Inrit, vergunning

Als u een inrit wilt maken bij uw bedrijf of huis, heeft u een omgevingsvergunning nodig. Het is verboden om zonder omgevingsvergunning een inrit te maken, de weg te veranderen, de stoep te verlagen of een bestaande inrit te veranderen.

Inrit aanleggen of wijzigen

Als u uw inrit wilt aanleggen, verbreden of wijzigen, heeft u een omgevingsvergunning nodig. Deze kunt u aanvragen bij het Omgevingsloket. Als er voor het maken van de uitrit werk gedaan moet worden op gemeentegrond, voeren wij zelf deze werkzaamheden uit. U moet hiervoor betalen. Bekijk de veelgestelde vragen over de Regeling plankosten exploitatieplan.

  • Tarief 2024

    De vergunning kost € 196,75.

    Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan zijn er vaak nog andere kosten. De gemeente brengt plankosten (uitvoeringskosten van het daadwerkelijk verlagen van de trottoirband, verplaatsen van putten en dergelijke) in rekening. Hiervoor geldt een rekenmodel en er is een maximum bedrag aan verbonden.

  • Binnen 8 weken beslissen wij op uw aanvraag. Wij kunnen deze termijn eenmalig verlengen.

  • Binnen 6 weken kunt u bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank.