Inrit, vergunning

Als u een inrit wilt maken bij uw bedrijf of huis, heeft u een omgevingsvergunning nodig. Het is verboden om zonder omgevingsvergunning een inrit te maken, de weg te veranderen, de stoep te verlagen of een bestaande inrit te veranderen.

Inrit aanleggen of wijzigen

Als u uw inrit wilt aanleggen, verbreden of wijzigen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Deze kunt u aanvragen bij het Omgevingsloket online. Als er voor het maken van de uitrit werk gedaan moet worden op gemeentegrond voeren wij zelf deze werkzaamheden uit. U moet hiervoor betalen. Bekijk het Regeling plan-exploitatiekosten.

 • Kosten

  de vergunning: € 176,40

  Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt zijn er vaak nog andere kosten. De gemeente brengt plankosten in rekening. Hiervoor geldt een rekeningmodel en er is een maximum bedrag aan verbonden

 • Termijn

  Binnen 8 weken beslissen wij op uw aanvraag. Wij kunnen deze termijn eenmalig verlengen.

 • Bezwaar en beroep

  Binnen 6 weken kunt u bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank.