Foto van het festival Bruis op de stadsweide

Evenementen

Evenementen zijn belangrijk voor de stad. Ze brengen leven in de brouwerij en ze leveren extra klanten op voor winkels en horeca. In het evenementenbeleid is vastgelegd hoe we in Maastricht omgaan met schaarse ruimte en hoe we met zijn allen ervoor zorgen dat overlast beperkt blijft. Het evenementenbeleid wordt elke paar jaar onder de loep genomen. Om te bekijken of aanpassing nodig is. In 2023 is het evenementenbeleid na een uitgebreid participatietraject aangepast.