Oplaadpunt elektrische auto

Er komen steeds meer elektrische auto’s in Maastricht. Daarom zijn er de komende jaren veel extra laadpalen nodig. Op de eigen oprit, bij bedrijven en in de openbare ruimte. 

Meer laadpalen in Maastricht

Veel laadpalen worden bij mensen thuis op de oprit of bij bedrijven op de parkeerplaats gerealiseerd. Dit is vaak de goedkoopste en makkelijkste manier. Op plekken waar dit niet kan, zijn laadpalen in de openbare ruimte nodig. Deze laadpunten zijn voor iedereen te gebruiken.

Openbare laadpalen voor iedereen

Nu zijn er in Maastricht zo’n 700 laadpunten, particulier en openbaar. Op basis van landelijke en regionale voorspellingen, zijn er in 2030 ongeveer 13.000 laadpunten nodig. Daarvan komt een derde (4.200 punten) in de openbare ruimte. Dat zijn laadpunten die iedereen kan gebruiken. Bewoners die elektrisch (willen gaan) rijden en geen oprit hebben of een laadpaal in de buurt, kunnen nu via de gemeente of bij Vattenfall een laadpaal aanvragen.

Ook komen er openbare laadpalen op plaatsen waar de behoefte het grootst is volgens een nieuwe aanpak. Als er meer elektrische auto’s komen of worden verwacht in een wijk, worden een of meer van de plekken gerealiseerd, die al vastliggen. Dat werkt snel en effectief en op die manier is er een betere balans tussen het aantal elektrische auto’s en het aantal laadpunten.

Waar komen de openbare palen voor iedereen?

Vattenfall plaatst en beheert publieke laadpalen en heeft een voorstel gedaan waar de komende twee jaar 93 nieuwe openbare palen komen. Dat zijn 186 laadpunten, want een laadpaal heeft 2 laadpunten. Tot 15 februari 2021 konden bewoners aangeven wat ze van die plekken vonden of een andere plek aanwijzen.  We hebben maar liefst 380 reacties ontvangen. Waarvoor dank! Met alle reacties is de kaart nu aangepast door de gemeente en Vattenfall. We hebben geprobeerd aan zo veel mogelijk wensen te voldoen. Dat is niet altijd gelukt. Soms omdat de grond niet van de gemeente is.

Bekijk de kaart met alle locaties. De kaart toont de locaties voor laadpunten in de openbare ruimte. Bestaande laadlocaties hebben een groene stip. De 93 voorziene plekken voor nieuwe laadpalen hebben een blauwe stip.

Kan ik nog reageren op de keuze voor locaties?

De gemeente heeft op 17 juni een verkeersbesluit genomen. Daar kunt u tot uiterlijk 29 juli 2021 bezwaar tegen aantekenen. Als er geen bezwaren worden ontvangen, dan stellen we de locaties vast voor de komende 2 jaar. 

grafische afbeelding van auto en oplaadbaar

Openbaar elektrische laadpunt aanvragen

Rijdt u in een elektrische of hybride auto en kunt u op uw terrein geen laadpaal plaatsen? Dan kunt u een openbaar laadpunt aanvragen bij de gemeente. Vattenfall regelt de plaatsing van de oplaadpaal. U kunt alleen een openbaar laadpunt aanvragen als u op eigen terrein geen oplaadpaal kunt plaatsen, er geen openbare laadpaal in uw buurt is en als u rijdt in een elektrische auto (ook hybride). Mocht er aan de hand van de plankaart een locatie al voorzien zijn in uw buurt, dan kan Vattenfall versneld de laadpaal plaatsen wanneer u een verzoek indient.

Aanvraag indienen via Vattenfall

Laadpaal op eigen terrein

Het realiseren van een oplaadpunt op eigen terrein is de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Daarvoor heeft de gemeente Maastricht geen subsidiemogelijkheid. Door het risico op struikelgevaar mag een snoer over de stoep niet . Doet u dit wel, dan kunt u een bekeuring krijgen.

Slimmer en groener reizen

In Maastricht willen we slimmer en groener reizen. We staan stil bij hoe we dat doen via het ‘STOP’-principe. De letters staan voor: Stappen (lopen), Trappen (fietsen), Openbaar vervoer en Personenauto (liefst een elektrische). Met STOP kiezen we voor een onthaastende, gezonde en actieve manier om ons te verplaatsen. Een pad dat ons leidt naar een goed bereikbare, klimaatneutrale stad waar het prettig is om in te wonen, te werken en te recreëren.

  • Auto’s die niet zijn aangesloten aan de laadpaal kunnen worden weggesleept of een boete krijgen. Dit geldt zowel voor vergunninghouders als niet-vergunninghouders.
  • Voor (deels) elektrisch voertuig
  • Indien van toepassing: in bezit van geldige parkeervergunning of parkeerbewijs
  • Verzoek om maximaal 4 uren gebruik van de e-laadpalen te maken om het gebruik voor iedereen mogelijk te maken.
  • De tarieven bij de laadpalen verschillen per paal en zijn afhankelijk van de eigenaar of exploitant van de paal en van de serviceprovider waar u uw laadpas heeft afgenomen.
 • Laadpaalklevers zijn elektrische rijders die hun auto onnodig lang bij een laadpaal laten staan. Dat zorgt voor ergernis, zeker als uw accu bijna leeg is en er in uw buurt geen ander laadpunt vrij is. 

