Omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Nu regelen

Beschrijving

Als uw bedrijf werkzaamheden gaat uitvoeren die het milieu kunnen beïnvloeden moet u dit vooraf melden bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). In sommige gevallen heeft u ook een eenvoudige omgevingsvergunning nodig zonder voorschriften: de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM). De activiteiten van uw bedrijf mogen het milieu dan niet ernstig belasten.

Voorwaarden

Een beperkte omgevingsvergunning kunt u aanvragen als:

  • geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld
  • u doelmatig afvalstoffen beheert
  • als de werkzaamheden niet in strijd zijn met de Wet Bibob
  • geluidsgrenswaarden niet worden overschreden
  • grenswaarden voor fijnstof (PM10) niet worden overschreden
  • luchtkwaliteitsnormen niet worden overschreden
  • geen onaanvaardbare geurhinder ontstaat
  • geen onaanvaardbaar veiligheidsrisico ontstaat
  • een gesloten bodemenergiesysteem geen storing kan veroorzaken met een ander bodemenergiesysteem

Contact

Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUDZL)

Bezoekers adres
Limburglaan 10
6229 GA Maastricht
Post adres
6202 MA Maastricht
Postbus 5700

Termijn

Binnen 8 weken na uw aanvraag ontvangt u de beslissing. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen.

Bezwaar en beroep

Binnen 6 weken kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Kosten

Meer informatie over kosten vindt u in de tarieventabel Legesverordening fysieke diensten.