Fiets parkeren

Steeds meer mensen gebruiken de fiets in Maastricht. Daar zijn we blij mee, want het is beter voor uw gezondheid en voor de omgeving. Maar met de groei van het aantal fietsers groeit ook de overlast van geparkeerde fietsen. Daarom bouwt de gemeente steeds meer fietsstallingen bij. Dit doen we om de fietser te helpen, maar ook om ervoor te zorgen dat er niet zomaar geparkeerd wordt. Door de fiets in een rek of vak te stallen, voorkomen we samen overlast.

Let op de groene borden

Bij de fietsenstallingen in de binnenstad staan groene borden met de tekst “stal uw fiets in een rek, maximaal 14 dagen”. Want in de binnenstad en stationsomgeving geldt een maximale onafgebroken stallingsduur van 2 weken. Dat noemen we de ‘fietsparkeerverbodzone’. Zo houden we voldoende stallingen vrij voor bezoekers en bewoners. En als er voldoende stallingen vrij zijn, dan is het de bedoeling dat u uw fiets daar ook netjes in stalt. Ook als dit betekent dat u een klein stukje verder moet lopen. Lees hieronder meer over de regels voor fietsers in Maastricht en wat de gemeente doet om fietsoverlast te beperken.

Groen bord bij fietsenstalling met tekst "Alleen in het rek" en "Max. 14 dagen"

Fietst u vaak in Maastricht?

Neem dan ook eens een kijkje op maastrichtbereikbaar.nl (Op de fiets naar Maastricht). Daar vindt u veel informatie over waar u kunt stallen en met welke regels fietsers in Maastricht rekening moeten houden. Maar ook meer over acties die steeds meer mensen stimuleren om de fiets te pakken.

  • Zorg ervoor dat uw fiets niet voor overlast zorgt en voor niemand in de weg staat.
  • Parkeer uw fiets in een fietsrek of -stalling. In de binnenstad en de stationsomgeving mag u uw fiets maximaal 2 weken onafgebroken in een fietsrek of -stalling parkeren. Zo blijft er ruimte over voor anderen.
  • Tijdens winkelopeningstijden mag u niet fietsen door het autovrije winkelgebied in de binnenstad.
  • U mag tijdens het fietsen geen smartphone of andere gadget vasthouden.
 • In de binnenstad en de stationsomgeving  moet u uw fiets stallen in de daarvoor bestemde rekken of in de (gratis) fietsenstallingen. Uw fiets mag hier maximaal 2 weken onafgebroken geparkeerd staan. Is een fietsenstalling vol? Kijk dan op de groene borden. Daarop ziet u precies hoever het is tot de volgende stalling. Parkeer uw fiets ook buiten het centrum zo veel mogelijk in fietsrekken of op plaatsen waar uw fiets anderen niet in de weg staat.

  • We verwijderen regelmatig 'fietswrakken' en 'weesfietsen' in fietsrekken en -stallingen in de binnenstad en de stationsomgeving. Zo houden we de beschikbare stallingsruimte zo goed mogelijk vrij. Een fietswrak is een fiets die in de openbare ruimte staat en die in slechte staat van onderhoud en verwaarloosd is, en waarvan we aannemen dat de eigenaar er afstand van heeft gedaan. Een weesfiets is een fiets die al lange tijd in de openbare ruimte staat en waarvan we aannemen dat de eigenaar er afstand van heeft gedaan.
  • Fietsen die in de binnenstad of stationsomgeving op de stoep of straat - buiten de fietsrekken - staan gestald, verwijderen we. Fietswrakken bewaren we niet, weesfietsen en foutgeparkeerde fietsen slaan we op in het fietsdepot aan de Gerardusweg 39.
  • In de stationsomgeving handhaven we voortdurend op fietsen die bovengronds geparkeerd staan. Dit doen we omdat er een grote ondergrondse stalling is waar de fiets snel en gemakkelijk geparkeerd kan worden. Hiermee voorkomen we overlast van fietsen bovengronds en houden we de stationsomgeving netjes.
  • In de binnenstad en stationsomgeving verwijderen we regelmatig fietsen die langer dan 2 weken in een fietsrek of -stalling geparkeerd staan. Zo zorgen we ervoor dat er ruimte in de rekken en stallingen blijft. Voordat we deze fietsen verwijderen, waarschuwen we  fietseigenaren door middel van een label aan het stuur en vragen we hen om hun fiets zelf weg te halen. 
  • In uitzonderlijke gevallen verwijderen we hinderlijk en/of gevaarlijk gestalde fietsen op andere plaatsen. Bijvoorbeeld als een fiets op het terrein staat waar een evenement gehouden gaat worden of als een fiets de uitgang van een brandtrap blokkeert.

  Waarschuwing

  Voordat we een fiets verwijderen, hangen we een label aan de fiets om de fietseigenaar te waarschuwen en te vragen om de fiets zelf te verplaatsen binnen een bepaalde periode. Als de fiets na deze periode niet is verplaatst, wordt de fiets verwijderd.

 • Als de eigenaar ondanks de waarschuwing de fiets niet verplaatst, dan brengen we de fiets naar het fietsdepot aan de Gerardusweg 39. Het kost 25 euro om uw fiets op te halen uit het fietsdepot. Kijk voor meer informatie over openingstijden van het fietsdepot en hoe u uw fiets terugkrijgt op Gevonden of verloren voorwerpen melden.

  U kunt bezwaar maken tegen het weghalen van uw fiets. Kies in dit geval voor  ‘Bezwaar tegen besluit burgemeester’.

  Foto van ontvangstgebouw bij fietsdepot
 • Via de campagne #posifiets wijzen we fietsers erop om rekening te houden met iedereen waarmee ze de stoep en de stad delen. #Posifiets is fietsen op zo’n manier dat je er zelf blij van wordt én niemand anders tot last bent. Dus ook: parkeren in een fietsrek of -stalling, zodat de stoep vrij blijft.  

  Ook leveren we maatwerkoplossingen per locatie. Samen met buurtbewoners, werkgevers en belangenorganisaties werken we op tal van locaties in de stad aan maatwerkoplossingen om structurele fietsoverlast tegen te gaan. Denk aan het plaatsen van extra fietsrekken of -stallingen op een autoparkeerplek of het verbeteren van de bewegwijzering. Bovendien zetten we ons in om meer fietsrekken en -stallingen te bouwen, zodat er steeds meer plekken zijn waar mensen hun fiets veilig kunnen stallen.

  Heeft u een goed idee om fietsoverlast in uw straat tegen te gaan?

  Heeft u (samen met uw buren) een goed idee om fietsoverlast in uw straat aan te pakken? En dan bedoelen we iets anders dan boetes uitdelen, maar bijvoorbeeld wel het bijbouwen van een fietsstalling. Neem dan contact op met marijke.terpstra [at] maastricht.nl.

 • Vanaf het 2de kwartaal van 2023 breiden we de zone uit waarin we handhaven op fietsen die buiten een rek of vak staan of langer dan 2 weken onafgebroken in een rek staan. Dan geldt de fietsparkeerverbodzone in het grootste deel van Wyck en een deel van Sint Maartenspoort (zie kaartje hieronder). Fietsen die buiten een fietsenrek of – stalling staan, mogen we dan binnen 1 uur verwijderen. Handhaven doen we alleen als er voldoende fietsparkeergelegenheid in de directe omgeving is. Het bijbouwen van stallingen blijft daarom volop onze aandacht houden.

  Kaart van fietsparkeerverbodzone
Fietsen op een rij