  Klachten over niet-aangesloten auto’s op een laadplek, kunt u bij de gemeente melden

 • Wie plaatst de laadpalen?

  De gemeente Maastricht heeft een contract met Vattenfall voor het plaatsen van laadpalen. Zij plaatsen de komende 2 jaar laadpalen.

  Worden alle locaties op de kaart ineens gerealiseerd?

  Nee. De laadlocaties van de kaart realiseren we niet allemaal in een keer. Op of bij de kaart staat aangegeven wanneer deze geplaatst worden. Als we zien dat het gebruik toeneemt in een wijk of er komen vragen van eigenaren van een elektrische auto, dan wordt daarop geanticipeerd door een of meerdere plekken die al vastliggen, te realiseren. Dat werkt sneller en effectiever. 

  Op welke manieren kunnen er laadpalen in de openbare ruimte bij komen?

  Dat kan op 3 manieren:

  1. Op basis van de kaart: deze worden volgens een planning geplaatst.
  2. Aanvraag van een elektrische rijder zelf.
  3. Aanvraag van de gemeente zelf: de gemeente kan laadpalen aanvragen op strategische locaties.
  Hoe is het aantal locaties voor laadpalen bepaald?

  Het aantal locaties op de kaart is gebaseerd op data en prognoses. Hiervoor is gebruik gemaakt van landelijke en regionale voorspellingen van het aantal elektrische auto's. Hierbij houden we rekening met een zoveel mogelijk dekkend netwerk aan laadinfrastructuur.

  Wat kan ik doen als er nog geen laadpaal in mijn buurt staat of gepland is?

  U kunt een aanvraag doen bij Vattenfall

  Hoe zijn de reacties van inwoners en andere belanghebbenden meegenomen in de ontwikkeling van de kaart?

  Inwoners en andere belanghebbenden konden tot 15 februari 2021 reageren op het voorstel. Het gaat om maximaal 93 locaties die op deze wijze geplaatst gaan worden in de komende 2 jaar. De aangedragen alternatieve locaties zijn integraal afgewogen en getoetst door verschillende specialisten van gemeente en Vattenfall. Niet iedere alternatieve locatie kon worden toegevoegd, soms omdat een locatie in technische zin ongeschikt is, soms omdat de grond niet van de gemeente is.

  Voor nieuwe locaties of extra laadpalen kunt u een aanvraag doen bij Vattenfall.

  Ik ben het niet eens met een locatie. Wat kan ik doen?

  De gemeente heeft op 17 juni een verkeersbesluit genomen. Daar kunt u tot uiterlijk 29 juli 2021 bezwaar tegen aantekenen. Als er geen bezwaren worden ontvangen, dan stellen we de locaties vast voor de komende 2 jaar.

  Hoe lang duurt het voordat er een laadpaal geplaatst wordt?

  De laadpalen van de kaart worden gefaseerd gerealiseerd op basis van een planning. Laadpalen die aangevraagd worden door een elektrisch rijder of op initiatief van de gemeente worden binnen maximaal 16 weken geplaatst. 

  Voor wie is de openbare laadpaal?

  Iedereen die elektrisch rijdt, kan en mag de openbare laadpaal gebruiken. De parkeervakken zijn uitsluitend voor het opladen van elektrische auto's. U mag er dus niet parkeren als u niet oplaadt.

  Een laadpaal heeft 2 oplaadpunten. Worden er direct 2 parkeervakken gereserveerd voor elektrische auto's?

  Nee nog niet, in het begin reserveren wij maar 1 parkeervak. Het is namelijk niet altijd nodig 2 parkeervakken voor elektrische auto's te reserveren. We kijken aan de hand van het gebruik van de laadpaal of het nodig is om uit te breiden met een tweede parkeervak.

  Waarom vervalt er een extra parkeerplaats?

  Door het plaatsen van een laadpaal, vervalt de parkeerplaats niet. De parkeerplaats is voor een elektrisch voertuig om op te kunnen laden. Het aantal auto's dat kan parkeren blijft hetzelfde. Wel komen er meer plekken voor elektrische auto's om de groei van elektrisch rijden te kunnen faciliteren.

  Mag ik met een gewone auto parkeren bij een laadpaal?

  Nee, dat mag niet. Bij de parkeerplaats(en) staat een verkeersbord dat aangeeft of de parkeervakken bij de laadpaal alleen bestemd zijn voor een elektrische auto die oplaadt.

  Moet ik op een plaats met een laadpaal ook betaald parkeren?

  Ja, als de parkeerplaats zich bevindt in een betaald parkeren zone, dan betaalt u parkeerkosten. Let op! Dat gaat niet automatisch via de laadpas. De huidige parkeerregels en parkeerkosten veranderen niet.

  Wat kost het laden?

  De kosten voor het laden verschillen per laadpaalexploitant. Het tarief ligt doorgaans tussen de € 0,22 en € 0,38 per kWh voor langzaam laden. Snelladen is duurder.