Wonen en huishouden, hulpvraag

Misschien kunt u niet meer zonder hulp thuis wonen. Dit kan komen door uw gezondheid of door sociale problemen. U kunt bijvoorbeeld klusjes in huis niet meer zelf doen. Of u komt niet meer zelfstandig naar de tweede verdieping van uw huis.

Afspraak maken

U kunt met ons een afspraak maken voor een gesprek. Tijdens het gesprek onderzoeken we met u wat u zelf kunt doen en of mensen uit uw omgeving kunnen helpen. Komt uit het onderzoek dat u hulp nodig heeft die meer aansluit bij uw persoonlijke omstandigheden? Dan kunnen wij u een maatwerkvoorziening aanbieden.

Het gesprek

Tijdens het gesprek bespreekt u uw hulpvraag met de gemeente. De gemeente bespreekt met u de volgende zaken:

  • Wat kunt u nog zelf?
  • Wat kunnen mensen in uw omgeving voor u doen?
  • Zijn er gemeentelijke voorzieningen die uw probleem kunnen oplossen?

Plan van aanpak

Na het gesprek wordt een plan van aanpak geschreven.

Staat in het plan dat u een maatwerkvoorziening nodig heeft? Dan kunnen wij u helpen met een maatwerkvoorziening. Het is soms mogelijk om een maatwerkvoorziening als persoonsgebonden budget te ontvangen.

  • De gemeente kan om een eigen bijdrage vragen. Voor de hoogte van het bedrag kijkt de gemeente naar uw gezinssamenstelling, gezamenlijk inkomen en vermogen.

    Sommige zorgverzekeraars vergoeden de eigen bijdrage. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.

    Vergoedt uw zorgverzekeraar de eigen bijdrage niet? Dan kunt u voor deze kosten bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente.

  • U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Ga dan in beroep bij de rechtbank.