Campagne voeren voor verkiezingen

Hieronder vindt u informatie over de verschillende campagnemiddelen en de regels of voorwaarden die hierbij gelden. De volgende verkiezingen zijn de Europese verkiezingen. Deze worden georganiseerd op 6 juni 2024.

Bij het voeren van een verkiezingscampagne moeten politieke partijen zich houden aan een aantal regels. Dit zijn regels over verkiezingsborden, kraampjes, gebruik van geluidswagens, collectes en activiteiten, ook in de omgeving van het stemlokaal.

Voor het voeren van campagne bij verkiezingen worden er geen legeskosten of precariokosten in rekening gebracht voor de politieke partijen. Kosten die de partijen maken voor materialen, drukwerk, stroom, inzet van derden e.d. die zijn uiteraard voor eigen rekening. Het college heeft op 11 juli 2023 hiervoor een uitvoeringsregeling opgesteld. 

Bekijk hieronder per campagnemiddel wat de regels en voorwaarden zijn

Handhaving

De deelnemende politieke partijen worden zoveel mogelijk gefaciliteerd, maar moeten zich wel houden aan de regels en voorschriften die gelden of aan de eisen van de vergunning/ontheffing die van toepassing is. Waar dit niet gebeurd, wordt gehandhaafd en moet de overtredende partij een boete betalen en/of de kosten betalen die hierbij worden gemaakt.

Meer informatie

Voor meer informatie over campagnevoeren bij verkiezingen kunt u een mail sturen naar openbareruimte [at] maastricht.nl (openbareruimte[at]maastricht[dot]nl). Voor alle andere informatie rondom de verkiezingen kun u contact opnemen via verkiezingen [at] maastricht.nl (verkiezingen[at]maastricht[dot]nl) of bel 14 043.

    • U mag campagne voeren tot en met de laatste dag van de verkiezingen, 6 juni 2024.
    • U mag geen poster of affiches plakken/plaatsen in een straal van 100 meter rondom stembureaus.
    • U mag niets aanbrengen op de stoep of straat. Geen verf of vethoudend krijt bijvoorbeeld. Ook is het schoonspuiten van de weg met een sjabloon niet toegestaan.
    • U mag geen borden met palen in gemeentegrond plaatsen.
  • Politieke partijen die mee doen aan de verkiezingen hoeven niet te betalen voor het aanvragen van vergunningen of ontheffingen en hoeven geen precariobelasting te betalen. Kosten die de partij maakt voor materialen, stroom, drukwerk, inzet van derden e.d. zijn uiteraard voor rekening van de partij.