Een man in een prinsenpak met scepter in zijn hand

Carnaval

Carnaval is het meest enerverende en intens gevierde volksfeest in Maastricht. Ongeveer 200.000 mensen dompelen zich drie dagen lang onder in een viering vol optochten, muziekoptredens en officieuze ceremonies.

Mestreechter Vastelaovend

Kern van de Mestreechter Vastelaovend - zoals het volksfeest in deze stad genoemd wordt - is het befaamde straatcarnaval. Dit ongeorganiseerde, massale geheel zorgt jaarlijks voor een prettige warboel in de binnenstad. Onderdeel van straatcarnaval zijn de vele kartrekkers. Sinds 2015 hebben verschillende karrenbouwers zich verenigd onder de zogeheten Propel Karetrekkers. Inmiddels zijn zo'n 30 kleine en grotere karren hierbij aangesloten. Alle Propel Karetrekkers ondertekenen een protocol met daarin regels voor carnavalskarren- en wagens. Want, als iedereen zich aan deze regels houdt, blijft carnaval leuk voor iedereen! Ook Propel Karetrekker worden? Meld je dan door een e-mail te sturen naar roland.olvers [at] maastricht.nl. Zo blijf je op de hoogte.

Carnavalskarren- en wagens

Dit zijn de regels (liever in ’t Mestreechs? Loer daan oonderaon de pagina):

 1. Wij hebben als voornaamste leus, het begint met respect en fatsoen.
 2. Wij tonen respect en zo meer, voor het Mooswief, tradities of een zate hermenieke.
 3. Wij stoppen met geluid om 2 uur 's nachts, en op dinsdag zelfs om half 12.
 4. Wij zijn galant en gaan opzij voor hulpvoertuigen.
 5. Wij zijn voorzichtig met apparatuur en zuurstoffles, veiligheid gaat boven de rest. De hoeveelheid meegebrachte brandstof wordt beperkt en uitsluitend opgeslagen in metalen jerrycans. Het bijvullen van aggregaten gebeurt nooit in de buurt van brandende voorwerpen (bijv. sigaretten) en bij voorkeur op plaatsen zonder publiek.
 6. Wij gooien rommel, glas en snoep niet op de stoep.
 7. Wij gaan akkoord met een brandblusser aan boord met een minimale inhoud van 6 liter of kilo.
 8. Wij rijden niet in smalle en drukke straten, die vermijden wij met carnaval.
 9. Wij geven gas, maar gebruiken op de kar geen glas.
 10. Wij willen dat carnavalsvierders kunnen vertellen, dus wij blijven onder de 85 decibel.
 11. Wij dragen dit protocol over en houden iedereen tevreden, zodat wij nog lang door Maastricht mogen rijden.

Wij blijven niet te lang op één plek staan, zodat wij de hele stad door kunnen gaan. Karren die continue op éénzelfde locatie staan, kunnen door de politie of team handhaven gesommeerd worden een andere plek te kiezen in het kader van veiligheid en/of leefbaarheid.

Drukke straten

Omdat het in sommige straten erg druk is met carnaval, zijn een aantal straten verboden voor karren.

Een kaart met daarop in rood de verboden straten aangegeven
  • Vrijthof-Oost (pleinzijde achter de tapgelegenheden wel mogelijk)
  • Platielstraat
  • Sint Amorsplein
  • Achter het Vleeshuis
  • Leliestraat
  • Sporenstraat
  • Vijfharingenstraat
  • Heggenstraat
  • Minckeleerstraat
  • Wolfstraat
  • Kersenmarkt
  • Havenstraat
  • Plankstraat
  • Stokstraat
  • Koestraat
  • Cortenstraat
  • Kattenstraat
  • Stenenbrug
  • Pleintje Sint Pieterstraat/Stenenbrug
  • Mosae Forum

De historie van Carnaval

Carnaval kent een lange traditie in Maastricht, die terugvoert tot waarschijnlijk de vroege middeleeuwen. In 1839 was er voor het eerst sprake van een georganiseerde vorm van vastenavondviering. De Sociëteit Momus werd dat jaar opgericht om festiviteiten voor de gegoede burgerij te organiseren. Los daarvan werd in de stad het volkse straat- annex cafécarnaval volop gevierd. 

Na de Tweede Wereldoorlog vloeiden deze twee varianten (georganiseerd en ongeorganiseerd) in elkaar tot een samenhangend volksfeest. Dit kwam onder andere  door de oprichting van De Tempeleers, de stadscarnavalsvereniging die zich specifiek op de waarden en tradities van de ‘vasteloavend’ richtte door festiviteiten voor diverse doelgroepen te organiseren.

Inmiddels neemt carnaval een centrale positie inneemt in het (volks)culturele en sociale leven in de stad in. Het is een feest vaniedereen. Georganiseerd of ongeorganiseerd, iedereen viert het feest op zijn of haar eigen wijze binnen een ongeschreven, eeuwenoud kader.De vastelaovend maakt dan ook deel uit van het DNA van Maastricht. Met als vaste, tijdloze elementen de typische volksaard, de eigen taal, het gemeenschapsgevoel, de humor en de historie van de stad.