Vervoervoorzieningen

aanvragen

Aanpak

Om de mogelijkheden te bespreken voor een vervoersvoorziening kunt u een afspraak maken voor een gesprek met een van onze Wmo-adviseurs. Dit gesprek kan telefonisch, in het gemeentekantoor of bij u thuis worden gepland. Als u dat prettig vindt kan een mantelzorger of vertrouwenspersoon (bijvoorbeeld een familielid) ter ondersteuning bij dit gesprek aanwezig zijn. Samen met u wordt gezocht naar ondersteuning die aansluit bij uw situatie.

Beschrijving

Wij ondersteunen mensen die niet zelfstandig kunnen reizen in vrije tijd, bijvoorbeeld naar de supermarkt, familie, of naar een sportclub. Er zijn verschillende voorzieningen onder andere:

  • Vervoer op maat
  • OV-begeleiderskaart
  • Medische begeleiding
  • Scootmobiel
  • Scootmobielpool

Voorwaarden

  • U woont in Maastricht
  • U heeft een langdurige beperking waardoor u geen gebruik kunt maken van het openbaar vervoer
  • U bent niet in staat zelf vervoer te regelen

Contact

Heeft u vragen? Neem contact op met Team Wmo.

Kijk voor meer informatie in de folder Wet maatschappelijke ondersteuning.

Team WMO (bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland)

Bezoekers adres
Randwycksingel 22
6229 EE Maastricht
Post adres
6202 TC Maastricht
Postbus 4902

Wetgeving

Landelijke wetten