Evenementenbeleid

Evenementen zijn belangrijk voor de stad. Ze brengen leven in de brouwerij, zorgen voor extra bestedingen bij winkels en horeca in de stad en voor werkgelegenheid. Zij dragen bij aan het imago van de stad: een stad waar het fijn wonen, werken, studeren en recreëren is, als internationale universiteitsstad. Tot slot is een evenement een middel om het beleid van de gemeente te realiseren. Op het gebied van bijvoorbeeld jongeren worden jongeren betrokken bij evenementen zoals Kingsnight.

Balans tussen positieve en negatieve effecten

Evenementen kunnen ook een negatieve kant hebben. Denk aan geluidsoverlast. Een evenement dat niet past bij de stad, kan zelfs het imago van de stad verslechteren waardoor we op de langere termijn juist bestedingen en werkgelegenheid verliezen. Het doel van het evenementenbeleid is het versterken van het imago en het beleid van de stad, en dat in evenwicht met de leefbaarheid van de stad (het ook fijn kunnen wonen).

Hoe willen we dat bereiken?

Om de druk op de stad te verlagen heeft de gemeenteraad besloten dat er per plein niet meer dan 50 dagen evenementen mogen plaatsvinden. Voor het Vrijthof geldt 60 dagen. De tijd voor het opbouwen en afbreken rekenen we niet mee. De hinder voor de omgeving proberen we zo veel mogelijk te beperken door keuzes te maken via het ‘Jaarprogramma Evenementen’ en bijvoorbeeld ook door technische oplossingen die geluidshinder beperken.

Jaarprogramma Evenementen

Het Jaarprogramma Evenementen gebruiken we om te bepalen waar en wanneer welke evenementen zijn toegestaan. Daarbij letten we nadrukkelijk op de leefbaarheid van de stad. Evenementen die het meest bijdragen aan het imago en het beleid van de stad krijgen voorrang. En ook grote evenementen die al langere tijd op het Vrijthof worden gehouden. Via het accountmanagement evenementen sturen we op vernieuwing in het aanbod van evenementen. Liefst gekoppeld aan ontwikkelingsgebieden buiten het centrum, zoals Sphinxkwartier, Tapijn en de Groene Loper (hiermee spelen we in op de wens van de gemeenteraad om evenementen meer te spreiden), en liefst evenementen door of voor jongeren, studenten, creatieven en internationals. Het college van burgemeester en wethouders stelt in december het jaarprogramma vast. Het evenementenbeleid is doorvertaald in uitvoeringsregels. De evenementenverordening biedt het kader voor de vergunningverlening door de burgemeester. Het jaarprogramma vindt u in agendavorm op www.vvvmaastricht.nl. U vindt een overzicht van alle evenementen in de Stadsagenda op Thuis in Maastricht - van grote evenementen, zoals Magisch Maastricht, tot kleine buurtbarbecues.

Evenementen vallen onder wet Bibob

Wij wijzen u erop dat in 2017 het gemeentelijk Bibob beleid gewijzigd is. Eén van die wijzigingen is dat evenementen onder de reikwijdte van het Bibob-beleid komen te vallen. Meer informatie vindt u hier.