Oplaadpunt elektrische auto

Er komen steeds meer elektrische auto’s in Maastricht. Daarom zijn er de komende jaren veel extra laadpalen nodig.

Meer laadpalen in Maastricht

Veel laadpalen worden bij mensen thuis op de oprit of bij bedrijven op de parkeerplaats gerealiseerd. Dit is vaak de goedkoopste en makkelijkste manier. Op plekken waar dit niet kan, zijn laadpalen in de openbare ruimte nodig. Deze laadpunten zijn voor iedereen te gebruiken.

Voor iedereen

Nu zijn er in Maastricht zo’n 700 laadpunten, particulier en openbaar. Op basis van landelijke en regionale voorspellingen, zijn er in 2030 ongeveer 13.000 laadpunten nodig. Daarvan komt een derde (4.200 punten) in de openbare ruimte. Dat zijn laadpunten die iedereen kan gebruiken. Bewoners die elektrisch (willen gaan) rijden en geen oprit hebben of een laadpaal in de buurt, kunnen nu via de gemeente of bij Vattenfall een laadpaal aanvragen.

Ook komen er openbare laadpalen op plaatsen waar de behoefte het grootst is volgens een nieuwe aanpak. Als er meer elektrische auto’s komen of worden verwacht in een wijk, worden een of meer van de plekken gerealiseerd, die al vastliggen. Dat werkt snel en effectief en op die manier is er een betere balans tussen het aantal elektrische auto’s en het aantal laadpunten.

Waar komen de palen

Vattenfall (de laadpaalplaatser) heeft een voorstel gedaan waar de komende twee jaar 93 nieuwe openbare palen komen. Dat zijn 186 laadpunten, want een laadpaal heeft 2 laadpunten. Tot 15 februari 2021 konden bewoners aangeven wat ze van die plekken vonden of een betere plek aanwijzen.  Met alle reacties wordt de kaart nu aangepast. We proberen aan alle verwachtingen voldoen. Dat zal niet altijd lukken. Soms kan het technisch niet of is de grond niet van de gemeente. Binnenkort vindt u hier de kaart met alle plekken. De gemeente moet nog een verkeersbesluit nemen. Daar kunt u bezwaar tegen aantekenen. Als er geen bezwaren worden ontvangen, dan stellen we de locaties vast voor de komende 2 jaar. Vattenfall begint half mei 2021 met het plaatsen van publieke laadpalen.  

grafische afbeelding van auto en oplaadbaar

Openbaar elektrische laadpunt aanvragen

Rijdt u in een elektrische of hybride auto en kunt u op uw terrein geen laadpaal plaatsen? Dan kunt u een openbaar laadpunt aanvragen bij de gemeente. Vattenfall regelt de plaatsing van de oplaadpaal. U kunt alleen een openbaar laadpunt aanvragen als u op eigen terrein geen oplaadpaal kunt plaatsen, er geen openbare laadpaal in uw buurt is en als u rijdt in een elektrische auto (ook hybride).

Aanvraag indienen via Vattenfall

Laadpaal op eigen terrein

Het realiseren van een oplaadpunt op eigen terrein is de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Daarvoor heeft de gemeente Maastricht geen subsidiemogelijkheid. Door het risico op struikelgevaar mag een snoer over de stoep niet . Doet u dit wel, dan kunt u een bekeuring krijgen.

Slimmer en groener reizen

In Maastricht willen we slimmer en groener reizen. Dat doen we letterlijk via de STOEP. De letters staan voor: Stappen (lopen), Trappen (fietsen), Openbaar vervoer, Elektrische auto en Personenauto. Omdat de elektrische auto de voorkeur heeft, noemen we die eerst. Via dit STOEP-principe kiezen we voor een gezonde, ontspannende, onthaastende manier om ons te verplaatsen. Een pad dat ons leidt naar een goed bereikbare, klimaatneutrale stad waar het prettig is om in te wonen, te werken en te recreëren.

  • Auto’s die niet zijn aangesloten aan de laadpaal kunnen worden weggesleept of een boete krijgen. Dit geldt zowel voor vergunninghouders als niet-vergunninghouders.
  • Voor (deels) elektrisch voertuig
  • Indien van toepassing: in bezit van geldige parkeervergunning of parkeerbewijs
  • Verzoek om maximaal 4 uren gebruik van de e-laadpalen te maken om het gebruik voor iedereen mogelijk te maken.
  • De tarieven bij de laadpalen verschillen per paal en zijn afhankelijk van de eigenaar of exploitant van de paal en van de serviceprovider waar u uw laadpas heeft afgenomen.
 • Laadpaalklevers zijn elektrische rijders die hun auto onnodig lang bij een laadpaal laten staan. Dat zorgt voor ergernis, zeker als uw accu bijna leeg is en er in uw buurt geen ander laadpunt vrij is. 

  Klachten over niet-aangesloten auto’s op een laadplek, kunt u bij de gemeente melden