Obstakel op de openbare weg plaatsen, toestemming

Aanpak

U kunt de vergunning online aanvragen met:

Beschrijving

U mag niet zomaar een obstakel langs de kant van de weg of op de stoep (laten) plaatsen. Denk bijvoorbeeld aan een steiger, een grote bouwcontainer, hoogwerker , schutting of afrastering. U heeft hiervoor toestemming nodig van de gemeente.

Voorwaarden

Of u toestemming krijgt hangt onder meer af van:

 • de grootte van het voorwerp dat u wilt plaatsen 
 • de plaats waar u het voorwerp wilt neerzetten 
 • hoe lang u het voorwerp wilt laten staan
 • of het obstakel een gevaar oplevert
 • of het obstakel schade of overlast kan veroorzaken

Contact

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

Termijn

Vraag de vergunning minimaal 3 weken voordat u begint met de werkzaamheden aan.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Kosten

U betaalt

 • € 82,15 online aanvraag / € 90,35 schriftelijke aanvraag (meer dan 3 weken vooraf)
 • € 125,65 online aanvraag / € 138,25 schriftelijke aanvraag (tussen 1 en 3 weken vooraf)
 • € 169,29 online aanvraag / € 186,10 schriftelijke  aanvraag (1 week vooraf)
 • € 40,85 online aanvraag verlenging / € 44,95 schriftelijke aanvraag verlenging
 • € 53,45 extra als een wegafsluiting nodig is.
 • € 26,75 verlening wegafsluiting
 • precariobelasting als u het obstakel plaatst op gemeentegrond.

U betaalt sommige van deze kosten ook als uw aanvraag (deels) wordt afgewezen.