Obstakel op de openbare weg plaatsen, toestemming

Aanpak

U kunt de vergunning online aanvragen met:

Beschrijving

U mag niet zomaar een obstakel langs de kant van de weg of op de stoep (laten) plaatsen. Denk bijvoorbeeld aan een steiger, een grote bouwcontainer, hoogwerker , schutting of afrastering. U heeft hiervoor toestemming nodig van de gemeente.

Voorwaarden

Of u toestemming krijgt hangt onder meer af van:

 • de grootte van het voorwerp dat u wilt plaatsen 
 • de plaats waar u het voorwerp wilt neerzetten 
 • hoe lang u het voorwerp wilt laten staan
 • of het obstakel een gevaar oplevert
 • of het obstakel schade of overlast kan veroorzaken

Contact

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

Termijn

Vraag de vergunning minimaal 3 weken voordat u begint met de werkzaamheden aan.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Kosten

Leges

 • meer dan 3 weken vooraf
  € 84,20 (online aanvraag)
  € 92,60 (schriftelijke aanvraag)
 • 1-3 weken vooraf
  € 128,80 (online aanvraag)
  € 141,70 (schriftelijke aanvraag)
 • minder dan 1 week vooraf
  € 173,45 (online aanvraag)
  € 190,75 (schriftelijke aanvraag)

Verlenging / wijziging vergunning
€ 41,85 (online aanvraag)
€ 46,05 (schriftelijke aanvraag)

Wegafsluiting
Toeslag op leges als wegafsluiting nodig is € 54,80
Verlenging wegafsluiting € 27,40

Precariobelasting
Als u het obstakel plaatst op gemeentegrond.

Leges betaalt u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag. Ook als uw aanvraag (deels) wordt afgewezen, bent u dus leges verschuldigd.