Actieplannen fietsen

De gemeente wil graag dat mensen minder de auto nemen en meer gaan fietsen en lopen of gebruikmaken van andere meer duurzame vormen van mobiliteit. Daarvoor zijn er fietsactieplannen opgesteld. Daarin staat wat we al doen en wat we nog meer van plan zijn om ervoor te zorgen dat we duurzamere keuzes maken bij het reizen. De plannen zijn een uitwerking van de Omgevingsvisie

 

Actieplannen

In het actieplan Fietsen in Maastricht 2020-2025 en in het actieplan Fietsparkeren Maastricht 2020-2025   staat beschreven welke maatregelen we nemen om ervoor te zorgen dat we meer gaan fietsen in Maastricht. We investeren in het verbeteren van het fietsnetwerk zowel van en naar Maastricht maar ook in de stad. Denk daarbij aan het zorgen voor veiligere en ruimere fietsinfrastructuur of fietsverbindingen. Ook investeert Maastricht in extra fietsparkeermogelijkheden en bewegwijzering in de stad. Met gerichte acties worden bijvoorbeeld forenzen, mensen die heen en weer reizen naar en van hun werk, maar ook de schoolgaande jeugd of ouderen, gestimuleerd om te gaan of blijven fietsen.

Waar staan we in 2023?

Betere fietsvoorzieningen

We verbeteren waar mogelijk fietspaden en liften mee op gebiedsontwikkelingen en beheer en onderhoud van wegen. Van de 60 projecten die in het Fietsactieplan staan, zijn er ongeveer de helft uitgevoerd. Zo ook het uitbreiden van de recreatieve fietsroutes. Een concreet voorbeeld daarvan is een recreatieve fietsverbinding tussen Nederland en België. Om de brug van Borgharen, de oversteek achter de stuw te kunnen maken, hebben we subsidie van de provincie Limburg en Interreg Cycling Connects gekregen.

Meer stallingen

We bouwen méér fietsparkeerplekken en realiseren maatwerkoplossingen waardoor geparkeerde fietsen geen overlast meer veroorzaken. In 2021 en 2022 hebben we zo’n 700 fietsparkeerplekken bijgebouwd. In 2023 bouwen we er nog eens zo’n 400 bij, o.a. op de Gubbelstraat, Jekerstraat, Calvariestraat, Statensingel, Ravelijn, Papenweg, Bloemenweg, Heugemerweg, Hertogsingel, Brouwersweg, Volksplein, Battalaan, Wilhelminasingel, Boschstraat, Koningsplein en Voltaplein. Wilt u een extra fietsenstalling in uw straat of buurt? Stuur dan een e-mail naar marijke.terpstra [at] maastricht.nl (marijke[dot]terpstra[at]maastricht[dot]nl).

Maatwerk in stimuleren fietsgebruik en veilig gedrag op straat

Samen met de regio, provincie Limburg en belangenorganisaties zoals Veilig Verkeer Nederland zetten we in op fysieke maatregelen of programma’s die gericht zijn op groepen weggebruikers. Zo hebben we in de Capucijnenstraat een schoolstraat ingericht, verwijzen we bromfietsers waar mogelijk met borden naar de rijbaan en is speciaal voor senioren het programma doortrappen opgezet.

Wat doen we nog meer?

  • In de laatste nota parkeernormen hebben we ook fietsparkeernormen opgenomen. Het uitgangspunt is dat op eigen terrein voldoende én gebruiksvriendelijke fietsparkeerplekken worden aangelegd.  

  • De nieuwe ondergrondse fietsenstalling aan de Stationsstraat heeft plek voor ongeveer 3.000 fietsen. Ook is er een scooterstalling in het stationsgebouw, geschikt voor ongeveer 130 scooters. De 1e 24 uur is stallen gratis en fietsers en scooters kunnen makkelijk en snel in- en uitchecken. Fietsers en scooterrijders die hun fiets/scooter bovengronds stallen, wijzen we samen met #posifiets op de ondergrondse stalling. Regelmatig verwijderen we fout gestalde fietsen en scooters en brengen deze naar het fietsdepot.

  • In en rond de binnenstad hebben we groene borden geplaatst waarop te lezen is hoe en waar er gestald mag worden. Is een stalling vol? Dan wijzen de borden de weg naar de dichtstbijzijnde fietsenstalling.  

  • Via #posifiets zetten we samen met Stadsaanpak Maastricht Bereikbaar in op vaker fietsen, veilig fietsen én veilig stallen. Dat doen we samen met organisaties, corporaties, belangenorganisaties en huiseigenaren.

  • We zoeken naar een geschikte plek voor een grote stalling voor minimaal 3.000 fietsen en parkeergelegenheid voor scooters. Hiervoor worden de mogelijkheden op dit moment onderzocht.  

  • Sinds 2015 moeten verhuurders zorgen voor een eigen fietsenstalling in het pand (of op het eigen buitenterrein) als de woning voor kamerverhuur wordt gebruikt. Zo zijn verhuurder en gemeente samen verantwoordelijk voor het parkeren van fietsen.  

Slimmer en groener reizen

In Maastricht willen we slimmer en groener reizen. We staan stil bij hoe we dat doen via het ‘STOP’-principe. De letters staan voor: Stappen (lopen), Trappen (fietsen), Openbaar vervoer en Personenauto (liefst een elektrische). Met STOP kiezen we voor een onthaastende, gezonde en actieve manier om ons te verplaatsen. Een pad dat ons leidt naar een goed bereikbare, klimaatneutrale stad waar het prettig is om in te wonen, te werken en te recreëren.