Verhuizen naar het buitenland (Emigreren)

Emigratie doorgeven

Beschrijving

Emigreert u vanuit Maastricht naar het buitenland? Of gaat u voor minimaal 8 maanden in het buitenland wonen? Dan moet u uw emigratie voor uw vertrek aan ons doorgeven. Ook als u uw huis in Maastricht niet verkoopt of blijft huren.

De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die zijn aangesloten op de Basisregistratie Personen (BRP). Bijvoorbeeld de Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank (SVB) en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kijk voor meer informatie op www.wiekrijgtmijngegevens.nl.

Voorwaarden

Wie mag een verhuizing melden? 

  • Iedereen die 16 jaar of ouder is
  • Ouders, voogden en verzorgers voor minderjarigen die jonger dan 16 jaar zijn
  • Ouders, voogden en verzorgers voor inwonende minderjarigen van 16 jaar of ouder, tenzij de minderjarige zelf de verhuizing doorgeeft
  • Curatoren voor onder curatele gestelden
  • De ouder en zijn meerderjarige kind kunnen voor elkaar aangifte doen als ze hetzelfde woonadres hebben
  • Echtgenoten dan wel geregistreerde partners kunnen voor elkaar aangifte doen als ze hetzelfde woonadres hebben

LET OP: 

Vraag bij de gemeente van uw nieuwe woonplaats na of u een bewijs van uitschrijving nodig heeft. U kunt dit bewijs uitsluitend gelijktijdig aanvragen met het melden van uw emigratie. Achteraf kunt u bij de gemeente Maastricht geen bewijs van uitschrijving meer aanvragen en moeten wij u doorverwijzen naar het register niet-ingezetenen (RNI).

Kosten

Het doorgeven van een verhuizing en het bewijs van uitschrijving zijn gratis.

Wetgeving

Landelijke wetten