Alarminstallatie, vergunning

In sommige gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig als u een alarmsysteem in uw huis of bedrijf wilt installeren. Bijvoorbeeld bij een monumentaal pand. Het systeem moet dan voldoen aan de voorwaarden die in de vergunning staan.

Een vergunning aanvragen voor een alarminstallatie gaat via het Omgevingsloket Online. Controleer eerst of u een vergunning nodig hebt of niet.

 • Door de vergunningcheck van het Omgevingsloket te doen, weet u of u een vergunning nodig hebt of niet. 

  Het is verboden om een alarminstallatie te hebben die voor de omgeving storende of opvallende geluids- of lichtsignalen kan maken.

 • Een vergunning aanvragen kost € 31,90 (tarief 2023). Hier kunnen nog kosten bijkomen voor bijvoorbeeld een omgevingsvergunning bouwen of als de vergunning betrekking heeft op een monument.

 • Als u een vergunning voor een alarminstallatie aanvraagt, stuurt u de volgende informatie mee:

  • soort installatie
  • locatie installatie
  • werking installatie (wat doet de alarminstallatie precies, hoe werkt de installatie?)
  • naam, adres en telefoonnummer van 2 contactpersonen die stand-by staan bij een melding 
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen op uw aanvraag. Wij kunnen deze termijn eenmalig verlengen.

 • U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Hoe u bezwaar maakt, leest u op de pagina Bezwaarschrift indienen.