Campagne voeren voor verkiezingen

Hieronder vindt u informatie over de verschillende campagnemiddelen en de regels of voorwaarden die hierbij gelden of van toepassing zijn. De volgende verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschap worden georganiseerd op 15 maart 2023.

Voor het voeren van campagne bij verkiezingen worden er geen legeskosten of precariokosten in rekening gebracht voor de politieke partijen. Kosten die de partijen maken voor materialen, drukwerk, stroom, inzet van derden e.d. die zijn uiteraard voor rekening van de partij. Bekijk hieronder per campagnemiddel wat de regels en voorwaarden zijn

Handhaving

De deelnemende politieke partijen worden zoveel mogelijk gefaciliteerd, maar moeten zich wel houden aan de regels en voorschriften die gelden of aan de eisen van de vergunning/ontheffing die van toepassing is. Waar dit niet gebeurd, wordt gehandhaafd en moet de overtredende partij een boete betalen en/of de kosten betalen die noodzakelijkerwijs hierbij worden gemaakt.

Meer informatie

Voor meer informatie over campagnevoeren bij verkiezingen kunt u terecht via openbareruimte [at] maastricht.nl. Voor alle andere informatie rondom de verkiezingen kun u contact opnemen via verkiezingen [at] maastricht.nl of bel 14 043.

    • U mag campagne voeren tot en met de laatste dag van de verkiezingen 15 maart 2023.
    • U mag geen poster of affiches plakken/plaatsen in een straal van minstens 100 meter rondom stembureaus.
  • Politieke partijen die mee doen aan de verkiezingen hoeven niet te betalen voor het aanvragen van vergunningen of ontheffingen en hoeven geen precariobelasting te betalen. Kosten die de partij maakt voor materialen, stroom, drukwerk, inzet van derden e.d. zijn uiteraard voor rekening van de partij.