Actieplannen fietsen

De gemeente wil graag dat meer mensen de fiets nemen. In het actieplan Fietsen in Maastricht 2020-2025 en in het actieplan Fietsparkeren Maastricht 2020-2025  staat wat we al doen en wat we van plan zijn om ervoor te zorgen dat we meer gaan fietsen.  De plannen zijn een uitwerking van de Omgevingsvisie. Daarin wordt ingezet op een verschuiving van de auto naar lopen en fietsen en andere duurzame vormen van mobiliteit.

 

Wat staat in de plannen?

In de plannen laten we zien welke maatregelen we nemen om ervoor te zorgen dat we meer gaan fietsen in Maastricht. We investeren in het verbeteren van het fietsnetwerk zowel van en naar Maastricht maar ook in de stad. Denk daarbij aan het realiseren van veiligere en ruimere fietsinfrastructuur. Ook investeert Maastricht in extra fietsparkeermogelijkheden en bewegwijzering in de stad. Met gerichte acties worden bijvoorbeeld forenzen, maar ook de schoolgaande jeugd of ouderen, gestimuleerd om te gaan of blijven fietsen.

1 van de speerpunten uit de actieplannen is ook het uitbreiden van de recreatieve fietsroutes. Een concreet voorbeeld daarvan is een recreatieve fietsverbinding tussen Nederland en België. Om de brug van Borgharen, de oversteek achter de stuw te kunnen maken, hebben we subsidie van de provincie Limburg en Interreg Cycling Connects gekregen.  

Welke stappen? 

2021

  • Februari: start aanleg nieuwe fiets parkeerlocaties
  • Maart: opening scooterstalling stationsgebouw 
  • Voorjaar: campagne Maastricht Bereikbaar van start
  • Zomer: plaatsing bewegwijzering voor fietsers
  • Najaar: oplevering 70 fiets parkeerlocaties en verbeterde fietsverbindingen

Slimmer en groener reizen

In Maastricht willen we slimmer en groener reizen. We staan stil bij hoe we dat doen via het ‘STOP’-principe. De letters staan voor: Stappen (lopen), Trappen (fietsen), Openbaar vervoer en Personenauto (liefst een elektrische). Met STOP kiezen we voor een onthaastende, gezonde en actieve manier om ons te verplaatsen. Een pad dat ons leidt naar een goed bereikbare, klimaatneutrale stad waar het prettig is om in te wonen, te werken en te recreëren.

poster grensoverschrijdend fietsnetwerk Interreg Borgharen.JPG