Oplaadpunt elektrische auto

Er zijn de komende jaren veel extra laadpalen nodig. Op de eigen oprit, bij bedrijven en in de openbare ruimte. Een laadpaal in de openbare ruimte is nu nog niet altijd bezet, maar de hoeveelheid elektrische of hybride auto's neemt snel toe. Veel mensen hebben geen eigen oprit en kunnen dus zelf geen laadpaal plaatsen. Daarom komen er steeds meer laadpunten en parkeerplaatsen waar mensen alleen tijdelijk mogen staan om hun auto op te laden. Rijdt u in een elektrische of hybride auto en kunt u op uw terrein geen laadpunt plaatsen? Dan kunt u een openbare laadpaal aanvragen bij de gemeente. Vattenfall regelt de plaatsing van de oplaadpaal.

Op basis van landelijke en regionale voorspellingen heeft de gemeente Maastricht in 2030 ongeveer 8.500 laadpunten nodig. Eén laadpaal heeft twee laadpunten. De gemeente kiest voor een mix tussen openbare (snel)laadpunten en privé laadpunten. De verwachting is dat ongeveer 75% van de laadpunten op privéterrein wordt aangelegd en 25%  op openbaar terrein. Nu zijn er in Maastricht in totaal zo’n 480 openbare laadpunten. Verwacht wordt dat er eind 2024 zo'n 800 openbare laadpunten in Maastricht zijn.

Laadpunt op eigen terrein

Een laadpunt op eigen terrein heeft de voorkeur. Dat voorkomt dat er extra druk komt op openbare parkeerplaatsen.  Voor de elektrische rijder is het gebruiksgemak van laden op eigen terrein groter en vaak is het ook nog eens goedkoper. De gemeente helpt bewoners en bedrijven op weg om zelf laadpalen te plaatsen. Op maakdebeweging.nl vindt u meer informatie over elektrisch laden in Maastricht. 

Voor het plaatsen van een eigen laadpunt heeft de gemeente Maastricht geen subsidiemogelijkheid. 

Openbare laadpalen voor iedereen

Thuis laden heeft dus voordelen,  maar dat is niet overal mogelijk. De gemeente wil daarom zorgen voor voldoende laadpunten in de openbare ruimte. Ook omdat we het gebruik van schoon, slim en duurzaam vervoer belangrijk vinden voor de leefbaarheid van Maastricht en de gezondheid van inwoners. In 2021 en begin 2022 vroegen we u daarom mee te denken en geschikte plekken aan te wijzen. Want u kent uw eigen buurt natuurlijk het beste. 

Meedenken over locaties openbare laadpalen?

Vattenfall realiseert tot en met 2024 laadpalen in Maastricht. Wilt u meedenken over waar deze moeten komen? U kunt van maandag 30 januari tot maandag 13 februari reageren via de interactieve kaart. Wilt u weten hoe? Bekijk het filmpje

Openbare elektrische laadpaal aanvragen

Rijdt u in een elektrische of hybride auto en kunt u op uw terrein geen laadpunt plaatsen? Dan kunt u een openbare laadpaal aanvragen bij de gemeente. Vattenfall regelt de plaatsing van de oplaadpaal.

Voorwaarden

U kunt alleen een openbare laadpaal aanvragen als: 

 • u rijdt in een elektrische of hybride auto 
 • op eigen terrein geen oplaadpunt kunt plaatsen
 • er geen openbare laadpaal in uw buurt is
grafische afbeelding van auto en oplaadbaar

Slimmer en groener reizen

In Maastricht willen we slimmer en groener reizen. We staan stil bij hoe we dat doen via het 'STOP'-principe. De letters staan voor: Stappen (lopen), Trappen (fietsen), Openbaar vervoer en Personenauto (liefst een elektrische). Met STOP kiezen we voor een onthaastende, gezonde en actieve manier om ons te verplaatsen. Een pad dat ons leidt naar een goed bereikbare, klimaatneutrale stad waar het prettig is om in te wonen, te werken en te recreëren.

  • Auto’s die niet zijn aangesloten aan de laadpaal kunnen worden weggesleept of een boete krijgen. Dit geldt zowel voor vergunninghouders als niet-vergunninghouders.
  • Voor (deels) elektrisch voertuig
  • Indien van toepassing: in bezit van geldige parkeervergunning of parkeerbewijs
  • Verzoek om maximaal 4 uren gebruik van de e-laadpalen te maken om het gebruik voor iedereen mogelijk te maken.
  • De tarieven bij de laadpalen verschillen per paal en zijn afhankelijk van de eigenaar of exploitant van de paal en van de serviceprovider waar u uw laadpas heeft afgenomen.
 • Laadpaalklevers zijn elektrische rijders die hun auto onnodig lang bij een laadpaal laten staan. Dat zorgt voor ergernis, zeker als uw accu bijna leeg is en er in uw buurt geen ander laadpunt vrij is. 

  Klachten over niet-aangesloten auto’s op een laadplek, kunt u bij de gemeente melden

 • Wie plaatst de laadpalen?

  De gemeente Maastricht heeft een contract met Vattenfall voor het plaatsen van laadpalen. Zij plaatsen tot en met 2023 laadpalen.

  Worden alle locaties ineens gerealiseerd?

