Opladen elektrische auto

Het aantal elektrische auto's neemt toe. Daarom zijn er de komende jaren veel extra laadpunten nodig. Deze laadpunten komen op eigen opritten van inwoners, bij bedrijven en in de openbare ruimte.

 

Er zijn 3 mogelijkheden:

 1. U kunt een laadpunt maken op eigen terrein
 2. U kunt uw auto opladen aan een openbare laadpaal in de buurt
 3. Als punt 1 en punt 2 niet kunnen, kunt u een openbare laadpaal aanvragen.

Hieronder krijgt u per mogelijkheid meer informatie.

Laadpunt op eigen terrein

Een laadpunt op eigen terrein heeft de voorkeur. Dat voorkomt dat er extra druk komt op openbare parkeerplaatsen.  Voor de elektrische rijder is het gebruiksgemak van laden op eigen terrein groter en met eigen zonnepanelen vaak ook nog goedkoper. De gemeente helpt bewoners en bedrijven op weg om zelf laadpunten te plaatsen. Op maakdebeweging.nl vindt u meer informatie over elektrisch laden in Maastricht

Voor het plaatsen van een eigen laadpunt heeft Gemeente Maastricht geen subsidie.

Op een openbare parkeerplaats mag u niet opladen via een laadpunt op eigen terrein. Het is verboden om (laad)kabels op, in of over de weg of stoep aan te brengen. Als u niet kunt parkeren op eigen terrein, kunt u gebruikmaken van een openbare laadpaal.

Openbare laadpalen

Thuis laden heeft voordelen, maar kan niet overal. De gemeente wil daarom zorgen voor genoeg laadpunten in de openbare ruimte. Ook omdat we het gebruik van schoon, slim en duurzaam vervoer belangrijk vinden voor de leefbaarheid van Maastricht en de gezondheid van inwoners.

Maastricht telt op dit moment zo’n 300 openbare laadpalen. Daarnaast worden ongeveer 200 plekken voorbereid op het plaatsen van een laadpaal in 2023 of 2024. Deze nieuwe laadpalen zorgen ervoor dat u overal in Maastricht op loopafstand een publieke laadpaal kunt gebruiken. Hierbij gaan wij uit van een maximale loopafstand van ongeveer 300 meter.

Openbare laadpaal aanvragen

U kunt een openbare laadpaal bij Vattenfal aanvragen als:

 • u in een elektrische auto rijdt
 • u op uw terrein geen laadpunt kunt plaatsen
 • er geen openbare laadpaal bij u in de buurt ligt. 

Vragen over laadpalen

 • Op een oprit of andere vorm van eigen terrein, mag u een laadpunt plaatsen. Om gebruik te maken van het laadpunt moet u parkeren op eigen terrein. U mag geen (laad)kabel over de stoep of weg leggen. U mag geen kabelgoot, -mat, -arm of anders gebruiken. Dat heeft te maken met veiligheid en aansprakelijkheid. De gemeente is verantwoordelijk voor een toegankelijke en veilige openbare ruimte.

 • U mag parkeren bij een openbare laadpaal om uw auto op te laden. Het verkeersbord geeft aan of 1 of allebei de parkeervakken bedoeld zijn om op te laden. Auto’s die niet zijn aangesloten aan de laadpaal kunnen een boete krijgen of worden weggesleept. Er zijn laadpunten die alleen bedoeld zijn voor bewoners en ondernemers met een parkeervergunning. Die informatie staat op de verkeersborden aan het begin van een gebied of straat.

 • Als een inwoner een openbare laadpaal aanvraagt, is de gemeente Maastricht verantwoordelijk voor het aanwijzen en beoordelen van een goede plaats. De plaats wordt vastgelegd in een verkeersbesluit en gepubliceerd via Overheid.nl

  Gemeente Maastricht wijst ook zelf plaatsen voor laadpalen aan. Inwoners kunnen dan reageren op voorgestelde plaatsen. Vervolgens neemt de gemeente een besluit. De plaatsen worden vastgelegd in een verkeersbesluit en gepubliceerd via Overheid.nl

  Inwoners en andere belanghebbenden kunnen bezwaar maken op een verkeersbesluit. Juristen en inhoudelijk experts beoordelen het bezwaar. Daarna doet een rechter uitspraak. Dit rechterlijk besluit gaat naar het college van burgemeester en wethouders. Daarna nemen zij de beslissing of de laadpaal er komt of niet. 

  Als er binnen 6 weken na publicatie van een verkeersbesluit geen bezwaar is binnengekomen, keurt de gemeente de plaats goed. Daarna kan de laadpaal gemaakt worden.

 • Vattenfall rekent voor haar openbare laadpalen een vast bedrag van 0,40 euro per kilowattuur (inclusief btw). Dit bedrag ligt tot 2030 vast. Er is jaarlijks een kleine verhoging op basis van stijgende of dalende energieprijzen. Allego rekent voor de openbare laadpalen een bedrag dat kan veranderen. 

  Sommige laadpasaanbieders (serviceproviders) verhogen het laadbedrag bijvoorbeeld door administratieve kosten. Daarom kan het zijn dat u met uw laadpas ook aan een laadpaal van Vattenfall meer dan 0,40 euro per kilowattuur (inclusief btw) betaalt.

  In de meeste laadpaal-apps kunt u de prijzen per laadpaal in uw omgeving zien.

 • Het aantal plaatsen is gebaseerd op voorspellingen van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur

 • Laadpaalklevers zijn mensen die met hun auto een laadplek bezet houden zonder te laden. U kunt dit bij ons melden. Wij komen dan kijken en als het nodig is, handhaven we.

 • Ja, als de laadplek ligt in een gebied waar betaald parkeren geldt, dan betaalt u ook parkeerkosten. Let op: dat gaat niet automatisch via de laadpas. U moet betalen aan de parkeerautomaat of via een parkeerapp.