Wateroverlast

Bij extreme weersverwachtingen kunnen buien vallen die zorgen voor wateroverlast. Als extreme buien over een langere periode vallen kan de grond verzadigd raken en dichtslaan. Dit zorgt ervoor dat bij nieuwe buien wateroverlast nog sneller kan optreden.

Wateroverlast melden

U kunt water- en modderoverlast in de openbare ruimte 24 uur per dag melden via telefoonnummer 14 043. Komt de veiligheid van mensen of dieren (ernstig) in het gedrang, dan kunt u het beste de brandweer bellen. 

Voor en tijdens het hoogwater

Op de pagina Hoogwater Maastricht vindt u alle informatie over wat u kunt zelf kunt doen voor het tijdens het hoogwater. Op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is altijd actuele en algemene informatie te vinden.