Reclamemateriaal verspreiden en ledenwervingsacties

Om folders, flyers en samples op straat uit te delen, heeft u een vergunning/ontheffing nodig. Dit geldt ook voor het houden van een ledenwervingsactie.

Aanvraag

Een vergunning of ontheffing kunt u online aanvragen tot uiterlijk 21 dagen voorafgaand aan de actie. Voor het verspreiden van reclamemateriaal geldt een andere vergunning dan voor een ledenwerfactie.

  • Het uitdelen van etens- en drinkwaren is niet toegestaan.
  • De aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning dient 3 kalenderweken voorafgaand aan de promotieactie te worden ingediend. 
  • Er kan voor een maximale periode van 4 weken achtereenvolgens vergunning aangevraagd worden.
  • Er kan vervolgens per promotieactie maximaal 3 dagen per week vergunning aangevraagd worden. 
  • Ontheffingen voor het uitdelen van folders en/of vergunning voor het uitdelen van samples en/of het houden van ledenwervingsacties worden beperkt tot een maximum van 3 gerichte acties per dag. 
   Meerdere doelen op dezelfde dag? Dan separaat aanvragen.
  • Maximaal 3 personen per locatie kunnen aan de actie deelnemen (binnenstad, Wyck, elders).
  • In de maanden april t/m oktober wordt het uitdelen van samples/houden van een ledenwervingsactie beperkt wat betreft de locaties binnenstad en Wyck (vanwege de hoeveelheid bezoekers van de locaties en het geven van gelijke kansen voor overige geĂ¯nteresseerden). Tussen deze 2 locaties moet dus een keuze gemaakt worden.
  • Het houden van een ledenwervingsactie/uitdelen van flyers/samples is toegestaan van maandag tot en met zaterdag van 6.00 tot 22.00 uur; de uiterste sluitingstijd van de detailhandel.
  • Voor verspreiding op werkdagen tot 12.00 uur is er geen ontheffing/vergunning noodzakelijk.
  • Het houden van een ledenwervingsactie en het uitdelen van flyers of samples op zondag (met vergunning/ontheffing) is alleen toegestaan als deze door de gemeente Maastricht is aangemerkt als een koopzondag (uitsluitend tussen 12.00 en 18.00 uur). 
  • De actie mag geen hinder veroorzaken bij de ondernemers, bewoners en het publiek.
  • U bent verplicht de omgeving vrij te houden van eventueel zwerfvuil afkomstig van de ledenwervingsactie/uitdelen flyers/samples. Ook op tijdstippen waarop een vergunning niet noodzakelijk is. 
  • Wilt u leden werven/samples uitdelen/flyeren op een locatie die geen eigendom is van de gemeente Maastricht (bijvoorbeeld Entre Deux, Station, Brusselse Poort) dan dient u een schriftelijke toestemming van de eigenaar en/of aangewezen beheerder van het betreffende complex of pand (handtekening gecertificeerd door een stempel) bij de aanvraag te voegen.
 • Tarieven 2024

  De kosten voor het aanvragen van een ontheffing / vergunning zijn â‚¬ 46,80. U betaalt deze kosten ook als uw aanvraag (deels) wordt afgewezen.

 • Wilt u vooraf eerst meer informatie over een vergunning of ontheffing voor het verspreiden van reclamemateriaal en/of het organiseren van een ledenwervingsactie? Kom dan naar het GemeenteLoket. Wij helpen u graag. Maak wel eerst een afspraak. 

  Afspraak maken