Actieplannen fietsen

De gemeente wil graag dat meer mensen de fiets nemen. In het actieplan Fietsen in Maastricht 2020-2025 en in het actieplan Fietsparkeren Maastricht 2020-2025  staat wat we al doen en wat we van plan zijn om ervoor te zorgen dat we meer gaan fietsen.  De plannen zijn een uitwerking van de Omgevingsvisie. Daarin wordt ingezet op een verschuiving van de auto naar lopen en fietsen en andere duurzame vormen van mobiliteit.  

Wat staat in de plannen?

In de plannen laten we zien welke maatregelen we nemen om ervoor te zorgen dat we meer gaan fietsen in Maastricht. We investeren in het verbeteren van het fietsnetwerk zowel van en naar Maastricht maar ook in de stad. Denk daarbij aan het realiseren van veiligere en ruimere fietsinfrastructuur. Ook investeert Maastricht in extra fietsparkeermogelijkheden en bewegwijzering in de stad. Met gerichte acties worden bijvoorbeeld forenzen, maar ook de schoolgaande jeugd of ouderen, gestimuleerd om te gaan of blijven fietsen.

Welke stappen? 

2020