Woning splitsen en woning omzetten naar kamers

Nu regelen

Beschrijving

Het is mogelijk om een bestaande woning te splitsen, om er bijvoorbeeld appartementen van te maken of studentenkamers. Hiervoor moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

U hoeft geen omgevingsvergunning aan te vragen als u onder de hospitaregeling valt. U valt hieronder als:

 • u 100% economisch en juridisch eigenaar bent van de woning
 • u zelf in de woning blijft wonen
 • u niet meer dan 2 kamers verhuurt.

Heeft u een woning gesplitst voor 21 mei 2013? Dan valt u onder de overgangsregeling. Meer informatie hierover vindt u op de beleidspagina van de gemeente Maastricht.

Afspraak voor meer informatie
Hebt u nog behoefte aan meer informatie voordat u de omgevingsvergunning aanvraagt? Dan kunt u bij het GemeenteLoket terecht. Wij helpen u graag. Maak wel eerst een afspraak.

Voorwaarden

U kunt een omgevingsvergunning aanvragen als:

 • de gebruiksoppervlakte van woning die u wilt splitsen groter is dan 110 m2.
 • de kamers een minimale hoogte hebben van 2,10 m.
 • de nieuwe woningen een gebruiksoppervlakte van minimaal 18 m2 hebben. Voor studentenwoningen geldt een minimale gebruiksoppervlakte van 15 m2. Voor kamers is de minimale gebruiksoppervlakte 5 m2.
 • de nieuwe bewoners hun fietsen kunnen stallen op eigen terrein.
 • de nieuwe woningen een inpandige berging van minimaal 0,5 m2 hebben.
 • u eventuele planschade vergoedt. Planschade ontstaat als woningen in de buurt minder waard worden door uw woningwijziging.

 

Aanvullende voorwaarden

 • De nieuwe woningen moeten voldoen aan de gemeentelijke parkeernormen en woonbeleid.
 • Er geldt een maximum voor het aantal woningsplitsingen per jaar en aan het aantal studentenwoningen, per kamer per straat

Meer informatie over woningsplitsingen vindt u op de beleidspagina Woningsplitsing . De voorwaarden en uitzonderingen hierop staan in het uitvoeringsbesluit.

Contact

Fred Bunk

Tel: 043 -350 44 50

Termijn

Binnen 8 weken beslissen wij op uw aanvraag. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank.