat de eigenaar er afstand van heeft gedaan. Een weesfiets is een fiets die al geruime tijd in de openbare ruimte staat en waarvan we aannemen dat de eigenaar er afstand van heeft gedaan.
  • Daarnaast verwijderen we in de stationsomgeving ook fietsen die verkeerd geparkeerd staan. Dit doen we omdat de fietsen hier voor erg veel overlast zorgen.
  • Fietsen die in Wyck of binnenstad op de stoep of straat - buiten de fietsrekken - staan gestald, worden verwijderd. Fietswrakken worden niet bewaard, weesfietsen en foutgeparkeerde fietsen worden opgeslagen in het fietsdepot aan de Gerardusweg. 
  • In de binnenstad verwijderen we regelmatig fietsen die langer dan 2 weken in een stalling geparkeerd staan. Zo zorgen we ervoor dat er ruimte in de stallingen blijft. Voordat deze fietsen verwijderd worden, worden fietseigenaren gewaarschuwd en gevraagd hun fiets zelf weg te halen. 
  • In uitzonderlijke gevallen verwijderen we hinderlijk en/of gevaarlijk gestalde fietsen op andere plaatsen. Bijvoorbeeld als een fiets op het terrein staat waar een evenement gehouden gaat worden of als een fiets de uitgang van een brandtrap blokkeert.

  Waarschuwing

  Voordat we een fiets verwijderen, hangen we een label aan de fiets om de fietseigenaar te waarschuwen en te verzoeken om de fiets zelf te verplaatsen binnen een bepaalde termijn. Als de fiets na deze termijn niet is verplaatst, wordt de fiets verwijderd.

 • Als de eigenaar ondanks de waarschuwing de fiets niet verplaatst,  dan brengen we de fiets naar het fietsdepot aan de Gerardusweg 39. Vanaf 1 oktober 2021 kost het 25 euro om uw fiets op te halen uit het fietsdepot. Kijk voor meer informatie over openingstijden van het fietsdepot en hoe u uw fiets terugkrijgt op Gevonden of verloren voorwerpen melden.

  U kunt bezwaar maken tegen het weghalen van uw fiets. Kies in dit geval voor de optie ‘Bezwaar tegen besluit burgemeester’.

 • Via de campagne #Posifiets wijzen we fietsers erop om rekening te houden met iedereen waarmee ze de stoep en de stad delen. #Posifiets is fietsen op zo’n manier dat je er zelf blij van wordt én niemand anders tot last bent. Dus ook: parkeren in een fietsenrek, zodat de stoep vrij blijft.  

  Ook leveren we maatwerkoplossingen per locatie. Samen met buurtbewoners, werkgevers en belangenorganisaties werken we op zeker 70 verschillende locaties in de stad aan maatwerkoplossingen om structurele fietsoverlast tegen te gaan. Denk aan het plaatsen van extra stallingen op een autoparkeerplek of het verbeteren van de bewegwijzering. Bovendien zetten we ons in om meer stallingen te creëren, zodat er meer plekken zijn waar mensen hun fiets veilig kunnen stallen.

  Heeft u een goed idee om fietsoverlast in uw straat tegen te gaan?

  Heeft u (samen met uw buren) een goed idee om fietsoverlast in uw straat aan te pakken? En dan bedoelen we iets anders dan boetes uitdelen. Neem contact op met de gebiedshandhaver van uw buurt.

Fietsen op een rij