Actieplannen fietsen

De gemeente wil graag dat mensen minder de auto nemen en meer gaan fietsen en lopen of gebruik maken van andere meer duurzame vormen van mobiliteit. Daarvoor zijn er fiets actieplannen opgesteld. Daarin staat wat we al doen en wat we nog meer van plan zijn om ervoor te zorgen dat we duurzamere keuzes maken bij het reizen. De plannen zijn een uitwerking van de Omgevingsvisie

 

Actieplannen

In het actieplan Fietsen in Maastricht 2020-2025 en in het actieplan Fietsparkeren Maastricht 2020-2025   staat beschreven welke maatregelen we nemen om ervoor te zorgen dat we meer gaan fietsen in Maastricht. We investeren in het verbeteren van het fietsnetwerk zowel van en naar Maastricht maar ook in de stad. Denk daarbij aan het realiseren van veiligere en ruimere fietsinfrastructuur. Ook investeert Maastricht in extra fietsparkeermogelijkheden en bewegwijzering in de stad. Met gerichte acties worden bijvoorbeeld forenzen, maar ook de schoolgaande jeugd of ouderen, gestimuleerd om te gaan of blijven fietsen.

1 van de speerpunten uit de actieplannen is ook het uitbreiden van de recreatieve fietsroutes. Een concreet voorbeeld daarvan is een recreatieve fietsverbinding tussen Nederland en België. Om de brug van Borgharen, de oversteek achter de stuw te kunnen maken, hebben we subsidie van de provincie Limburg en Interreg Cycling Connects gekregen.  

Wat gaan we dit jaar doen?

Slimmer en groener reizen

In Maastricht willen we slimmer en groener reizen. We staan stil bij hoe we dat doen via het ‘STOP’-principe. De letters staan voor: Stappen (lopen), Trappen (fietsen), Openbaar vervoer en Personenauto (liefst een elektrische). Met STOP kiezen we voor een onthaastende, gezonde en actieve manier om ons te verplaatsen. Een pad dat ons leidt naar een goed bereikbare, klimaatneutrale stad waar het prettig is om in te wonen, te werken en te recreëren.

poster grensoverschrijdend fietsnetwerk Interreg Borgharen.JPG