Alarminstallatie, vergunning

In sommige gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig als u een alarmsysteem in uw huis of bedrijf wilt installeren. Bijvoorbeeld bij een monumentaal pand. Het systeem moet dan voldoen aan de voorwaarden die in de vergunning staan.

U kunt een vergunning voor een alarminstallatie aanvragen via het Omgevingsloket. Controleer eerst of u een vergunning nodig hebt of niet.

Vergunningcheck

Door de vergunningcheck van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) te doen, weet u of u een vergunning nodig hebt of niet. 

Het is verboden om een alarminstallatie te hebben die voor de omgeving storende of opvallende geluids- of lichtsignalen kan maken.

Meesturen bij uw aanvraag

Als u een vergunning voor een alarminstallatie aanvraagt, stuurt u de volgende informatie mee:

  • soort installatie
  • locatie installatie
  • werking installatie (wat doet de alarminstallatie precies, hoe werkt de installatie?)
  • naam, adres en telefoonnummer van 2 contactpersonen die stand-by staan bij een melding 
  • Tarief 2024

    Een vergunning aanvragen kost € 30,60. Hier kunnen nog kosten bijkomen voor bijvoorbeeld een omgevingsvergunning bouwen of als de vergunning betrekking heeft op een monument.

  • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen op uw aanvraag. Wij kunnen deze termijn eenmalig verlengen.

  • U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Hoe u bezwaar maakt, leest u op de pagina Bezwaarschrift indienen.