27 maart 2024 - Nieuws

Broedende reigers in gescheurde treurbeuk in stadspark

Op vrijdag 15 maart scheurde 1 van de hoofdtakken uit de 100 jaar oude treurbeuk in het Monseigneur Nolenspark. Rondom deze grote boom hebben we met bouwhekken een ruime cirkel afgezet. Het voetpad bij de boom is daardoor afgesloten. Dit doen we om de veiligheid van de parkbezoekers te garanderen. Voetgangers kunnen gebruikmaken van de andere voetpaden. 

De oorzaak van de scheur is een ‘elleboogtak’. Deze tak groeide al een tijdje met een haakse bocht uit de boomstam. De boom had niet meer genoeg kracht om de tak te dragen. Doordat deze hoofdtak is afgebroken, krijgen de andere grote takken meer te verduren dan ze gewend zijn. Daardoor kunnen meer takken scheuren. 

Broedende blauwe reigers

Het snoeien van de takken zou een oplossing zijn. Maar dat is op dit moment niet mogelijk. In de toppen van de takken zitten namelijk 4 nesten van de blauwe reiger, met daarin 7 eieren en 1 (pas geboren) jong. De blauwe reiger is een inheemse beschermde vogel. Die mogen we tijdens het broeden en (op)voeden niet storen. Het broedseizoen duurt tot eind juni. Als we dan met snoeien starten, controleren we met een hoogwerker eerst nogmaals de inhoud van de nesten. Zolang we niet mogen snoeien, blijft voor de veiligheid de afzetting met bouwhekken staan.

Jaarlijkse controles

1 keer per jaar controleren we alle bomen in en rond het stadspark. Constateren we 1 of meer gebreken, dan maken we direct een plan om de gevaren van de betreffende risicoboom weg te nemen. In dat plan beschrijven we ook wanneer dat moet gebeuren. Risico’s lossen we zo snel mogelijk en - afhankelijk van de situatie - uiterlijk binnen 1 jaar op. Bij de laatste controle van deze monumentale treurbeuk zijn geen gebreken of aantastingen geconstateerd.

Reigernesten in treurbeuk stadspark maart 2024