Bouw en verbouw, vergunning

aanvragen

Aanpak

Een omgevingsvergunning kunt u aanvragen bij  Omgevingsloket online. Daar hebt u onderstaande documenten bij nodig: 

 • de plattegrond(en) van iedere verdieping van het bouwwerk
 • de bestemming van de ruimten en gebouwen
 • de lengte- en dwarsdoorsneden
 • alle gevelaanzichten en de hoogte van het bouwwerk
 • de principedetails (gegevens over het uiterlijk van het gebouw)
 • een tekening van hoe het er nu uit ziet
 • hoe het bouwwerk eruit komt te zien (de hoofdlijnen of het principe van de constructie, inclusief berekeningen)
 • de technische informatie die bewijst dat het bouwwerk voldoet aan het laatste Bouwbesluit
 • een milieuprestatieberekening of energieprestatieberekening bij nieuwbouw of kantoren van 100m2 of meer
 • een bouwhistorisch onderzoek als u een monument gaat verbouwen

Wilt u zeker weten of u een omgevingsvergunning moet aanvragen? Doe dan eerst de vergunningscheck op Omgevingsloket online. Het is verstandig om vooraf een vooroverleg te hebben met een adviseur van team vergunnen.

Beschrijving

Wilt u gaan bouwen of verbouwen? Dan hebt u vaak een omgevingsvergunning nodig. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie. Er zijn 3 mogelijkheden:

 • vergunningvrije bouwwerken. Dit geldt bij kleine bouwactiviteiten. Bijvoorbeeld dakkapellen of een zonwering
 • omgevingsvergunning voor het bouwen, reguliere procedure.
 • omgevingsvergunning voor het bouwen, uitgebreide procedure. Deze procedure is nodig:
  • bij een grote afwijking van het bestemmingsplan
  • als het bouwwerk moet voldoen aan milieueisen
  • bij een monument.
  • als het gebouw een dagverblijf wordt voor kinderen of gehandicapten, of nachtverblijf

Als uw bouw- of verbouwingswerkzaamheden gevolgen hebben voor de natuur, dan moet u dit duidelijk in de aanvraag vermelden.

Contact

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

Team Vergunnen Wabo

Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14043

Termijn

De beslissing over een gewone omgevingsvergunning krijgt u binnen 8 weken. Deze tijd mag eenmaal worden verlengd met 6 weken.

Heeft uw vergunningaanvraag een groot risico voor de omgeving? Of voert de gemeente een natuurtoets uit? Dan geldt de uitgebreide procedure. De beslistermijn is dan 6 maanden. Deze mag met 6 weken verlengd worden.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u:

 • bij een reguliere procedure binnen 6 weken bezwaar maken. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank
 • bij een uitgebreide procedure kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Daarna heeft u de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Raad van State

Kosten

De kosten van de omgevingsvergunning verschillen per situatie. Meer informatie over kosten vindt u in de Tarieventabel Legesverordening fysieke diensten.

Hou ook rekening met eventuele bijkomende kosten voor:

 • het advies van de welstandscommissie
 • planologische procedures
 • publicaties