  Nee. De laadlocaties realiseren we niet allemaal in een keer. Als we zien dat het gebruik toeneemt in een wijk of er komen vragen van eigenaren van een elektrische auto, dan wordt daarop geanticipeerd door een of meerdere plekken die al vastliggen, te realiseren. Dat werkt sneller en effectiever. 

  Op welke manieren kunnen er laadpalen in de openbare ruimte bij komen?

  Dat kan op 3 manieren:

  1. Op basis van participatierondes: deze laadpalen worden volgens een planning geplaatst.
  2. Aanvraag van een elektrische rijder zelf.
  3. Aanvraag van de gemeente zelf: de gemeente kan laadpalen aanvragen op strategische locaties.
  Hoe is het aantal locaties voor laadpalen bepaald?

  Het aantal locaties is gebaseerd op data en prognoses. Hiervoor is gebruikgemaakt van landelijke en regionale voorspellingen van het aantal elektrische auto's. Hierbij houden we rekening met een zoveel mogelijk dekkend netwerk aan laadinfrastructuur.

  Wat kan ik doen als er nog geen laadpaal in mijn buurt staat?

  U kunt een aanvraag doen bij Vattenfall

  Hoe zijn de reacties van inwoners en andere belanghebbenden meegenomen in de ontwikkelingen?

  In 2021 en 2022 hebben participatierondes voor inwoners plaatsgevonden. Beide keren kwamen er tegen de 400, meest positieve, reacties. De aangedragen alternatieve locaties zijn integraal afgewogen en getoetst door verschillende specialisten van gemeente en Vattenfall. Niet iedere alternatieve locatie kan worden toegevoegd, soms omdat een locatie in technische zin ongeschikt is, soms omdat de grond niet van de gemeente is. 

  Voor nieuwe locaties of extra laadpalen kunt u  altijd een aanvraag doen bij Vattenfall.

  Ik ben het niet eens met een locatie. Wat kan ik doen?

  De gemeente neemt een verkeersbesluit. Daar kunt u bezwaar tegen aantekenen. Als er geen bezwaren worden ontvangen, dan stellen we de locaties vast.

  Hoe lang duurt het voordat er een laadpaal geplaatst wordt?

  De laadpalen uit de eerste participatieronde (2021) zijn eind 2022 allemaal geplaatst. De laadpalen uit de tweede participatieronde (2022) zullen worden geplaatst in 2023. Laadpalen die aangevraagd worden door een elektrische rijder of op initiatief van de gemeente worden binnen maximaal 16 weken geplaatst.  

  Voor wie is de openbare laadpaal?

  Iedereen die elektrisch rijdt, kan en mag de openbare laadpaal gebruiken. De parkeervakken zijn uitsluitend voor het opladen van elektrische auto's. U mag er dus niet parkeren als u niet oplaadt.

  Een laadpaal heeft 2 oplaadpunten. Worden er direct 2 parkeervakken gereserveerd voor elektrische auto's?

  Nee nog niet, in het begin reserveren wij maar 1 parkeervak. Het is namelijk niet altijd nodig 2 parkeervakken voor elektrische auto's te reserveren. We kijken aan de hand van het gebruik van de laadpaal of het nodig is om uit te breiden met een tweede parkeervak.

  Waarom vervalt er een extra parkeerplaats?

  Door het plaatsen van een laadpaal, vervalt de parkeerplaats niet. De parkeerplaats is voor een elektrisch voertuig om op te kunnen laden. Het aantal auto's dat kan parkeren blijft hetzelfde. Wel komen er meer plekken voor elektrische auto's om de groei van elektrisch rijden te kunnen faciliteren.

  Mag ik met een gewone auto parkeren bij een laadpaal?

  Nee, dat mag niet. Bij de parkeerplaats(en) staat een verkeersbord dat aangeeft of de parkeervakken bij de laadpaal alleen bestemd zijn voor een elektrische auto die oplaadt.

  Moet ik op een plaats met een laadpaal ook betaald parkeren?

  Ja, als de parkeerplaats zich bevindt in een betaald parkeren zone, dan betaalt u parkeerkosten. Let op! Dat gaat niet automatisch via de laadpas. De huidige parkeerregels en parkeerkosten veranderen niet.

  Wat kost het laden?

  De kosten voor het laden verschillen per laadpaalexploitant. Het tarief ligt doorgaans tussen de € 0,22 en € 0,38 per kWh voor langzaam laden. Snelladen is duurder. 

  Waar moet ik rekening mee houden als ik een laadpaal op eigen terrein laat plaatsen?

  Het realiseren van een laadpaal op eigen terrein is de verantwoordelijkheid van de huiseigenaar. Daarvoor heeft de gemeente Maastricht geen subsidiemogelijkheid. Vanwege het risico op struikelgevaar is een snoer over de stoep niet toegestaan. Doet u dat wel, dan kunt u een bekeuring krijgen. 

 • Op dit moment heeft Maastricht ongeveer 480 openbare laadpalen. Vanaf het voorjaar 2023 worden 240 laadpunten gerealiseerd. Uit de participatieronde van 2023 komen daar nog eens 90 laadpunten bij. In totaal ligt het aantal gerealiseerde laadpunten eind 2014 op meer dan 800.