Oplaadpunt elektrische auto

Beschrijving

 

De gemeente Maastricht stimuleert het elektrisch rijden, dit is goed voor de luchtkwaliteit (minder fijnstof) en draagt bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Dit draagt mede bij aan de doelstelling om als gemeente in 2030 honderd procent klimaatneutraal te zijn.

De gemeente plaatst daarom in de openbare ruimte oplaadpunten voor elektrische auto’s. Particulieren die elektrisch rijden kunnen ook een openbaar laadpunt aanvragen om op loopafstand hun auto op te laden.

Het realiseren van een oplaadpunt op eigen terrein is de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Daarvoor heeft de gemeente Maastricht geen subsidiemogelijkheid. Vanwege het risico op struikelgevaar is de toepassing van een snoer over de stoep niet toegestaan. Doet u dit wel, dan loopt u het risico op een bekeuring. 

Aanvragen elektrisch oplaadpunt:

 • Aanvragen kunnen via de gemeente worden ingediend bij Nuon via het online aanvraagformulier.
 • De gemeente bepaalt samen met Nuon waar de oplaadpaal wordt geplaatst.
 • U kunt alleen een openbaar laadpunt aanvragen als:
 • U op eigen terrein geen oplaadpaal kunt plaatsen en er geen openbare laadpaal in uw buurt aanwezig is.
 • U rijdt in een elektrische auto (ook hybride).

 

Voorwaarden

Richtlijnen voor parkeren en opladen bij de elektrische oplaadpunten

 • (deels) elektrisch voertuig
 • aangesloten op het oplaadpunt
 • in bezit van geldige parkeervergunning of parkeerbewijs
 • Verzoek om maximaal 4 uren gebruik van de e-laadpalen te maken om het gebruik voor iedereen mogelijk te maken.
 • Auto’s die niet zijn aangesloten aan de laadpaal kunnen worden weggesleept of een boete krijgen. Dit geldt zowel voor vergunninghouders als niet-vergunninghouders.
 • Meldingen over niet-aangesloten auto’s op een laadplek kunt u melden bij Handhaving 14043
 • De tarieven bij de laadpalen verschillen per paal en zijn afhankelijk van de eigenaar of exploitant van de paal en van de serviceprovider waar u uw laadpas heeft afgenomen.

Bezwaar en beroep

Voor het plaatsen van een laadpaal is een verkeersbesluit nodig. Als u het niet eens bent met het verkeersbesluit kunt u binnen 6 weken hiertegen bezwaar maken.